Novinky a názory / zprávy

Mjölk architekti s fotografy BoysPlayNice na společné výstavě ukazují, jak se dělá les

Úspěšné fotografické duo BoysPlayNice připravilo ve spolupráci s libereckým ateliérem Mjölk architekti expozici zachycující české lesní hospodářství. Zavítejte do konce ledna na výstavu, která doslova voní dřevem.

Tereza Suntychová , 15. 1. 2018

„Výstava Dělat les vychází ze současného stavu lesního hospodářství. Představuje hlavní momenty lesní výroby, péče o les a těžby. Obrazový materiál k výstavě vznikal po dobu jednoho roku. Stal se časovou komprimací stoletého cyklu lesa. Zachycuje proces pěstování stromu, moment kácení, přerod v materiál dřeva,“ komentuje kurátorka výstavy Vendula Tůmová.

 

Jak se dělá lesFoto: eArch

BoysPlayNice si se dřevem pohráli opravdu kreativně. Vytvořili sbírku fotografií, na kterých les prezentují v různých kontextech – vědeckém, lesnickém, uměleckém, průmyslovém i existenčním. Expozice je rozdělená podle jednotlivých témat na Laboratoř, Školku, Temnou komoru, Galerii, Showroom a Kostel. Každý okruh je ukryt do svého vlastního intimního prostoru. Díky tomu je možné si témata nerušeně vychutnat a vstřebat je postupně.

 

Jak se dělá lesFoto: eArch

Architekti pro tyto účely vytvořili několik samostatných výstavních objektů z prefabrikovaných dřevěných panelů potažených černou nebo bílou textilií. Panelová instalace působí jako urbánní prvek v kontrastu k přírodě na fotografiích. Prostorové členění navíc evokuje pocit napětí podobně jako při návštěvě lesa. Návštěvník je tak neustále udržován v očekávání, jaké překvapení na něj čeká v další buňce.

 

Jak se dělá lesFoto: eArch

Právě pomocí tematického dělení chtěli autoři znázornit, že v lesnictví zkratky neexistují a ukázat les jako cyklus hospodářských činností. Na výstavě se podíleli fotografové s architekty a lesníky. Tato komplexně provázaná spolupráce odráží také chápání lesa, ve kterém se prolíná hospodářská funkce s uměním a kulturou.

 

Jak se dělá lesFoto: eArch

Koncepce výstavy překračuje vizuální hranice a působí i na ostatní smysly. Celkový zážitek totiž dokresluje všudypřítomná vůně dřeva a možnost posadit se na lavičky z otesaných kmenů. Tyto detaily prohlížení expozice nenuceně zpříjemňují a přispívají k bližšímu semknutí člověka s přírodou.

 

Jak se dělá lesFoto: eArch

Výstavu Dělat les najdete v Národním zemědělském muzeu. Navštívit ji můžete do 31. 1. 2018.

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři