Novinky a názory / zprávy

Nominace na cenu Architekt roku 2016 vyhlášeny

Odborná porota na svém jednání po živé diskusi vybrala finalisty ceny Architekt roku 2016. Nominováni jsou Marcela Steinbachová, Michal Kuzemenský, Zdeněk Sendler, Ivan Kroupa a tým Yvette Vašourková a Igor Kovačević. Vítěz převezme ocenění 21. září v rámci galavečera 27. mezinárodního stavebního veletrhu FOR ARCH v PVA EXPO PRAHA v Letňanech.

EARCH.CZ , 26. 8. 2016

Architekt roku 2016

Zdůvodnění poroty (Josef Pleskot, Adam Gebrian, Antonín Novák, Regina Loukotová, Osamu Okamura) k jednotlivým nominacím:

Marcela Steinbachová

Marcela Steinbachová představuje architektku, která se kromě výborné vlastní tvorby věnuje vzdělávání odborné i laické veřejnosti v oblasti architektury. Stojí za založením spolku Kruh, který do České republiky přivedl desítky skvělých architektů a architektek z celého světa. Na přednášky, diskuse, workshopy. Tyto hojně navštěvované akce byly následně zaznamenány v několika sbornících, které obsahují přepisy těchto akcí, ale i speciálně vytvořené rozhovory s vybranými přednášejícími.

Mimořádného úspěchu dosahuje akce Den architektury, která se letos koná už pošesté, kdy stovky architektů, teoretiků, historiků a mnohých dalších provázejí tisíce zájemců z řad veřejnosti po vybraných místech po celé republice. V uplynulém roce realizovala výstavu Pokoje v Domě umění v Českých Budějovicích, která si kladla za cíl pomoci vysvětlit některé aspekty architektury těm úplně nejmenším.

Michal Kuzemenský

V posledních pěti letech se spolu s Ondřejem Synkem intenzivně věnuje ateliérové výuce na Fakultě architektury ČVUT v Praze a výsledky jejich studentů hovoří za vše. Mnoho ocenění v nejrůznějších studentských soutěžích je jen průvodním jevem příkladné práce, kterou na fakultě odvádějí. Mj. důsledně zavěšují veškerou svou činnost s ateliérovou výukou spojenou na vlastní blog, kde si lze prohlédnout průběh činnosti uvnitř jejich ateliéru – od zadání přes konzultace až po výsledky. Vše je doplňováno články s obecnějším zamyšlením. Více zde.

Kromě toho vytvořil před pěti lety s o generaci mladšími kolegy úspěšnou architektonickou kancelář re:architekti, která se zabývá celou škálou projektů. Jejich systematická práce pro obec Úsilné byla porotou vybrána mezi užší nominace na cenu Architekt obci 2016 za dlouhodobou spolupráci mezi architekty a samosprávou, která je prospěšná a důležitá především pro kvalitu života a kulturní rozvoj obyvatel a celé společnosti.

Zdeněk Sendler

Za více než čtvrtstoletí dlouhou tvůrčí činnost v oblasti navrhování zahrad, parků a krajiny, která se vždy vyznačuje přirozeností, skromností a pokorou, aniž by se vzdávala svého tvůrčího potenciálu. Jeho tvorba není omezena na jeden druh intervence a nevztahuje se k jednomu měřítku. Se stejnou zaujatostí navrhuje jak zahrady k rodinným domům, tak i stavební obnovu barokních zahrad nebo rekultivace krajiny. Tato výjimečná tvůrčí univerzalita a stálé usilování o kvalitu vlastního návrhu i následné realizace z něj činí jednoho z nejlepších českých zahradních architektů současnosti.

Realizovaný Hřbitov v Dolních Břežanech je toho krásným příkladem. Jednoduchá a přirozená část luční krajiny obsahuje symboliku propojení kříže a kruhu, odrážející zdejšího genia loci tvořeného přírodními silami i lidskou historii místa utvářenou činností Keltů, Germánů, starými Slovany i křesťany. Symboliku prastarého výrazu harmonie a klidu, vlastní charakteru stavby, hřbitovu. Komplex hřbitova se tak díky přemýšlivému a citlivému návrhu stává vynikajícím propojením přírodních kvalit místa, jeho historie a duchovní podstaty jeho účelu.

Ivan Kroupa

Patří mezi nejvýznamnější české architekty od začátku své profesní kariéry, tedy od úplného počátku 90. let. Kromě vlastní praxe se věnuje výuce architektury na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze (dříve vyučoval na Fakultě architektury ČVUT v Praze).

Yvette Vašourková a Igor Kovačević

Nominace na cenu Architekt roku 2016 byla udělena YV a IK za dlouholetou organizaci aktivit šířících diskusi o architektuře jako věci veřejné, a to na mezinárodní i interdisciplinární úrovni. Činnost občanského sdružení Centrum pro středoevropskou architekturu – CCEA (Centre for Central European Architecture), které oba spoluzakládali v roce 2001, se již patnáct let nepřetržitě věnuje nejen propagaci dobré architektury, ale i velmi komplexním revitalizačním projektům jako je Vize pražské magistrály nebo Negrelliho viadukt – příležitost pro kreativní město.

Porota ocenila nejenom účast skupiny MOBA (kterou také oba spoluzaložili) v profesních soutěžích, vítězí například v soutěži na návrh náměstí Svobody ve Vsetíně s následnou realizací, nebo se umisťují na společném prvním místě v urbanistické soutěži na Vnitřní část města Plzně, ale především jejich nelehkou roli jako organizátora soutěží, které se oba věnují od roku 2013. Dodnes se jim podařilo uspořádat již desítku veřejných mezinárodních soutěží včetně rozsáhlé soutěže na brněnské Jižní centrum. Oba se věnují výuce jak při zdejších, tak i při zahraničních školách a často působí jako externí kritici v zahraničí.

Cena Architekt roku je udělována osobě či osobám, které se v uplynulém období 5 let svým inovativním přístupem významně zasloužily o architekturu v České republice konkrétními tvůrčími či organizačními činy a to jak na poli návrhu domů, stavby měst a tvorby krajiny ale i skrze teoretickou, vzdělávací, propagační, publikační a popularizační práci. Součástí slavnostního vyhlášení výsledků bude také udělení ceny Architekt obci, tandemu architekt – obec, který se významně zasloužil o rozvoj veřejného prostoru.

Více na www.architektroku.cz.

  • autor: EARCH.CZ *
  • publikováno: * 26. 8. 2016
  • zdroj: * Tisková zpráva

Klíčová slova:

ocenění ABF

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři