Novinky a názory / názory a komentáře

Profil brněnského studia Sollaron architects

Projekty ve 3D od studie až po realizační dokumentaci, celoplošný barevný tisk a kontinuita spolupráce s klientem. Tak by se dal charakterizovat brněnský ateliér Sollaron architects, v jehož čele stojí Tomáš Zvára a Hana Hrdinová. Komplexní projektová dokumentace v BIMx, včetně provázanosti na prodej či virtuální prohlídky zpracovaného projektu, je v ateliéru standardem. Díky tomu se každý detail stavby řeší technicky při jejím provádění. Nedílnou součástí činnosti je i zajištění příslušných povolení vedoucích ke kolaudaci. Developerské projekty bytové výstavby dnes tvoří zhruba 70 % zakázek ateliéru, dalších 20 % pak průmyslové objekty a 10 % rekonstrukce a jiné stavby.

Centrum pro podporu počítačové grafiky ČR , 4. 6. 2019

Architektonické studio Sollaron architects založil roku 2013 v Brně Tomáš Zvára. O pět let později se pak spolumajitelkou studia stala inženýrka Hana Hrdinová. Sollaron architects spolupracují na svých projektech s několika developerskými společnostmi. Mezi nejvýraznější projekty studia patří například polyfunkční komplex Meridiem s třináctipatrovým objektem či rozsáhlá rekonstrukce brněnského prvorepublikového paláce Jalta. Pro samotný vývoj studia představovaly nejdůležitější milníky tyto roky:

2002  

Tomáš Zvára studuje Pozemní stavby a architekturu na Vysokém učení technickém v Brně. Zároveň externě spolupracuje například se společností Canaba, kde se podílí na vzniku několika úspěšných prodejních řad rodinných domů. 

2005  

Jako hlavní inženýr pracuje čerstvý absolvent externě na projektu a výstavbě několika hypermarketů Globus nebo bytových domů v Bratislavě pro FINEP. 

2013  

Založení vlastního ateliéru považuje Tomáš Zvára za přirozený vývoj ve své dosavadní kariéře. Jeho principem a krédem jsou služby na vysoké úrovni, kompletně zpracované ve 3D. 

Rodinné domy V Podlesí: Jedná se o koncepční zastavovací studii možného využití jihovýchodního stahu s unikátním výhledem na celé město a široké okolí. Koncepce prověřila a řešila do důsledku veškeré aspekty nového území. Jedním z hlavních kritérií ze strany klienta bylo správné osazení domů do svahu a co nejvíce ctít stávající výškové uspořádání a navrhnout rodinné domy tak, aby si vzájemně nepřekáželi a bylo možné dosáhnout unikátního výhledu do údolí z většiny hlavních obytných místností v každém domě. Nyní se zpracovává projektová dokumentace v rozsahu Územního řízení.

 

2015

Zlomový rok pro ateliér. Princip zpracování projektů, jejich technická preciznost a přístup k práci přitahují pozornost několika developerských společností jako Downtown Invest, Diverse Develop, Premiere propertis nebo Monibo, s nimiž bude ateliér v budoucnu úzce spolupracovat. 

2018  

Druhou spolumajitelkou ateliéru se stává Hana Hrdinová. Ateliér získává rozsáhlý projekt a realizaci. Meridiem je polyfunkční komplex čtyř domů v Brně-Komárově. Objekt je kompletně propojen prvním podzemním podlažím, kde se nachází parkovací a odstavná stání. Dominantou je třináctipatrový objekt, boční objekty jsou sedmipodlažní. Čtvrtý objekt bude komerční a naváže na stávající území. Úkolem je zkvalitnění současných služeb. Pro budoucí obyvatele vznikne v zahradě dětské hřiště a jezero. Mezi další zakázky ateliéru v tomto roce patří rekonstrukce brněnského prvorepublikového paláce Jalta nebo rodinného domu Lipová. 

2019 

Rezidence Čepkovská ve Zlíně. Projekt pro stavební povolení. Bytový dům se dvěma plnými podlažími a třetím ustupujícím má 21 bytových jednotek. Koncepce vizuálně tří oddělených domů vychází z požadavku hlavního architekta města. 

 

Rekonstrukce prvorepublikového paláce Jalta v centru Brna.

 

Pět otázek pro Tomáše Zváru  

1.Kdybyste mohl volit jinou profesi, jaká by to byla?  

Mám to štěstí, že dělám práci, která mě baví a naplňuje. Určitě bych nechtěl měnit.  

2.Bez jakého vybavení byste nemohl pracovat?  

Bez kávovaru.  

3.Jak si nejlépe odpočinete?  

V ateliéru se někdy odreagujeme kolektivně skládáním dřevěné věže Jenga.  

4.Zohledňujete při projektování princip trvalé udržitelnosti a jakým způsobem?  

U některých staveb ano, ale většinou u těch menšího rozsahu, jako jsou rodinné domy či některé výrobní objekty. Jde především o tepelná čerpadla, fotovoltaiku či rekuperaci.  

5.Od kterého architekta byste si nechal navrhnout dům?  

To je hodně složitá otázka a především v tom, aby odpověď nepůsobila jako klišé. Nechám si to tedy pro sebe.

 

Meridiem: Polyfunkční komplex 4 domů v Brně Komárově. Stavba je navržena jako polyfunkční objekt. Objekt je kompletně propojen prvním podzemním podlažím kde se nachází parkovací a odstavná stání. Dané podlaží umožňuje jednoduše provozně, technicky i fyzicky propojení objektů A1, A2, A3 a objektu B. Dá se konstatovat spojení všech 4 objektů přes jednu společnou platformu, v které je umístěno technické zázemí. Dominantou návrhu je objekt A2, který má 13 pater. Boční objekty A1 a A3 jsou sedmipodlažní. Využití objektu B bude čistě pro komerční účely. Objekt B má za účel navázat na stávající území doplnit ho zkvalitnit funkci služeb v daném území a vytvořit jaký si filtr pro objekt A. Pro budoucí rezidenty vznikne v zahradě objektu dětské hřiště a jezero.

 

Text: Josefína Dolská

Převzato z ARCHINEWS 2/2019

Klíčová slova:

Brno ArchiNEWS

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři