Novinky a názory / zprávy

Diplomky, které nezůstanou ve skříni

95 přihlášených prací, 9 škol a fakult architektury, 40 žen, 55 mužů, 3 oceněné práce a 2 odměny, tak vypadá v pořadí již 14. ročník Přehlídky diplomových prací, kterou pořádá Česká komora architektů.

Česká komora architektů , 27. 9. 2013

O vítězích letos rozhodla pětičlenná porota vedená slavnou architektkou Evou Jiřičnou. Letošní rok bodovaly pražské fakulty architektury. Mezi 5 odměněnými pracemi jsou 3 zástupci FA ČVUT, jeden absolvent AVU a jeden UMPRUM. Letošní rok se porota rozhodla udělit tři rovnocené ceny. Mezi oceněnými pracemi jsou různorodé projekty jako pravoslavný klášter v lomu, nová budova filharmonie v Praze a konverze kotelny v ostravském dolu.

Již tradiční přehlídky, která je ojedinělou svého druhu u nás, se účastní čerství absolventi architektonických škol a studijních oborů v České republice. Diplomové práce budou nejprve vystaveny v prostorách ČKA, dále je můžete od 30. 9. do 7. 10. zhlédnout na lodi (A)VOID Floating Gallery, zakotvené na Rašínově nábřeží. Od podzimu 2013 pak bude výstava těch nejlepších prací putovat po zúčastněných školách. Jedním z cílů přehlídky je totiž umožnit studentům architektonických škol srovnání s pracemi starších kolegů-diplomantů, vyvolat diskusi a zájem veřejnosti o architekturu a oživit komunikaci mezi jednotlivými školami.

Cestovat ostatně budou i sami studenti. Nezávislá odborná porota, která pracovala ve složení prof. Ing. arch. Eva Jiřičná, CBE (předsedkyně), Ing. Martina Forejtová, Mgr. akad. arch. Pavel Joba, Ing. arch. akad. arch. Václav Králíček a Ing. arch. Monika Mitášová, Ph.D., vybrala vítěze ve tříkolovém hodnocení a rozhodla se udělit tři rovnocenné ceny. Ty obnášejí nejen finanční odměnu ve výši 15 000 Kč, ale i možnost vycestovat na zahraniční rezidenční pobyt do jednoho ze sítě Českých center.

Oceněnými (bez uvedení pořadí) letos jsou:

Dmytro Nikitin: Dům v lomu – klášter, vedoucí práce: doc. Ing. arch. akad. arch. Petr Hájek, Fakulta architektury ČVUT Praha Marek Přikryl: Nová koncertní síň pro Prahu, vedoucí práce: prof. Emil Přikryl, Akademie výtvarných umění Praha Jáchym Svoboda: Konverze nové kotelny v areálu dolu Hlubina, vedoucí práce: doc. akad. arch. Vladimír Soukenka, Fakulta architektury ČVUT Praha

Porota se pro udělení tří hlavních cen rozhodla s odůvodněním, že i když každý ze soutěžních návrhů řeší jiné téma, jsou tyto práce srovnatelné ve své výrazné kvalitě. Porota tyto návrhy považuje také za společensky přínosné a v jejich hodnocení nešetřila slovy jako profesionální, působivé, odvážné či poctivé. Dále byla udělena odměna ve výši 5 000Karlu Filsakovi za návrh Víceúčelové kulturní centrum Rožnov pod Radhoštěm, vedoucí práce doc. Ing. arch. Zdeněk Rothbauer, Fakulta architektury ČVUT Praha.

Zvláštní cenu společnosti Cegra, spojenou s licencí k programu ArchiCAD, získal Martin Ptáčník za Kinking Mass – pohled na stanici a okolí Hlavního nádraží v Praze, vedoucí práce: prof. akad. arch. Imrich Vaško, Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze. Všichni ocenění získávají rovněž předplatné časopisu Architekt.

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři