Novinky a názory / zprávy

Na ČVUT v Praze vznikla unikátní platforma Národní centrum Stavebnictví 4.0

Na ČVUT v Praze vznikla nová platforma Národní centrum Stavebnictví 4.0 Foto: FA ČVUT

Stavebnictví 4.0. do stavební praxe zavádí a optimalizuje synergii digitalizace, automatizace a udržitelného environmetálního chování. Jedná se o zcela nový způsob myšlení, plánování, realizace i údržby staveb, během celého životního cyklu. Mapuje a minimalizuje vliv stavebnictví na vnější prostředí i stopy, které tyto činnosti v okolní přírodě trvale zanechají. Vznik Národního centra Stavebnictví 4.0 je proto důležitý krok na cestě k technologické budoucnosti České republiky. Na tom se dnes na Českém vysokém učení technickém v Praze shodli zástupci odborných organizací, akademické, státní a průmyslové sféry.

ČVUT v Praze , 22. 1. 2022

„Vzhledem k nesourodosti činností i technologické náročnosti procesů ve stavebnictví se zdály myšlenky na digitalizaci tohoto oboru jako utopie. Po počátečních testech jsme ale nakonec zvládli i mokré procesy spojování stavebních dílců v měřítku 1:1 a tyto činnosti se v posledních měsících zúročovaly v jednáních o vzniku NCS 4.0. Dnes již víme, že je reálné vytvořit a propojit technologie a postupy, které přenesou celý životní cyklus stavby do budoucnosti, do STAVEBNICTVÍ 4.0,“ říká doc. Radoslav Sovják, ředitel Národního centra Stavebnictví 4.0.

Národní centrum Stavebnictví 4.0 (NCS) bude sídlit v budově ČVUT-CIIRC. V této chvíli je jeho pracovní skupina pětičlenná a v krátké době se bude realizační tým rozrůstat společně s projektovou činností i přibývajícími aktivitami. Centrum bude podporovat přímo i nepřímo účast v národních i mezinárodních projektech, které posilují výzkumné, vývojové a inovační interakce mezi akademickými a průmyslovými partnerskými subjekty.

Spolupráce v rámci NCS přinese zapojeným partnerům mnohé benefity a otevře velkou škálu možnosti efektivní spolupráce a zvýšení technologické úrovně, například v projektech VaVaI. Firmy budou mít také blíže k různým formátům a dotačním možnostem v rámci ČR i Evropské unie.

Foto: K plánovaným aktivitám centra bude patřit organizování konferencí, prakticky orientovaných odborných workshopů, přednášek, exkurzí k aktuálně řešeným otázkám.

K dalším plánovaným aktivitám centra bude patřit organizování konferencí, prakticky orientovaných odborných workshopů, přednášek, exkurzí k aktuálně řešeným otázkám. Všichni členové budou mít možnost ovlivnit rozvoj témat spojených se Stavebnictvím 4.0 v celé šíři v rámci ČR. Volbou členství můžete tvořit budoucnost Stavebnictví 4.0 v rámci platformy svým působením v představenstvu, odborných skupinách či na valné hromadě NCS 4.0.

NCS bude fungovat v rámci ekosystému Národního centra Průmyslu 4.0. „Stavebnictví 4.0 bude využívat a navazovat na postupy a principy ověřené Průmyslem 4.0. Za dobu našeho působení jsme vybudovali nejen značku, ale především unikátní ekosystém a know-how, které je do stavebnictví přirozeně přenositelné. Jsem rád, že se ekosystém NCP4.0 takto zásadně rozšiřuje a těším se na spolupráci a hledání synergií s Národním centrem Stavebnictví 4.0,“ uvedl Jaroslav Lískovec, ředitel Národního centra Průmyslu 4.0.

Foto: V rámci slavnostního zahájení činnosti NCS byly podepsány smlouvy o přistoupení s 18 partnery z řad spolupracujících firem a institucí.

V rámci dnešního slavnostního zahájení činnosti NCS byly podepsány smlouvy o přistoupení s 18 partnery z řad spolupracujících firem a institucí. Mezi nimi jsou Fakulta stavební VUT, Fakulta stavební VŠB-TUO, Fakulta stavební ČVUT v Praze, Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, Svaz podnikatelů ve stavebnictví, Ředitelství silnic a dálnic, HELUZ cihlářský průmysl v.o.s., Leube Beton s.r.o., SUDOP Group a.s., ICE Industrial Services a.s., EIMAC, Metrostav a.s., Strabag a.s., AgentFly Technologies s.r.o., Hochtief CZ a.s., Baumit, spol. s r.o., VCES a.s., Techniserv, spol. s r.o.

Více informací o centru najdete zde www.ncs40.cz.

  • autor: ČVUT v Praze *
  • publikováno: * 22. 1. 2022
  • zdroj: * Tisková zpráva

Klíčová slova:

Generální partner
Hlavní partneři