Novinky a názory / názory a komentáře

No comment: Otevřený dopis děkanovi a akademické obci Fakulty architektury ČVUT v Praze

Přinášíme veřejné vyjádření osobní nespokojenosti architekta Ivana Kroupy směrem do Dejvic. V dalších dnech budou následovat i reakce ostatních zúčastněných.

Ivan Kroupa , 30. 9. 2015

Děkanovi a akademické obci Fakulty architektury ČVUT v Praze

Vážení kolegové,

FA ČVUT je pro mne mateřskou institucí, kde jsem vystudoval, učil, vedl ateliér, vedl ústav, prošel habilitací, a hlavně potkal lidi, se kterými jsme společně hledali, co je podstatou naší profese.

V roce 2007 jsem z fakulty odešel na UMPRUM. Jednak z důvodu, že jsem měl pocit, že můj způsob výuky a vedení ateliéru nezapadá do koncepce nového vedení fakulty, a jednak za novou zkušeností, za jinak postavenou prací. Trpělivě jsem potom hledal objektivní zdůvodnění a pochopení pro některé kroky a jednání vaší reprezentace (když vedení FA ČVUT neumožnilo dokončení doktorandského studia mým studentům, a to pouze z těch důvodů, že odmítli změnit školitele, a i přesto že jsem nabízel, že práci s nimi dokončím bez nároků na honorář, nebo když pro změnu reprezentant FA ČVUT v akreditační komisi zablokoval možnost doktorandského studia na katedře architektury UMPRUM z banálních formálních důvodů). Dnes mi trpělivost došla. Proto píši.

V rámci svých pracovních povinností na UMPRUM jsem odpovědný za projekt uměleckých dílen UMPRUM v Mikulandské ulici. Jde o nápravu situace jak pro UMPRUM, tak pro město, kdy tyto dílny zmizely z centra města v době restitucí a privatizace. Vaše reprezentace - Ladislav Lábus a Jan Sedlák, usazení ve schvalovacích, především památkářských strukturách negativně ovlivnili projednávání tohoto projektu. A to způsobem z pohledu profese a etiky nepřijatelným.

Ladislav Lábus nebyl přítomen na jediné prezentaci projektu, neměl o něm jedinou přímou a relevantní informaci, neúčastnil se diskuze s autory. Přesto hlasoval proti jeho schválení a svým obecným komentářem o jeho nekvalitě za zavřenými dveřmi zásadně ovlivnil schvalovací proces.

„Jaký z tvých projektů, Ladislave Lábusi, tě katapultoval do takové výšky, že pohřbíš projekt někoho jiného, aniž bys měl o něm jedinou informaci? A naopak, jaký z mých projektů tě opravňuje k tomu, abys předjímal nekvalitní výsledek?“

Jednání Jana Sedláka je ještě méně pochopitelné. Zasedá v nepamátkářské městské komisi (Komisi územního rozvoje RMČ Prahy 1), která je všemi hlasy pro projekt. V komisi OPP MHMP pak hlasuje proti a jeho hlas převážil situaci v neprospěch projektu.

Neberu nikomu právo na názor (zde spíš na svobodné hlasování), ale ani Ladislav Lábus, ani Jan Sedlák nevznesli jedinou otázku, neuvedli jediný důvod, nepoložili jediný argument, aby bylo možno ho vyvrátit, aby bylo možno o něm diskutovat a bránit projekt. Vše řeší až za zavřenými dveřmi.

„Ladislave Lábusi a Jane Sedláku, jste součástí schvalovacích struktur, kde se nehledá kvalita, kde není snaha o objektivitu, kde se pouze počítá míra servilnosti, počet konzultací, počet ústupků, kde převážná většina členů by nejraději viděla UMPRUM vysídlenou na kraj města (názory, které nakládají s historií, s tradicí, či majetkoprávními vztahy bez souvislostí, arogantně, nereálně, naivně). Jste aktivní součástí schvalovacích procesů a struktur, které se podílely (minimálně asistovaly) při vysídlování centra Prahy (včetně vysídlení ZŠ v Mikulandské, které se náš projekt týká). Tlačíte ven i UMPRUM, jednu z posledních autentických komunit ve městě. Vaše jednání je pro mne profesním a etickým selháním.“

Vážení kolegové, s jistou nadějí jsem sledoval, jak FA ČVUT obsadila významné pozice pro projednávání projektů, pro vývoj města a vývoj architektury ČR jako celku. Kolektivní odpovědnost takto nefunguje. Tu mají v komisích a porotách všichni dohromady – tím pádem nikdo. (Je jedno, jestli se to týká situace, kterou popisuji, nebo architektonických soutěží, nebo nastavení profesního prostředí.) Pro mne nese odpovědnost každý plnou.

„Vy, kteří jste dlouhodobě součástí schvalovacích procesů, podívali jste se někdy třeba z Letné na město, co nového vzniklo za dobu vašeho rozhodování, rádcovství, po dobu vašich veřejných funkcí? Nového nic. Jen blbosti, blbosti zbytečné pro město, zbytečné a zatěžující jeho život, exhibující se na panoramatu města, měnící a degradující jeho městské prostředí,… To projekt uměleckých dílen UMPRUM nedělá, zůstává v měřítku, zůstavá součástí struktury, je generován městem a místem, transformuje ZŠ na VŠ (vkládá novou energii do opuštěného, vysídleného místa). Od kdy je komerce víc než vysoká škola?“

Ivan Kroupa

  • autor: Ivan Kroupa *
  • publikováno: * 30. 9. 2015
  • zdroj: * Otevřený dopis

Klíčová slova:

Ladislav Lábus

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři