Novinky a názory / zprávy

Stavba roku 2015 má své vítěze

Letošní 23. ročník tradiční české architektonické soutěže vyvrcholil 13. října v pražské Betlémské kapli. Na finálovém večeru zde byly uděleny nejen tituly soutěže Stavba roku 2015, ale předávaly se také zvláštní ceny a cena veřejnosti.

EARCH.CZ , 16. 10. 2015

Mezi projekty, které se dostaly do užšího výběru nominovaných patnácti staveb soutěže Stavba roku 2015, nechyběla rodinná vila, základní škola, most, zahrada či revitalizovaný klášter. Slavnostní vyhlášení vítězů již tradičně reprezentovali Jan Fibiger, předseda správní rady Nadace ABF, a Radomíra Sedláková, předsedkyně odborné poroty soutěže Stavba roku 2015. Mezi hosty nechyběli ani zástupci mediálních partnerů soutěže, vypisovatelé a partneři nominačního a finálového večera.

Oceněné stavby z Belgie i České republiky

Na slavnostním večeru v pražské Betlémské kapli byli rovněž vyhlášeni vítězové Zahraniční stavby roku 2015 a Urbanistického projektu roku 2015. Letošní titul Zahraniční stavby roku získala stavba AGC Glass Building v Belgii. Cenu si přijel osobně převzít autor projektu, belgický architekt Philippe Samyn. Nominaci na vítěze proměnil Územní plán města Sušice, který byl oceněn v kategorii Urbanistický projekt roku 2015.

Lidé vybrali stavbu pomocí veřejného hlasování

Od 10. září bylo rovněž zahájeno hlasování veřejnosti. Svou oblíbenou stavbu bylo možné podpořit na stránkách www.stavbaroku.cz. Hlasování veřejnosti skončilo 13. října, kdy s celkovým počtem 56 922 hlasů zvítězil AIR House, který navrhl a postavil tým studentů z ČVUT.

Vítězné projekty s titulem Stavba roku 2015

Vysoká pec č. 1 - Nástavba Autor: Ing.arch. Josef Pleskot - AP ATELIER

Zpřístupnění a nové využití NKP Hlubina Autor: Ing. Milan Šraml, Ing. arch. Jan Malík, A-LT Architekti

Základní škola v Dobřichovicích Autor: Šafer Hájek architekti s.r.o. – Oldřich Hájek, Jaroslav Šafer, Jakub Koníř, Olga Kostřížová, Pavel Lesenský, ing. arch. Laco Fecsu, Radek Toman

Komenského most v Jaroměři Autor: Prof. ing. arch. Mirko Baum, Ing. arch. David Baroš, Ing. Vladimír Janata

Podzemní komplex v severní části Staroměstského náměstí v Mladé Boleslavi Autor: doc. Ing. arch. Michal Hlaváček, Ing. arch. Karel Musil

Více o soutěži i projektech najdete na www.stavbaroku.cz a www.stavbaroku2015.cz.

Profil odborné poroty

Doc. Ing. arch. Radomíra Sedláková, CSc.předsedkyně odborné poroty

Vystudovala architekturu na Stavební fakultě ČVUT v Praze a postgraduální studium estetiky na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Pracovala ve Výzkumném ústavu výstavby a architektury, kde se věnovala metodologii architektonické kritiky. V roce 1986 založila sbírku architektury v Národní galerii v Praze a od té doby je její kurátorkou. Připravila řadu výstav o české architektuře doma i v zahraničí. Od roku 2005 na Stavební fakultě mimo jiné přednáší také v angličtině pro zahraniční studenty. V porotě soutěže Stavba roku pracuje od jejího prvního ročníku (1993). Pro Nadaci ABF přednáší o dějinách architektury, o Praze a o aktuálních otázkách soudobé architektury. Její hlavní aktivity jsou v současnosti spojeny se sbírkou architektury Národní galerie v Praze.O soutěži: „Soutěž je hra. Je hezké, že se do Stavby roku hlásí tolik projektů, ale porota může hodnocení všech staveb věnovat pouze jeden měsíc. Hodnocení je dáno už samotným názvem soutěže – Stavba roku. Nejde jenom o architekturu, nejde ani o samotnou konstrukci či provoz. Hodnotíme vše dohromady. Skvěle postavená stavba podle špatného návrhu je stejně málo platná, jako skvěle navržená stavba, která je špatně postavená. Zkrátka nakonec je to vše o drobných detailech… Každá stavba je pro svého přihlašovatele Stavbou roku. My jim vlastně srážíme sebevědomí.“

Ing. Jiří Kolibačlen poroty za MPO ČR

Vystudoval stavební fakultu VUT Brno, obor pozemní stavitelství. Poté pracoval jako projektant, stavební dozor a stavbyvedoucí. Podílel se na vytvoření zahraničního střediska, které později sám vedl jako hlavní stavbyvedoucí pro někdejší SRN. Po návratu ze zahraničí působil v soukromých společnostech jako ředitel realitní kanceláře a technický ředitel. V roce 1998 byl zvolen starostou města Hodonína a tuto funkci vykonával dvě volební období do roku 2006. V roce 2007 odešel do Prahy, kde působil na Ministerstvu průmyslu a obchodu jako náměstek ministra. Poté začal vykonávat stejný post na Ministerstvu pro místní rozvoj. Po těžkém úrazu manželky v roce 2010 se vrátil do Hodonína, kde jako ředitel Zoo Hodonín pracoval dva roky. Následně se vydal znovu do Prahy, kde v letech 2012 a 2013 vedl Státní fond rozvoje bydlení a od jara 2014 působí opět na Ministerstvu průmyslu a obchodu jako náměstek ministra pro stavebnictví. Je soudním znalcem v oboru ekonomika - ceny a odhady nemovitostí a oceňování podniků.O soutěži: „Soutěž Stavba roku má za cíl odborné i laické veřejnosti dokumentovat na příkladech konkrétních staveb nových i rekonstruovaných, pozemních bytových i nebytových budov, inženýrských a dopravních staveb, úprav veřejného prostoru i krajiny a podobně výsledky stavebnictví v České republice. Má být výkladní skříní českého stavebnictví, představit um všech osob, které se podílely na výstavbě, investorů, projektantů, zhotovitelů i výrobců výrobků pro stavby, a posílit jejich sebevědomí. Výsledky minulých ročníků soutěže Stavba roku umožňují konstatovat, že české stavební firmy jsou schopny stavět po všech stránkách ve vysoké kvalitě a mohou se dobře adaptovat i na zahraničních trzích.“

akad arch. Ing. arch. Jan Vranačlen poroty za Nadaci pro rozvoj architektury a stavitelství

Architekt Jan Vrana vystudoval stavební fakultu ČVUT v Praze u prof. Františka Cubra a pokračoval u něj na pražské AVU. V roce 1968-69 pracoval v architektonické kanceláři Henri Montois v Bruselu na jednoroční stáži. Působil v Projektovém ústavu výstavby hl. města Prahy u Karla Filsaka. Od roku 1991 vede architektonický ateliér HÉTA, jehož je spolumajitelem. V roce 1993 se stal členem České komory architektů. V roce 2007 byl zvolen 1. místopředsedou ČKA, kde poté až do května 2012 zastával pozici předsedy představenstva. V odborné porotě soutěže STAVBA ROKU 2015 bude zasedat jako člen za Nadaci ABF, s níž spolupracuje od roku 2013. Jejich spolupráce se dále týká výstavních činností a různých akcí či témat zaměřených na architekturu a stavitelství. V současné době se věnuje výtvarné činnosti, sochařství a grafice.O soutěži: „Architektonická díla napříč kategoriemi jsou často nesouměřitelná, nepopiratelná kvalita návrhu a provedení je ovšem poznatelná i na pracích různého rozsahu. Díky tomuto způsobu hodnocení mohou být vítězi se stejnou hodnotou například stavby hotelu, výzkumného centra, rodinného domu nebo nově rekonstruované náměstí. Zároveň se ale mohou titulem Stavby roku 2015 pyšnit i zástupci jedné kategorie. Rozhodujícím měřítkem je kvalita.“

Doc. Ing. František Kulhánek, CSc.člen poroty za SPS ČR

František Kulhánek vystudoval Stavební fakultu ČVUT v Praze. Je autorizovaným inženýrem v oboru pozemní stavby a působí také jako soudní znalec v oboru stavebnictví se specializací stavební tepelná technika a autorizovaný inspektor. Jako specialista se rovněž věnuje oboru tepelná ochrana budov se zaměřením na návrh a hodnocení obalových konstrukcí budov, návrh nízkoenergetických a pasivních domů, úspory energie v budovách a zateplování budov. V rámci své publikační činnosti se podílel na řadě odborných publikací, vysokoškolských učebnic a příspěvků ve sbornících českých a zahraničních konferencí. V současnosti působí jako pracovník Katedry konstrukcí pozemních staveb Fakulty stavební ČVUT v Praze.O soutěži: „Soutěž Stavba roku přináší odborné i laické veřejnosti každoroční pohled na produkci a úroveň českého stavebnictví. Mimo jiné dokazuje, že české firmy umí realizovat zajímavé, architektonicky, konstrukčně i provozně hodnotné stavby při dodržení špičkové kvality.“

Doc. Ing. arch., Petr Šikola, Ph.D.člen poroty za ČVUT

Architekt Petr Šikola je absolventem Fakulty stavební ČVUT v Praze, docentem v oboru Architektura a stavitelství. V současné době působí na Katedře architektury FSv ČVUT v Praze jako garant ateliérových předmětů a vedoucí diplomních projektů. Je členem akademického senátu FSv ČVUT. Paralelně k působení na akademické půdě je vedoucím architektem - partnerem architektonické kanceláře DOMYJINAK a autorizovaným architektem České komory architektů. Podílel se mimo jiné na řadě bytových a občanských staveb v České republice, ale také na zahraničních projektech týkajících se rekonstrukcí zastupitelských úřadů ČR v Severní Koreji, Moldávii, Libanonu či Belgii. V odborné porotě soutěže STAVBA ROKU 2015 bude zasedat jako člen za ČVUT v Praze.S Nadací pro rozvoj architektury a stavitelství jako organizátor soutěže a porotce spolupracuje od roku 2010.O soutěži: „Přínos soutěže vidím v přiblížení - představení širokého pole aktuálně zrealizovaných staveb, často celospolečenského významu, široké i odborné veřejnosti. V soutěži vidím také motivaci pro investory, architekty, inženýry, zhotovitele spojit znalosti a schopnosti, s cílem zrealizovat nejen dobrou architekturu nebo inženýrské dílo, ale po všech stránkách funkční stavbu.“

Ing. Tomáš Chromýčlen poroty za ČKAIT

Celý jeho profesní život je spojen s projektováním, především pozemních staveb. Po absolvování Fakulty stavební ČVUT v roce 1966, pracoval v různých funkcích ve Stavoprojektu. Po ukončení jeho existence pak působil v Atelierech A1 v Českých Budějovicích. Od založení ČKAIT v roce 1992 je jejím členem, z toho 11 let byl členem jejího předsednictva. Vždy se zajímal o kvalitu projektových prací, stejně jako o jejich korektní odměňování. U realizovaných staveb hodnotí především jejich účelnost a kvalitu návrhu i kvalitu provedení. V odborné porotě soutěže Stavba roku zasedá od roku 2010.

Ing. Ladislav Vaněknáhradník poroty za MPO

Vystudoval strojní fakultu ČVÚT. Pracuje na Ministerstvu průmyslu a obchodu v sekci stavebnictví. Se soutěží Stavba roku spolupracuje od prvních ročníků.

  • autor: EARCH.CZ *
  • publikováno: * 16. 10. 2015
  • zdroj: * Tisková zpráva

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři