Novinky a názory / zprávy

Ládví - revitalizace centra sídliště Ďáblice

Městská část Praha 8 zahájila proces výběru architekta pro zpracování návrhu a projektu revitalizace hlavního veřejného prostranství sídliště Ďáblice.

EARCH.CZ , 7. 3. 2016

Při vědomí důležitosti tohoto sídlištního prostranství i složitosti zadání byla přípravě zadání věnována značná péče. Již v létě 2015 byla jako první krok uspořádána studentská urbanisticko-architektonická soutěž. Ta byla obeslána celkem 36 návrhy, ze kterých porota vybrala 3 nejlepší a další 2 odměnila. Všechny práce byly vystaveny přímo ve veřejném prostoru náměstí a také v místním kulturním domě a následně byly i představeny v rámci veřejné diskuse. Podněty místních obyvatel, podnikatelů i majitelů nemovitostí byly následně zadavatelem přetaveny v upravené zadání.

Cílem je vytvoření živého a příjemného prostoru pro každodenní život. Volná flexibilní plocha náměstí bude umožňovat celou škálu aktivit od běžného všedního setkávání a krátkodobého pobytu až po nejrůznější společenské, kulturní či sportovní akce. Letní aktivity mohou expandovat z interiérů budov do volného prostranství náměstí. Ve vymezené části řešeného prostranství mezi obchodním centrem a stanicí metra bude vytvořena plocha pro konání pravidelných trhů.

Aktuálně vyhlášené výběrové řízení je dvoukolové. V prvním kole komise složená z reprezentantů Městské části a nezávislých odborníků vybere celkem 3 týmy na základě dosavadních referencí a cenových nabídek. S ohledem na snahu Městské části Praha 8 podporovat vstup mladých profesionálů do praxe a také s ohledem na fakt, že řešený prostor si zasluhuje i čerstvý pohled, nezatížený rutinou, komise vybere jeden team, který nemusí splnit požadavky na portfolio v plném rozsahu, resp. může doložit i projekty menšího rozsahu či jiného charakteru (tzv. divoká karta). Tyto 3 týmy zpracují koncepční studie, které budou následně veřejně prezentovány a na základě kterých bude vybrán zpracovatel návazných stupňů projektové dokumentace. Cílem je realizace revitalizace v roce 2017.

Podrobné informace, zadávací dokumentaci a výzvu k účasti naleznete zde.

  • autor: EARCH.CZ *
  • publikováno: * 7. 3. 2016
  • zdroj: * Tisková zpráva

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři