Novinky a názory / zprávy

EUROSTAV 10 | 2012: Obnova pamiatok

Často v redakcii diskutujeme o tom, či je lepšie ukazovať pozitívne príklady dobrých realizácií alebo radšej kritizovať tie nevydarené.

Darina Lalíková , 29. 10. 2012

Dobré príklady priťahujú!

Často v redakcii diskutujeme o tom, či je lepšie ukazovať pozitívne príklady dobrých realizácií alebo radšej kritizovať tie nevydarené. Nakoniec väčšinou zvolíme cestu pozitívnych príkladov. Podobný prístup sme zvolili aj v dnešnom čísle, ktoré je celé venované téme obnovy a ochrany pamiatok a ukazuje viacero pozitívnych príkladov realizácií obnovy pamiatkovo chránených budov.

Obnova pamiatok je u nás často kritizovanou oblasťou. Zo strany pamiatkarov sa upozorňuje najmä na necitlivý prístup architektov, investorov aj samotných vlastníkov. Pamiatkari sa sťažujú, že architekti ich obchádzajú, že s nimi nekonzultujú a hlasno a dôrazne ich vyzývajú na spoluprácu už pri prvotných ideách obnovy pamiatkovo chránenej budovy či komplexu. Architekti sa zase hnevajú na pamiatkarov, že im neumožňujú uplatňovať ich tvorivosť ani v minimálne možnej miere, že im všetko direktívne predpisujú a že navyše, sú to oni, ktorí to musia následne vysvetľovať samotným vlastníkom a investorom. Obe strany majú svoju pravdu, ale obe strany by sa mali začať viac počúvať navzájom a viac spolupracovať. Tvorba v pamiatkovom prostredí je totiž oveľa zložitejšia a náročnejšia v porovnaní s tvorbou na zelenej lúke, lebo má viac obmedzení a limitov.

Aj keď sú medzi pamiatkarmi, architektmi a vlastníkmi pamiatok mnohé trecie plochy, faktom je, že kvalita obnovy pamiatok je aj na Slovensku čím ďalej tým lepšia a kvalitnejšia. Našťastie, divoké 70. a 80. roky, kedy sa štát veľmi nevyznamenal svojím prístupom k pamiatkam, sú už dávno preč a preč sú aj bláznivé 90. roky, kedy si noví vlastníci pamiatkovo chránených objektov mylne mysleli, že si s nimi za svoje peniaze môžu robiť, čo len chcú.

V súčasnosti stále stúpa počet tých vlastníkov pamiatok, ktorí si uvedomujú, že vlastniť pamiatku znamená – okrem iného – akceptovať pripomienky štátnej pamiatkovej ochrany k jej obnove. Na druhej strane, aj štát si uvedomil, že nemôže nútiť vlastníkov pamiatok k zvýšeným nákladom na ich obnovu bez toho, aby na tejto obnove finančne neparticipoval, a tak vznikli grantové programy, prostredníctvom ktorých štát vie prispieť na ich obnovu (viac v príspevku doc. O. Makýša).

A ktoré pozitívne príklady obnovy pamiatok nájdete v dnešnom čísle?

Rekonštrukciu bývalého hotela Tatra v Trenčíne na hotel Elizabeth, ktorý po náročnej rekonštrukcii otvorili len minulý mesiac, ďalej Art hotel Kaštieľ v Tomášove, rekonštrukciu gymnázia na Grösslingovej ulici v Bratislave, obnovu sýpky kláštora v Hronskom Beňadiku, obnovu objektu na Hlbokej v Bratislave a budovy mincovne v Kremnici, ale aj pozitívne zahraničné príklady, ktoré predstavuje vo svojom príspevku doc. E. Kráľová. A určite si pozrite aj ako v rumunskom meste Temešvár vznikol z fragmentov barokového opevnenia zaujímavý a moderný verejný priestor.

Pekné čítanie praje

Ing. arch. Darina Lalíková, CSc. šéfredaktorka

Obsah Eurostav 10/2012

EDITORIAL 6 Dobré príklady priťahujú!

UDRŽATEĽNOSŤ VO VÝSTAVBE 8 STO, s. r. o.

REKONŠTRUKCIE A MODERNIZÁCIE BUDOV 10 Nová tvorba v historickom prostredí na Slovensku 19 Architektonická tvorba v lokalitách svetového kultúrneho dedičstva 20 Obnova budovy Gymnázia na Grösslingovej ulici 26 Grantová podpora obnovy stavebných pamiatok 32 Obnova sýpky kláštora v Hronskom Beňadiku

34 Inšpirácie pre Španiu Dolinu – Piesky

40 BARDKONTAKT 2012

ARCHITEKTÚRA 43 Hotel Elizabeth v Trenčíne 47 Nádych prepychu a dekadencie – ART hotel Kaštieľ

VÝSTAVBA VO SVETE 54 Z bašty Mária Terézia je „záhrada snov“

DREVENÉ KONŠTRUKCIE 56 Diagnostika a sanácia drevených krovov INDUSTRIÁL 58 Byty a kancelárie z bývalej továrne v Brne MOSTY 60 Oblúkové železobetónové mosty

PATENTY V STAVEBNÍCTVE 62 Zariadenie na odstraňovanie omietok

63 INFOSERVIS 67 SUMMARY

68 PREHĽAD

Klíčová slova:

Generální partner
Hlavní partneři