Novinky a názory / zprávy

Mezi přírodou a člověkem: Po stopách organické architektury

Od 30. 3 do 9. 7. 2023 je možné navštívit výstavu Mezi přírodou a člověkem ve Winternitzově vile, která si klade za cíl ukázat rozmanitosti organické architektury Foto: Adam Štěch

Výstava Mezi přírodou a člověkem: Po stopách organické architektury je koncipována jako obsáhlý fotografický atlas rozmanitých forem a tendencí organické architektury. Představuje řadu příkladů staveb z různých období a zemí od začátku až do sedmdesátých let 20. století. Výstava si klade za cíl organickou architekturu kategorizovat a ukázat všechny její rozmanitosti. Oceňovaní designéři Matěj Činčera a Jan Kloss svojí originální instalací zcela přetvořili výstavní prostory Winternitzovy vily. Autorské fotografie i výběr staveb jsou dílem kurátora výstavy Adama Štěcha. Expozici je možné navštívit od 30. 3 do 9. 7. 2023.

Winternitzova vila , 27. 3. 2023

Po dvou uplynulých výstavních cyklech, představujících působení zahraničních architektů v českých zemích, respektive českých architektů v zahraničí, uvádí Winternitzova vila další tématicky zaměřený soubor výstav. Ten v průběhu roku 2023 uvede tři odlišně pojaté výstavní projekty, tentokrát zaměřené na téma organické architektury jako důležitého, v tuzemském odborném prostředí však jen málo reflektovaného fenoménu vývoje moderní architektury 20. století. Přirozená harmonie mezi člověkem, přírodou a lidským obydlím je ústřední myšlenkou teorie i praxe organické architektury, která se od počátku minulého století stala jedním z důležitých proudů globálního modernismu, přesto často opomíjeného teorií a historií architektury. Cyklus výstav v roce 2023 postupně představí jak zcela fundamentální představitele a témata světové organické architektury, tak i jen velmi málo známé příklady této fascinující kapitoly.

      

Vznik organické architektury spadá do období přelomu 19. a 20. století a souvisí s tvorbou amerických architektů Louise Sullivana a Franka Lloyda Wrighta či o něco později s pionýrem skandinávského modernismu Alvarem Aaltem. Přívrženci organické architektury se kriticky vymezovali vůči přílišné racionalitě a univerzalitě funkcionalistické tvorby tohoto období a hledali nové způsoby, jak moderní architekturu ideálně zasadit do krajinného kontextu a vytvořit harmonický vztah mezi lidským obydlím a přírodou. Na rozdíl od racionálních tendencí evropské moderny tak přicházela organická architektura s emocionálním rozměrem forem.

Foto: Al Struckus House v Los Angeles realizoval v roce 1982 Bruce Goff

„Ne všechny organické stavby jsou si podobné. Je těžké najít formální souvislosti mezi ranými prérijními domy Franka Lloyda Wrighta z počátku 20. století a opulentními otevřenými prostory Johna Lautnera z 60. let. Všechny ale spojuje to, že stavbu, její formu i užití chápou jako organickou věc, která vznikne ze zárodku myšlenky a rozvine se v plně artikulovaný, pestrý a jednotný architektonický artefakt,“ píše ve své knize o organické architektuře Organic Architecture, The Other Modernism přední americký kritik a historik Alan Hess.   

Foto: Curry House II navrhl Bruce Rickard. Nabídl nový pohled na bydlení, který dodnes ovlivňuje australskou rezidenční architekturu

„Naše výstava Mezi přírodou a člověkem: Po stopách organické architektury je koncipována jako obsáhlý fotografický atlas rozmanitých forem a tendencí organické architektury, představující stovky příkladů z různých období a zemí od svého počátku až do 70. let 20. století, rozčleněných do tematických a chronologických celků. Klade si za cíl organickou architekturu kategorizovat a ukázat všechny její rozmanitosti, jak o nich píše Alan Hess. Všechny stavby jsou prezentovány tak, jak jsem je během svých cest zachytil,“ popisuje kurátor výstavy a publicista Adam Štěch, který se tématu organické architektury věnuje dlouhodobě. V expozici, kterou velmi originálním způsobem uchopili renomovaní designéři Matěj Činčera a Jan Kloss, jsou zastoupeny pouze stavby, které autor sám navštívil a vyfotografoval.

 

Termín konání akce: 30. 3 – 9. 7. 2023

Lokalita: Winternitzova vila, Na Cihlářce 10, Praha 5

Otevřeno: neděle až středa 12–18 hodin

Kurátor a autor fotografií a textů: Adam Štěch

Grafický design a instalace: Matěj Činčera a Jan Kloss

Produkce: David Cysař, Kristina Cysařová, Anna Svobodová 

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři