Hotelové apartmány podle Feng-shui

Projekt se zabývá návrhem rozšíření hotelového komplexu o 5 hotelových apartmánů a fitness. Apartmány mají obohatit nabídku hotelu o výjimečné ubytovaní s vysokou mírou soukromí v atraktivním přírodním rámci. Celý návrh byl vytvořen podle principů Feng-shui. Nový komplex citlivě začleněný do terénu respektuje své okolí včetně památného stromu, který je přirozeně zakomponován do návrhu nových objektů. Jedním z dalších kladů místa je i potok nacházející se na spodní hranici pozemku.

Organické křivky

Objekt apartmánů tvoří kompaktní jednopodlažní budova zapuštěná ze severozápadní strany zcela pod terénem. Hmotové řešení je výrazně ovlivněno principy FENG-SHUI. Tvar obloukové hmoty volili autoři s ohledem na zapuštění objektu do terénu a orientování obytných prostor směrem na jihovýchod. Tím se podařilo docílit vizuálního propojení se stávající částí hotelu, prosvětlení jednotlivých pokojů a zároveň jsou umožněny výhledy na nejcennější část pozemku. Navíc natočení a zapuštění hmoty objektu pod terén odstiňuje pohledy z okolní zástavby, zajišťuje intimitu a ubytování v soukromí. Dokonalé návaznosti na okolní terén je dosaženo díky navržené zelené střeše.

Hosté přichází po dlážděném chodníku vytvořeném v zářezu terénu, který kopíruje organickou křivku, jež respektuje polohu stávajícího památného stromu. Odlehčený objekt s částí pro fitness a relaxaci nad hlavní hmotou pak logicky respektuje křivku oblouku spodní části. Ta je navíc podpořena protažením dřevěné pergoly s pobytovou terasou v jihovýchodní části.

Voda, kov, země, dřevo a oheň

V objektu je navrženo celkem pět apartmánů inspirovaných pěti prvky Feng Shui – OHEŇ, ZEMĚ, KOV, VODA a DŘEVO. Dva krajní apartmány se od ostatních odlišují výjimečným řešením - v apartmánu „VODA“ nalezneme v obytném pokoji velkorysý prostor s vanou, apartmánu „OHEŇ“ pak dominuje krb.

Ostatní tři apartmány jsou již řešeny dispozičně stejně, pouze se liší materiálovým řešením interiéru podle dominujícího prvku, pouze je voleno jiné materiálové řešení interiérových prvků.

Každý apartmán má vlastní soukromou krytou terasu. Na krytou část teras pak navazují soukromé zahrádky, které jsou od sebe odděleny prvky kamenů a vzrostlou zelení.

Konstrukce

Nosnou konstrukci objektu apartmánů tvoří železobetonové stěny. Ty jsou izolovány minerální izolací a vnější plášť pak tvoří obklad ze sibiřského modřínu.

Obvodové stěny objektu fitness jsou řešeny odlišně, a sice sloupkovou konstrukcí z KVH hranolů vyplněnou minerální izolací a opět modřínovým obkladem. Vnitřní nosné stěny jsou rovněž navrženy z řeziva KVH.

3D model jako základ pro komunikaci s investorem

Projekt studie byl od svého počátku zpracován jako 3D model v programu Allplan. Díky tomu mohlo být představeno investorům hned několik variant hmotového řešení, které jim umožnily lépe se zorientovat v problematice návrhu. Velkým usnadněním byla možnost exportu dat do formátu 3D a 2D v PDF. V jednotlivých fázích návrhu bylo možné předat podklady investorům k prostudování ještě před samotnou konzultací, čímž byl dostatek času na přípravu připomínek. Využito bylo také exportu a importu formátů dwg pro vložení geodetického zaměření, z něhož mohl být vytvořen reálný terén a okolí navrhované stavby. Výsledný výstup studie vznikl z kombinace 3D modelu a 2D výkresů. Před exportem souboru do dalšího softwaru pro tvorbu vizualizací byl 3D model detailně dopracován v Allplanu. Některé prvky nábytku byly vytvořeny v Allplanu, vybrané designové prvky pak byly vloženy z externího programu.

Generální partner
Hlavní partneři