Zlin Design Week

ostatní
bio/motto:

Zlin Design Week je týdenní design festival, kde může každý najít inspiraci. Prostřednictvím festivalu vytváříme již podeváté platformu pro prezentaci, vyjádření, sdílení, nečekaná spojení a setkávání mladých designérů s profesionály. Podporujeme mladé talenty a přinášíme čerstvý vítr v oblasti designu. Projekt vznikl roku 2015 na Fakultě multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně díky mezioborové spolupráci designu, marketingu, fotografie a audiovize.


Generální partner
Hlavní partneři