Novinky a názory / zprávy

EUROSTAV 6 | 2012: STAVEBNÍCTVO ZA ROK 2011

Inovácie, flexibilita, efektivita, talentizmus, šetrenie. To sú najčastejšie pojmy, ktoré v súvislosti s bojom proti kríze (aj v stavebníctve) opakujú a zdôrazňujú krízoví manažéri a ich koučovia. Chce to nové nápady a nové vízie, aby sme predchádzali ďalším pádom, zdôrazňujú...

Darina Lalíková , 28. 6. 2012

Isté je, že firmy, ktoré sa napriek kríze neodhodlali urobiť vlastný firemný audit, neanalyzovali svoje procesy fungovania, nevyhodnotili ich a nenastavili princípy a spôsoby efektívnejšieho fungovania, doplatili na to svojimi hospodárskymi výsledkami. Na druhej strane ani firmy, ktoré zefektívnili svoje procesy a na rozhodujúce posty vo firmách prijali flexibilných a talentovaných ľudí, priniesli inovácie do svojho fungovania aj do svojich výrobných programov a do ponuky služieb, nemajú výsledky oveľa lepšie ako tie ostatné. Dôvod? Nemali „šťastie na zákazky“. Tých je totiž v stavebníctve v súčasnosti až žalostne málo a malé, resp. nízke sú aj ceny, za ktoré firmy tieto zákazky realizujú. Aj v dôsledku toho stavebný trh stále padá a padajú aj firmy a ich hospodárske výsledky.

Od roku 2009 stavebníctvo na Slovensku neustále klesá. A ani tento rok nie je zatiaľ výnimkou. Napríklad za prvé 4 mesiace tohto roku klesla stavebná produkcia na Slovensku o 12,5 % oproti porovnateľnému obdobiu roku 2011. Na druhej strane, tržby za architektonické a inžinierske činnosti v marci 2012 stúpli medziročne o 8,9 % a v apríli o 5,4 %. To by mohol byť aspoň trochu pozitívny signál, že sa začínajú pripravovať nové projekty. Či je tomu naozaj tak a či sa budú naozaj aj realizovať, ukáže až najbližšia budúcnosť (a výsledky štatistík).

Ako vidia budúcnosť slovenského stavebníctva predstavitelia dôležitých firiem z oblasti stavebníctva a čo očakávajú od novej vlády na podporu jeho rozvoja? Všetci sa viac-menej zhodujú na tom, že mierne oživenie stavebného trhu možno očakávať až budúci rok a aj ten je do veľkej miery podľa nich podmienený naštartovaním niektorých nevyhnutných zmien napríklad v legislatívnej oblasti. Poukazujú na nevyhovujúcu podobu súčasného zákona o verejnom obstarávaní, ktorý treba zásadne novelizovať. Hovoria tiež o tom, že už roky sa pripravuje nový stavebný zákon, ale zatiaľ je jeho prijatie v nedohľadne, ale aj o potrebe ochrany domáceho trhu atď. (Viac v diskusnom fóre na stranách 14 - 20).

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR má dôležitú úlohu pri vytváraní podmienok a určitého rámca pre rozvoj stavebníctva. Všetky ministerstvá by mali prijímať také opatrenia, ktoré budú zamerané na podporu zvyšovania dopytu po stavebnej produkcii. Samozrejme, ide aj o peniaze, treba na to finančné zdroje! Kde ich vziať, keď treba šetriť verejné financie a súkromní investori vyčkávajú? Východiskom by mohli byť toľko spomínané eurofondy. Najmä operačný program Doprava má zatiaľ veľmi nízke čerpanie a pri pohľade na naše cesty a nedostavanú diaľničnú sieť vzniká otázka: Kde je problém? Prečo sa peniaze z eurofondov nečerpajú? Prečo sa ku koncu apríla vyčerpalo len necelých 900 mil. Eur, čo je z celkovej alokácie len necelých 28 %? Doprava zaostáva a medzi 11 operačnými programami je až na 7 mieste. Prečo? Aj na to sme sa pýtali štátneho tajomníka MDVRR SR Františka Palka (str. 12 - 13).

Už niekoľko rokov, pravidelne v júnovom čísle EUROSTAV, prinášame prehľad stavebníctva za uplynulý rok vrátane rebríčka TOP 100 najúspešnejších firiem na slovenskom stavebnom trhu. Tento rok nie je výnimkou a verím, že sme pre vás opäť pripravili zaujímavé čítanie a zhromaždili veľa dôležitých údajov o stavebníctve za uplynulé obdobie a tiež o firmách, ktoré v ňom pôsobia.

Pekné čítanie júnového čísla a leto plné zážitkov praje

Darina Lalíková šéfredaktorka

Obsah Eurostav 6/2012

EDITORIAL 10 Slovenské stavebníctvo čakajú nové (ná)pady?

STAVEBNÍCTVO ZA ROK 2011 12 Rozhovor so štátnym tajomníkom MDVRR SR Františkom Palkom

DISKUSNÉ FÓRUM 14 Quo vadis slovenské stavebníctvo?

STAVEBNÍCTVO ZA ROK 2011 22 Rozhovor s riaditeľom CEEC Research s. r. o. Jiřím Vacekom 26 Zmeny na trhu práce, talentizmus

TOP 100 32 Stavebníctvo 2011 42 Stavebná výroba 2011 52 Výroba stavebných materiálov 2011 63 Inžiniersko-projektová činnosť 2011 68 Rozvoj bývania 2011

STAVEBNÍCTVO ZA ROK 2011 77 Úspešnosť slovenských stavebných podnikov za rok 2011 84 Realitný trh v roku 2012 ožije novými projektmi 87 Vplyv podpory stavebného sporenia na slovenskú ekonomiku 90 Príčiny pracovných úrazov v stavebníctve 94 Slovenská stavebná inšpekcia Darí sa jej plniť svoje úlohy?

97 INFOSERVIS

103 SUMMARY

104 PREHĽA

Klíčová slova:

Generální partner
Hlavní partneři