NEU / Office

Rekonštrukcia generického office priestoru bez identity – pôvodne určeného knižnici v novej budove Fakulty Informatiky – na kancelárie pre spoločnosť venujúcu sa podpore vedy a výskumu na Slovensku.

Mojou úlohou bolo zadefinovať image stavebného interiéru a navrhnúť vstavbu a mobiliár pre spoločné časti kancelárie – recepcia, dve zasadacie miestnosti, skladík, „telefónna búdka“, xerox, …

Priestor som sa snažil členiť podľa predstáv klienta a navrhúť k tomu niečo navyše. Vďaka svetlej výške takmer 4 m sa ponúkala možnosť vertikálneho členenia aspoň časti interiéru. Malú zasadačku som preto prekryl s potrebným skladíkom. Zasadačka tak dostala zaujímavú zvýšenú polohu. Najväčším benefitom však je získaný priestor, ktorý sme sa s klientom snažili využiť ako meeting-point celého ofisu.

Schody sú fenomén. V mestách od nepamäti suplujú chýbajúci mobiliár. Vysedávanie a stretávanie sa na terénnych schodoch máme historicky zakódované ako jednu zo schém nášho správania. Schody budú okrem svojej primárnej funkcie slúžiť aj ako improvizovaný amfiteáter pre prezentácie rôznych projektov – pomocou pripraveného projektoru a náprotivnej steny.

Navrhnutý mobiliár je naozaj mobilný – na kolesách. Recepcia, telefefónna búdka pre privátne rozhovory a „xeroxové autíčko“ sú navrhnuté ako posuvné elementy v priestore. Na infraštruktúru pripravenú v strope by mali byť napojené pomocou flexibilných káblov, umožňujúcim pohyb v určitom rádiuse. Takýmto spôsobom zostáva využitie priestoru nazadefinované – otvorené rôznym použitiam.

Jednotlivé kancelárie sú od open-space oddelené ordinárnymi bielymi priečkami. Monochromatickú belosť dopĺňajú hliníkové zasklené steny a priezory v korporátnych farbách. Materialita vloženého interiéru schodiska a zasadačiek je zámerne v kontraste so sterilne pôsobiacim zvyškom. Dva nosné materiály – surové smrekové drevo a neupravená MDF – sa objavujú v rôznych polohách a podobách.

  • autor: *
  • publikováno: * 22. 9. 2016
Generální partner
Hlavní partneři