Novinky a názory / zprávy

EUROSTAV 05 | 2011: Tradičné verzus netradičné fasády

Téme fasád sa venujeme každoročne a verím, že sa nám vždy podarí priniesť v čísle niečo nové a zaujímavé. A určite tomu bude tak aj v tomto májovom čísle, kde predstavujeme okrem tradičných aj netradičné materiály a prístupy k navrhovaniu a realizácii fasád.

Darina Lalíková , 1. 6. 2011

Tak, ako sa navrhovanie budov vo svete uberá novými smermi, s cieľom energetickej efektívnosti a udržateľnosti výstavby a cestou hľadania aj nových prístupov (digitálna a parametrická architektúra) a netradičných materiálov, uberá sa aj navrhovanie fasád a obvodových plášťov budov podobnými smermi. Na Slovensku sme ale stále do veľkej miery svedkami pôsobenia zotrvačnosti v navrhovaní budov a fasád. Vďaka tomu zatiaľ v praxi výrazne prevažujú konzervatívne prístupy k navrhovaniu aj k využívaniu materiálovej bázy stavebníctva. Inovácie sa presadzujú veľmi pomaly a často sú len v polohe akýchsi experimentov.

Najčastejšie sa na fasády a obvodové plášte budov vo všeobecnosti stále používajú konvenčné a tradičné materiály, ale našťastie, tie sa výrobcovia snažia neustále vylepšovať. Vyvíjajú sa inovované receptúry pre omietky, stále kvalitnejšie sklá a hliníkové, kovové, plastové či drevené profily pre okná a transparentné fasády. Aj murovacie materiály ponúkajú stále lepšie tepelnoizolačné a ďalšie vlastnosti, ktorých cieľom je prispôsobiť sa tlaku EÚ ohľadom cieľov 20/20/20. V tomto zmysle sa zlepšujú aj vlastnosti a fungovanie kontaktných zatepľovacích systémov, ale aj odvetraných fasád.

Vo svete sa okrem tradičných materiálov vyvíjajú aj nové materiálové a konštrukčné prvky pre využitie v architektúre, vrátane fasád. Ide napríklad o kompozitné materiály, uhlíkové vlákna alebo o technológie na báze nanomateriálov, ktoré majú vo svete priemyslu už bohaté využitie, ale v architektúre a vo výstavbe sa zatiaľ nijako zvlášť nepresadili, hoci by mohli. Príklady z ich ojedinelého použitia to aj dokazujú. Preto sme radi, že vám okrem iných zaujímavých článkov a príspevkov môžeme predstaviť aj prvé praktické skúsenosti, ale aj teoretické východiská k uplatneniu netradičných prístupov, nekonvenčných materiálov a konštrukčných prvkov v architektúre a v navrhovaní fasád.

Ak sa chcete dozvedieť viac o fasádach a trendoch ich rozvoja, stačí sa začítať do májového Eurostavu.

Ing. arch. Darina Lalíková, CSc. šéfredaktorka

Obsah Eurostav 05/2011

Hlavná téma: FASÁDY BUDOV

EDITORIAL 6 Tradičné verzus netradičné fasády

FASÁDY (OBVODOVÉ PLÁŠTE) BUDOV 10 Fasády s fotovoltickými panelmi

14 Kompozit uhlíkového vlákna – konštrukčný a súčasne fasádny element 18 Architektonicko-konštrukčné prvky fasád na báze nanomateriálov

DISKUSNÉ FÓRUM 24 Trendy vo vývoji fasád budov

FASÁDY (OBVODOVÉ PLÁŠTE) BUDOV 30 Materiálové riešenie obvodových konštrukcií z hľadiska nepriezvučnosti

ŠPECIÁL 38 Rozsah zatepľovania na Slovensku v rokoch 2006 – 2010

ARCHITEKTÚRA 46 Business Centre Košice II

VÝSTAVBA VO SVETE 52 Administratívna budova v Saint-Etienne 54 Centrum Vitarium Luxlait, Luxembursko

SOLARCITY 60 Linz, súbor radových obytných domov

64 INFOSERVIS

67 SUMMARY

68 PREHĽAD

Klíčová slova:

Generální partner
Hlavní partneři