Novinky a názory / názory a komentáře

Milí studenti,

protože ve středu 27.11. po poledni odlétám na pozvání děkana Petera Cooka k přednáškám na Bartlett School v Londýně a nebudu bohužel moci do konce týdne sledovat ani vaši webovou diskuzi ani plakátovou akci před fakultou a uvnitř budovy, rád bych těm z vás, kteří se snaží dobrat pravdy a spravedlnosti ve věci volby děkana a činnosti akademického senátu příp. hledají možnost rozpuštění či odvolání akademického senátu , doporučil /samozřejmě vedle eventuální konzultace na právním oddělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy/ obrátit se s žádostí o radu na významné autority v oblasti právní vědy:

EARCH.CZ , 26. 11. 2002

prof.JUDr. Karla Malého, DrSc. /dříve rektora Univerzity Karlovy/, prof.JUDr. Dušana Hendrycha, CSc. /dříve děkana Právnické fakulty UK/ aprof.JUDr. Václava Pavlíčka, CSc /předsedu Správní rady Nadání Josefa,Marie a Zdeňky Hlávkových/.Pokud je mi známo, všichni tito pánové – profesoři Právnické fakulty UK, se zúčastnili formulace Ústavy České republiky a měli také vliv na literu zákona o vysokých školách v letech 1990, 1993 a 1997 a navíc jsou všichni tři velcí přátelé architektury. Jistě budou také nakloněni upřímným a pozitivním snahám studentů Fakulty architektury ČVUT. Dovedu si proto velmi dobře představit, že svými odbornými radami mohou být vašemu úsilí nápomocni. Přeji vám pokojný první adventní weekend a srdečně vás zdravím.Vladimír ŠlapetaV Praze, dne 26.listopadu 2002

Klíčová slova:

EARCH 1.0

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři