Novinky a názory / zprávy

EUROSTAV 10 | 2011: Architekti verzus (?) projektanti a stavbári

Aj vy ste sa stretli s tým, že mnohí špecializovaní projektanti, ale aj stavbári si často medzi sebou pofrflú, že architekti robia len také „maľovanky“, ale stavať sa podľa toho nedá a nebyť konštruktérov, statikov či iných odborníkov, ktorí tieto „maľovanky“ architektov dopracujú, nikdy by nič poriadne na Slovensku nebolo postavené?

Darina Lalíková , 5. 12. 2011

Majú aj nemajú pravdu! Architekti si síce kreslia svoje „maľovanky“, ale práve tie bývajú tou prvotnou tvorivou ideou, konceptom, z ktorého odvíjajú svoj príbeh architektúry. Isté je, že architekti by sa zrejme bez všetkých tých špecialistov nezaobišli. Návrh a príprava projektu je vždy tímová práca a práve vďaka tejto tímovej práci môžu vznikať nielen architektonicky, ale aj konštrukčne, staticky, energeticky a technologicky zaujímavé diela. Ale niekto musí ten celý „orchester profesií“ dirigovať!

Projektanti, ale aj stavbári často frflú aj na to, že tieto „maľovanky“ architektov dopracujú a na základe toho postavia dom či budovu a hoci si prípravu a výstavbu domu „odmakali“ často viac ako architekti, sú len málokedy uvádzaní v tzv. „hlavičke“ pri medializovaní už hotového diela. Iste majú pravdu, že aj ich zásluhou vzniklo kvalitné dielo, ktoré je medializované a ktoré možno bude aj ocenené v niektorej z architektonických alebo stavbárskych súťaží. Ale to, čo rozhoduje o tom, či dielo zaujme odbornú aj širšiu verejnosť, či sa páči a či je navrhnuté tak, že spĺňa požiadavky užívateľa a je prínosom pre celkové prostredie, je v prvom rade jeho architektúra, jeho architektonicko-urbanistický koncept, jeho návrh, myšlienka. Ak myšlienka chýba, nielenže sa o ňom nepíše, nepublikuje sa, nevyhráva rôzne súťaže, ale čo je horšie, na dlhé roky poznačí svojím nevhodným riešením a architektonickým konceptom kvalitu prostredia, v ktorom vzniklo.

Je to podobné ako v napr. v hudbe. Tam je tiež autorom ten, ktorý vymyslí základný hudobný motív, ten je všade uvádzaný a nie ten, ktorý to prepíše do partitúry. Alebo v chirurgii! Najdôležitejší je hlavný chirurg v operačnom tíme. Ale každá operácia je zároveň tímovou prácou a v tomto tíme sú dôležití aj sekundujúci lekári, aj anestéziológ a aj inštrumentárky. Ak jeden z nich zlyhá, ohrozí celú operáciu. Ale ak ide o výnimočnú operáciu, ktorá sa podarí, určite sa pri medializácii tohto operačného výkonu objaví len meno chirurga, ktorý operáciu viedol a ostatní členovia tímu ostávajú obyčajne v anonymite. A počuli ste niekedy, že by sa nejaký člen tímu sťažoval a frflal, že jeho nikto nespomenul? Na druhej strane, ak sa operácia nepodarí, kto nesie bremeno tohto neúspechu najviac?

Projektanti, statici, konštruktéri, stavbyvedúci, stavebný dozor a všetky ďalšie profesie, ktoré sa zúčastňujete na vypracovávaní projektovej dokumentácie a na výstavbe! My vieme, že ste dôležití a že ste neodmysliteľnou súčasťou tímu. Aj vďaka vám vznikajú pekné a zaujímavé diela. Žiaľ, vďaka niektorým architektom vznikajú aj tie druhé, nekvalitné. V takých prípadoch ste iste radi, že ste v anonymite...

Pekné čítanie praje

Darina Lalíková šéfredaktorka  

Obsah Eurostav 10/2011

EDITORIAL 6 Architekti verzus (?) projektanti a stavbári

ROZHOVOR 8 s hlavnou architektkou Bratislavy Ingrid Konrad

BUDOVY PRE ADMINISTRATÍVU, PRIEMYSEL, OBCHOD 12 Urbanistické aspekty výstavby veľkých investičných celkov

DISKUSNÉ FÓRUM 18 Čo sa páči a čo nie?

BUDOVY PRE ADMINISTRATÍVU, PRIEMYSEL, OBCHOD 22 Od veľkých k menším obchodným centrám 26 Dva magnety architektúry 30 Dubajské metro

ARCHITEKTÚRA 34 Rekonštrukcia Kochovho sanatória v Bratislave 39 Administratívna budova Westend Square

VÝSTAVBA VO SVETE 46 Miura Hotel

50 Nová akademická budova v New Yorku

SOLARCITY 52 Linz, rôznorodosť v jednote

PRIPRAVOVANÉ INVESTÍCIE 54 Administratívne centrum VEŽA MLYNY NITRA

56 Objekt s vankúšovými terasami

HARMONIZÁCIA NORIEM 58 Európska norma facility management 15221-5

PATENTY V STAVEBNÍCTVE 60 Ohýbanie prírodných dýh

62 INFOSERVIS

67 SUMMARY

68 PREHĽAD

Klíčová slova:

Generální partner
Hlavní partneři