Novinky a názory / zprávy

Dvě třetiny lidí volí k vytápění plyn

Stavební firmy instalují do domů či bytů nejčastěji kotle na plyn. Druhým nejoblíbenějším způsobem vytápění jsou tepelná čerpadla (ve 14 %). Pokud jde o užívání kotlů na tuhá paliva, při nových realizacích převažují instalace kotlů na biomasu – tedy štěpky a dřevo.

ABF, a. s. , 27. 5. 2015

Vytápění rodinného domu nebo bytu je jednoznačně největším provozním nákladem jakékoliv nemovitosti. Účty za teplo se mohou vyšplhat na desetitisíce korun ročně. Majitelé nemovitostí proto při výstavbě či rekonstrukci velmi pečlivě zvažují, jaký zdroj vytápění do svého domu či bytu vyberou. Musí kalkulovat nejen s ekonomickou výhodností nákladů vytápění, ale i se vstupními pořizovacími náklady celé topné soustavy. Právě na tento náklad někteří lidé zapomínají. Správné rozhodnutí totiž může znamenat mnohatisícové úspory.

Podle nejnovějšího průzkumu, který zpracovala analytická společnosti CEEC Research, instalují stavební společnosti nejčastěji plynové topení – potvrdilo to 68 procent dotazovaných ředitelů firem. To odpovídá i výsledkům sčítání lidu, domů a bytů z roku 2011, z kterého vyplynulo, že lidé nejčastěji topí právě plynem – ať už se jedná o centrální plynové vytápění domu, etážové topení v bytě nebo wawky. Podle výsledků březnového výzkumu jsou druhým nejčastěji realizovaným zdrojem tepla tepelná čerpadla, a hned za nimi je vytápění na elektřinu. Kotle na dřevo a štěpky jsou do domů umisťovány dvakrát častěji, než kotle na tuhá paliva. „Plynové topení je investičně i provozně výhodné a poskytuje dokonalé pohodlí. Také ekologický aspekt je často zmiňován, neboť plynový kondenzační kotel pracuje s vyšší účinností a při nižších emisích, a oproti kotlům na tuhá paliva je bez starostí o zásoby paliva a jeho skladování,“ vysvětluje Martin Cigánek, obchodní ředitel pro Českou republiku, Thermona, spol. s r.o.

V dnešní době nabízejí české i zahraniční společnosti nepřeberné množství výrobků. O výhodách a nevýhodách jednotlivých způsobů vytápění se mohou zájemci dozvědět více na připravovaném veletrhu FOR THERM, který se uskuteční 15. ‒ 19. září 2015 v rámci stavebního veletrhu FOR ARCH na výstavišti PVA EXPO Praha v Letňanech. Organizátoři pro návštěvníky připravili pět tematických konferencí, na kterých se mohou dozvědět důležité informace o jednotlivých způsobech vytápění. Přednášky o kondenzačních kotlech, rekuperaci, biomase, tepelných čerpadlech, krbech a kamnech jsou volně přístupné všem zájemcům. Ve výstavních halách na ploše přes 6.000 m2 bude na všechny jejich dotazy odpovídat více jak 130 vystavovatelů.

  • autor: ABF, a. s. *
  • publikováno: * 27. 5. 2015
  • zdroj: * tisková zpráva

Klíčová slova:

Generální partner
Hlavní partneři