Novinky a názory / historie a teorie

Konference o architektuře osmdesátých let

Ústav teorie dějin a architektury FA ČVUT pořádá konferenci Architektura osmdesátých let v České republice Foto: Ústav dějin a teorie architektury & FA ČVUT

Ústav teorie a dějin architektury FA ČVUT pod vedením prof. Petra Vorlíka pořádá konferenci uzavírající projekt NAKI Architektura osmdesátých let v České republice – Osobitost, identita a paralelní úvahy na pozadí normalizace. Cílem konference je setkání a debata mezi osobnostmi rozmanitých profesí, spojených s architekturou a stavební kulturou let osmdesátých v Československu.

Fakulta architektury ČVUT v Praze , 2. 5. 2022

Osmdesátá léta otevřela v architektuře a stavebnictví řadu témat, která si zachovávají i dnes značnou aktuálnost. Více než předešlá období spoluformují dnešní skutečnost a přes veškerý, zejména technologický „pokrok“, jsou dnešní době mentálně bližší, než předchozí dekády. V našem prostředí si totiž právě v osmdesátých letech společnost začala teprve silněji uvědomovat mnohé, co dnes již považujeme za běžně sdílené a přijímané postoje...

Oslovili jsme přímé aktéry, architekty, výtvarníky, designery, památkáře, teoretiky a chceme konfrontovat pohled „pamětníka” s náhledem dnešního badatele. Vybrali jsme čtveřici nosných tematických okruhů, snažících se podchytit vývojové tendence a myšlenkové proudy na poli architektury té doby, nejen ve sféře oficiálních architektonických sjezdů, ale i v neformálních diskuzích.

Okruhy jsou nastaveny tak, aby poukázaly na pestrost a vrstevnatost architektury osmdesátých let, daly prostor pro kritické zhodnocení, a zároveň se pokusily o definování a zmapování důležitých momentů a témat charakterizujících tehdejší dění:

  • Materialita – konstrukce, materiály, stavební postupy
  • Historické prostředí – památková péče, nové vstupy do historické architektury
  • Design – interiér, městský interiér, parter, výtvarné umění
  • Ekologie – stavby – sídla – krajina
Foto: Mnohá témata z architektury a stavitelství 80. let jsou dnes stále aktuální

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři