Novinky a názory / historie a teorie

Recenze publikace High5 – PROJEKTSTUDIO

Publikace dokumentující tvorbu ostravského architektonického organismu tvořícího pod názvem Projektstudio (David Kotek, Jaroslav Kotek, Pavel Krátký a kolegové).

Pavel Bainar , 26. 11. 2015

High5 – PROJEKTSTUDIO

Autoři: Vendula Šafářová & David Kotek, 2015Texty: Ing. arch. Josef Pleskot; MgA. Zdena Němcová Zedníčková, Ph.D.; MgA. Vendula Šafářová; Ph.D., Ing. arch. Ondřej Beneš; Ph.D., Doc. PhDr. Oldřich Ševčík, CSc.Editorka: Vendula ŠafářováVydavatel: PROJEKTSTUDIO EUCZ, s. r. o.ISBN 978-80-260-8437-2

Zdařilé dílko, které ve svém obsahu zahrnuje kromě realizací vystavených na stejnojmenné výstavě, i další práce, studie a vize ateliéru.

Již při prvním otevření nás napadnou určité paralely a regionalismy. Pod krásně zpracovaným stříbrným přebalem knihy čtvercového formátu s téměř zenovým středovým motivem kruhu, nalezneme tmavé desky s bohatým barevným vnitřním obsahem.

První paralelou je samozřejmě fasáda sídla firmy Pospiech, druhou rafinovanější je místo a region. Pod kovově stříbrnou slupkou je skryté černé podloží. Podloží, které v průběhu času natolik změnilo krajinu, ale i charaktery lidí, že se dnes těžce soudí, zda k lepšímu či horšímu. Podloží znamenající pokrok, rozvoj, nové technologie, ale i devastaci části krajiny, její přetvoření v krajinu průmyslovou, změnu sociálních vazeb i rozvrstvení společnosti. Toto vše je Ostravsko - region, které zažil své vzestupy i pády. Pozorný čtenář, vnímavý divák a citlivý pozorovatel může odraz všech těchto změn, proměn i dějů nalézt ve zmíněné publikaci a především v práci ateliéru. Kniha nás po obligátní časové ose postupně provází pracemi Projektstudia.

Milovníci teorie a filozofie si přijdou na své na úvodních stránkách, kterých není mnoho.

My - širší odborná veřejnost - milovníci velkých barevných obrázků si zase přijdeme na své mezi stranami 13 – 97 (což je většina knihy), kdy jsou jednotlivé stavby uvedeny rozumně dlouhým textem vysvětlujícím vše podstatné. Velkoformátové fotografie, které mají velkou vypovídací schopnost, jsou doplněny částí dokumentace, at´ jsou to situace, půdorysy, řezy či dnes tolik populární diagramy, ideogramy či jiné gramy BIGovského ražení.

Na knize, stejně jako na práci Projektstudia je obohacující a svěží, že každá stavba i každá kapitola je jiná. Mnohovrstevný průřez pracemi ateliéru překvapuje a nechává diváka nahlédnout z mnoha úhlů na přístup k jednotlivým zakázkám. A výsledek? Pokaždé jiný.

Kniha je dokladem otevřeného přístupu celého týmu k řešení požadavků investorů, kdy na první pohled není patrná určitá rukopisná linie, ale spíše snaha po odkrytí podstaty a nalezení optimálního řešení. Intelektuální ukončení knihy obstaraný kurátorkou výstavy Zdeny Němcové Zedníčkové na základě regionálního podtextu uvolněně charakterizuje, hodnotí a shrnuje. Úplný závěr je věnován skupinové fotografii aktuálního týmu a výčtu všech současných i minulých spolupracovníků.

Rozčlenění do kapitol je podtrženo barevnými vloženými oddělovači s cizojazyčnými texty. Barvy jsou asi eko a bio, protože působí mírně vyšisovaným dojmem. Toto nicméně opět zapadá do přístupu studia k řešení environmentální problematiky. Kniha svým nezvyklým formátem zdravě a drze vystupuje z knihovny, tak jako práce Projektstudia vyčnívají z řady soudobých realizací.

ANOTACE

Monografie představuje ostravské architektonické studio PROJEKTSTUDIO, vytvořené otcem Jaroslavem Kotkem a synem Davidem Kotkem, což je v architektuře vzácná konstelace, která má své přednosti. Prezentuje 16 stěžejních projektů, z toho 5 návrhů a 11 realizací, vědecké studie renomovaných odborníků na architekturu a filosofii, a především mapuje architektonickou práci studia v kontextu společenské, ekonomické a regionální situace v postindustriální éře severomoravského kraje. Oba architekti začali spolupracovat v roce 2007 a každý zastupuje svou generační tradici. Myšlenkami otevřeného studia překračují standardy běžné architektonické produkce, porušují zavedené úzy, navíc hledají neobvyklé přístupy i prostřednictvím mladistvého a cizokrajného kolektivu nadšených spolupracovníků. Svými realizacemi a názory studio ovlivnilo vizuál severomoravské krajiny, pomocí svobodného navrhování, užití netradičních tvarů, materiálů a liberálních řešení ukázali dosud neviděné. Jejich práce jdou od urbanismu přes firemní sídla, rodinné domy až k detailu interiéru. Díky kvalitní práci a pokornému respektu k řemeslu a ekologii obdrželi mnoho ocenění a uznání nejen klientů, ale i odborné společnosti, proto se řadí mezi pozoruhodná studia české architektury. (High5 PROJEKTSTUDIO)

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři