Novinky a názory / zprávy

Novým děkanem Fakulty architektury ČVUT bude Dalibor Hlaváček. Ve funkci nahradí profesora Lábuse

Novým děkanem Fakulty architektury ČVUT byl zvolen Dalibor Hlaváček Foto: Jiří Ryszawy

Kandidátem na funkci děkana Fakulty architektury ČVUT byl 10. listopadu na zasedání Akademického senátu Fakulty architektury zvolen vedoucí ateliéru a Ústavu navrhování II docent Dalibor Hlaváček. Po jmenování rektorem vystřídá od února 2022 ve funkci dosavadního děkana fakulty profesora Ladislava Lábuse.

Fakulta architektury ČVUT v Praze , 12. 11. 2021

Dalibor Hlaváček získal potřebnou nadpoloviční většinu hlasů hned v prvním kole tajné volby. Z patnáctičlenného Akademického senátu Fakulty architektury ČVUT pro něj hlasovalo devět senátorů, dva se hlasování zdrželi a čtyři hlasovali pro kandidáta architekta Davida Krause. Fakulta volila děkana pro následující čtyřleté období 2022–2026.

„Volby vyhrál kandidát, který dobře zná prostředí fakulty, celé univerzity i mezinárodní platformy architektonických škol. Kandidát, který svůj záměr oznámil už na jaře a nevyvolal v řadách akademické obce pochybnosti vedoucí k hledání někoho jiného. Této role se nakonec zhostili studenti a účast dalšího kandidáta obohatila průběh volby a svým způsobem obohatila mandát vítěze voleb,“ řekl o volbě současný děkan prof. Ladislav Lábus.

Doc. Ing. arch. Dalibor Hlaváček, Ph.D., je autorizovaný architekt a pedagog na Fakultě architektury ČVUT, kde vystudoval a byl jmenován docentem. Vede zde ateliér a od roku 2018 řídí Ústav navrhování II. Zaměřuje se na téma udržitelné architektury a design-build projektů ve výuce. V roce 2008 založil vlastní kancelář dh architekti. Angažuje se v akademických orgánech ČVUT, publikuje a přednáší v ČR i v zahraničí.

Jako budoucí děkan chce využít zkušenosti z architektonické praxe i znalost akademického prostředí z dlouholetého působení na Fakultě architektury, v senátech FA ČVUT a ČVUT i Evropské asociaci pro architektonické vzdělávání (EAAE), která se soustředí na zvyšování kvality architektonického vzdělávání v Evropě.

Za jednu ze svých hlavních priorit vytyčil revizi studijního plánu, ustanovení jasné strategie pro vědu a výzkum a rozvoj mezinárodních vztahů. Za klíčové považuje rozvíjení administrativní podpory a zázemí pro studium i práci na fakultě.

Doc. Dalibor Hlaváček chce zlepšit komunikaci a kulturu komunikace se studenty, akcentovat osobní přístup. Bude systematicky vybízet a podporovat otevřenou zpětnou vazbu od studentů a její reflexi. Nový děkan chce mimo jiné podporovat studentské aktivity a spolky a zavést pozici fakultní ombudsmanky nebo ombudsmana. Zvláštní pozornost přislíbil věnovat tématu rovného zastoupení žen na fakultě.

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři