Novinky a názory / historie a teorie

EUROSTAV 6 | 2013: Stavebníctvo za rok 2012

350 miliárd Eur, 600 miliárd Eur, 1,5 bilióna Eur. Viete čo sú toto za čísla? A viete, že by nám z nich stačilo 10 %, aby sa kompletne vyfinancovalo obnovenie rastu európskej ekonomiky, vrátane obnovenia a oživenia projektov zo stavebníctva? 350 mld. Eur stojí eurozónu ročne korupcia, 600 mld. Eur sú daňové úniky a 1,5 bil. Eur je suma, ktorá ročne uniká prostredníctvom kriminality a vnútropodnikových strát.

Darina Lalíková , 26. 6. 2013

Prekvapili Vás tieto čísla? Nemáte chuť niečo s tým robiť? Vyhlásiť boj proti korupcii, daňovým únikom, šedej ekonomike? Možno si teraz niektorí klopete na čelo a poviete si, že tá je teda naivná! Čo môžeme my zmeniť?

História nás učí, že vždy to boli jednotlivci – osobnosti v dejinách, ktoré pohli spoločenskými zmenami, či už v dobrom alebo v zlom. Proces zmien sa musí naštartovať v centrách inštitúcií zodpovedných za osudy domácej, ale aj svetovej ekonomiky. Do čela zmien sa musia dostať osvietené autority, ktorým prosperita spoločnosti bude prednejšia ako ich vlastný prospech. Niečo sa už začalo hýbať v EÚ. Hľadajú sa cesty na likvidáciu daňových rajov, ktoré už desaťročia beztrestne deformujú podnikateľské prostredie. Po daňových únikoch by mohlo prísť na rad riešenie ďalších nešvárov a potom ďalších...

Len postupnou likvidáciou protispoločenskej ekonomiky sa môžeme dostať k zdrojom verejných peňazí, ktoré by nám všetkým mohli zlepšiť kvalitu života. Kde sa pozrieme, tam musíme konštatovať, že keby bolo viac peňazí, tak nejazdíme po výtlkoch, nezaostávame vo výstavbe nájomných sociálnych bytov, v tempe obnovy bytového fondu, v tempe znižovania energetickej náročnosti budov, v tempe využívania obnoviteľných zdrojov. Na Slovensku treba zrekonštruovať školy, škôlky, nemocnice a ďalšie verejné budovy. Treba obnoviť parky, investovať do ochrany životného prostredia, do budovania ČOV, do protipovodňovej ochrany atď. Bolo by to práce!

Peniaze chýbajú všade! Mnohí sa tiež spoliehajú na eurofondy. Sú eurofondy pre nás naozajstnou nádejou? Byrokratické schvaľovacie procesy na projekty z eurofondov sú už teraz veľmi zložité a náročné. A vraj to bude ešte zložitejšie. Prečo? Preto, že aj EÚ bojuje s tými istými problémami, vyjadrenými v číslach v úvode a európsky badžet sa stenčuje.

Nádej však umiera posledná! Čaká nás leto - najpríjemnejšia a najoptimistickejšia časť roka. Verím, že cez leto sa už konečne rozbehne stavebná sezóna a jeseň bude optimistickejšia...

Pekné leto praje

Ing. arch. Darina Lalíková, CSc.

šéfredaktorka

Obsah

Eurostav 6/2013

EDITORIAL

8 Ako bojovať s krízou v stavebníctve?

STAVEBNÍCTVO ZA ROK 2012

DISKUSNÉ FÓRUM

10 Perspektívy slovenského stavebníctva?

16 Quo vadis slovenské stavebníctvo z pohľadu ÚEOS-Komercia

ROZHOVOR

20 Rozhovor s prof. Ing. Alojzom Kopáčikom, PhD.

22 Rozhovor s Ing. arch. Elenou Szolgayovou, PhD.

24 Rozhovor s Ing. Tiborom Némethom TOP 100

26 Stavebníctvo 2012

36 Stavebná výroba 2012

44 Výroba stavebných materiálov 2012

52 Inžiniersko-projektová činnosť 2012

56 Rozvoj bývania 2012

65 Úspešnosť slovenských stavebných podnikov za rok 2012

HARMONIZÁCIA NORIEM

74 Smernica pre benchmarking výkonnosti CENOTVORBA

76 Proces obstarávania stavebných prác

81 INFOSERVIS

87 SUMMARY

88 PREHĽAD

Klíčová slova:

časopis stavebnictví

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři