D

DPA - Autobusová zastávka Kukačka

ZASTÁVKA | STAV

Hluboká je malá vesnička s velmi zajímavou morfologickou hodnotou, zejména pro její postupné rostlé urbanizování krajiny s velmi citlivým, avšak účelovým zasazením stavebních objektů do vrásnité části Vysočiny. Díky nestřediskovému charakteru obce během druhé poloviny 20. století, bylo sídlo zachováno bez výrazných nekvalitních vstupů stavebních záměrů v podobě přiblížení obci městu a dalším „platným“ heslům té doby. A právě zde, na hlavní návsi, se nachází stávající papundeklový objekt zastávky, který má své již za sebou. Územní studie lokality stanovila hlavní principy dalšího rozvoje lokality, máme tedy definovanou pozici pro nový objekt - nuže, začínáme! 

Autobusová zastávka Kukačka - DPA © David Ptáček

NÁVRH

Vzhledem ke stávající skladbě objektů, které přiléhají k návsi (objekty se sedlovými střechami a klasickým obytným tvaroslovím i proporcemi), bereme tento atribut za klíčový. Navrhujeme tedy objekt se sedlovou střechou, ten však má disproporčně malou délku traktu, svým objemem tedy může evokovat hodinový strojek „kukačka“, známý od našich babiček. Abychom tento objekt uchopili citlivě i po materiálové stránce, volíme za hlavní stavební materiál lokální smrkové dřevo: trámy, latě, prkna, šindele. Zpevněné plochy pak realizujeme ve skládané žulové kostce. Vše jaksi účelně, trvanlivě a v souladu s nevelkým rozpočtem. Stavba je vybavena sedací lavicí, poličkou na knihy, košem a lipovým listem pro štěstí. V rámci procesu návrhu jsme kladli důraz na bezpečnost v objektu i kolem něho, trvanlivost a dobrou udržitelnost. Nechť tato zastávka tvoří malou milou dominantu skromné návsi nevelké vesničky v kraji Vysočina.

Autobusová zastávka Kukačka - DPAFoto: David Ptáček

Autobusová zastávka Kukačka - DPA © David Ptáček

Předchozí autobusová zastávka na návsi v Hluboké

  • Autoři: David Ptáček
  • Adresa:
  • Země: Česká republika
  • Stavebník: městys Krucemburk
  • Generální dodavatel: Karel Losenický
  • Město: Hluboká u Krucemburku
  • GPS souřadnice: Latitude: 49.6619
    Longitude: 15.8545
  • Realizace: 2016
Generální partner
Hlavní partneři