Novinky a názory / zprávy

Architekt a samospráva – tandem k ocenění

Letošní ročník soutěže Architekt roku přináší jednu novinku, a to ocenění Architekt obci. Cena bude udělena architektovi a obci, tedy spolupracujícímu týmu, který se v uplynulém období nejméně pěti let svým inovativním přístupem významně zasloužil o architekturu a rozvoj veřejného prostoru v dané obci konkrétně realizovaným či částečně realizovaným dílem.

EARCH.CZ , 29. 8. 2016

Architekt obci 2016

Z celkem 19 přihlášek odborná porota vybrala 3 finalisty:

Obec Trojanovice – Ing. arch. Kamil Mrva, Ph.D.

Město Litomyšl – Ing. arch. Zdeňka Vydrová, městská architektka

Obec Líbeznice – Atelier M1 architekti

Do finále se dostal také tandem Obec Lužná – doc. Ing. arch. Václav Dvořák CSc., s kolektivem, jež obdržel nejvíce hlasů veřejnosti a stal se vítězem facebookové soutěže.

Vyhlášení výsledků proběhne 21. září v rámci soutěže Architekt roku při galavečeru mezinárodního stavebního veletrhu FOR ARCH 2016 v PVA EXPO PRAHA.

Více na www.architektroku.cz.

Nutnost dobré spolupráce mezi architektem a samosprávou při tvorbě a plánování obce s důrazem na tvorbu veřejného prostoru vedla Ministerstvo pro místní rozvoj, Svaz měst a obcí ČR a časopis Moderní obec k ocenění této spolupráce. Cena Architekt obci je udělována za dlouhodobou spolupráci, která je prospěšná a důležitá především pro kvalitu života a kulturní rozvoj obyvatel a celé společnosti. Cena Architekt obci bude vyhlášena v rámci soutěže Architekt roku pořádané společností ABF, a.s. Tato soutěž je vypsána na podporu kvality a odborné i občanské angažovanosti na poli architektury v České republice. Cena se vyhlašuje v rámci mezinárodního stavebního veletrhu FOR ARCH.

Cílem je podpora dlouhodobé spolupráce mezi architekty a samosprávou obcí a měst. Vypisovatel (MMR, SMO ČR a časopis Moderní obec) chce poukázat na důležitost veřejného prostoru pro kvalitu života a kulturní rozvoj obyvatel a celé společnosti. Spojením se soutěží Architekt roku a mezinárodním stavebním veletrhem FOR ARCH chce vypisovatel zdůraznit úzkou spojitost profesní a občanské integrity a význam etického rozměru podnikání v oblasti architektury.

  • autor: EARCH.CZ *
  • publikováno: * 29. 8. 2016
  • zdroj: * Tisková zpráva

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři