Události / architektonické soutěže

Stavba roku vyhlašuje nový ročník soutěže

Kvalitní architektura potřebuje ocenění. Přesně to je poslání soutěže Stavba roku, která se ho snaží naplňovat již od roku 1993. Tradiční soutěž organizovaná Nadací pro rozvoj architektury a stavitelství nyní zahajuje nový ročník. Podobně jako v minulých letech se tak děje pod záštitou prezidenta České republiky, předsedy Senátu, rektora ČVUT v Praze, řady ministrů a dalších institucí a osobností.

EARCH.CZ , 3. 4. 2015

Titul Stavba roku není omezen kategoriemi. Soutěž chce postihnout všechny odstíny architektury

Přihlášky do soutěže jsou přijímány od začátku dubna až do 2. června 2015. Stavba roku 2015 se snaží postihnout co největší spektrum architektonické práce. Přihlášeny mohou být stavby nové i rekonstruované, urbanistické realizace veřejného prostoru, úpravy krajiny, pozemní bytové i nebytové budovy, inženýrské a dopravní stavby i specifická stavební díla. Toto široké rozkročení je patrné v tom, že titul Stavba roku bude porotou udělen nejvýše 5 stavbám a to bez rozlišení pořadí a kategorií.

„Architektonická díla napříč kategoriemi jsou často nesouměřitelná, nepopiratelná kvalita návrhu a provedení je ovšem poznatelná i na pracích různého rozsahu. Díky tomuto způsobu hodnocení mohou být vítězi se stejnou hodnotou například stavby hotelu, výzkumného centra, rodinného domu nebo nově rekonstruované náměstí. Zároveň se ale mohou titulem Stavby roku 2015 pyšnit i zástupci jedné kategorie. Rozhodujícím měřítkem je kvalita,“ vysvětluje člen poroty Ing. arch. akad. arch. Jan Vrana a dodává, že na titul Stavba roku 2015 nominuje porota maximálně 15 staveb. Ve hře je ovšem ještě 12 Zvláštních cen, které jsou již úžeji zaměřené. Najdete mezi nimi ocenění věnované energeticky úsporné budově, dopravní, bytové či průmyslové stavbě, ale i architektonickému detailu.

Soutěž je určena pro stavby realizované na území České republiky bez ohledu na státní příslušnost projektanta a místo registrace dodavatele. Do soutěže mohou být přihlášena stavební díla dokončená a uvedená do provozu nebo zkolaudovaná nejpozději do konce května roku 2015.

To samé platí i pro stavby realizované mimo území České republiky. Investorem stavby, zpracovatelem projektu nebo dodavatelem stavby, příp. dodavatelem materiálů či konstrukčního řešení nebo nositelem technologie, která byla na stavbě použita, však musí být v takovém případě česká firma, která se přihlašuje do soutěže se souhlasem zahraničního partnera.

Minulý rok se staly Stavbou roku 2014 rodinný dům, obchodní centrum, lanovka, muzeum i výzkumné pracoviště

Důraz na různorodost dokazují i výsledky loňského ročníku soutěže Stavba roku 2014. Tímto titulem se mohou pyšnit pasivní rodinný dům, obchodní centrum Šantovka v Olomouci, nově rekonstruovaná lanová dráha na Sněžku, Letecké muzeum Metoděje Vlacha v Mladé Boleslavi i Středoevropský technologický institut postavený v Brně.

O hodnocení nerozhoduje jen estetické hledisko

Stavby posuzuje odborná porota. U staveb záleží samozřejmě na konstrukčním řešení i na architektuře stavby, nicméně stavby jsou posuzovány podle řady dalších kritérií. Porota tak zjišťuje, zda byla stavba dobře připravená a zda má smysl, jestli je vhodně začleněna do svého okolí, jestli byla adekvátně financována nebo zda přináší významné inovace. Zohledňuje i hledisko energetické náročnosti a spokojenosti uživatele.

„Soutěž Stavba roku zdůrazňuje v poslední době často opomíjené kritérium kvality ve stavebnictví. Dobrá stavba vychází zejména z kvalitního projektu a kvalitních materiálů, ale znamená také spokojeného uživatele, vhodné začlenění do krajiny nebo adekvátní financování. Soutěž Stavba roku všechna takto kritéria zohledňuje a ještě mnohá další. Vyzdvihuje společné úsilí investora, projektanta a dodavatele a oceňuje ne jednoho z nich, ale celou stavbu. Na otázku 'Kdo vlastně staví dnešní stavby' není jednoduché odpovědět. Snad i proto soutěž Stavba roku hodnotí celé stavby a ocenění dostávají všichni na ní zúčastnění partneři. Navrací pojem architektura, který byl redukován na estetické poradenství na projektu stavby, k původnímu významu 'umění stavět',“ uvádí Ing. arch. Jan Fibiger, CSc. předseda Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství.

Mimo poroty dostane prostor k vyjádření i veřejnost. Ta bude moci na podzim hlasovat na stránkách www.stavbaroku.cz. Na rozdíl od poroty zde zpravidla nehraje roli odborné hledisko. Cena veřejnosti ukazuje, kterou stavbu mají lidé rádi a jsou na ni hrdí.

Přihlášku lze stáhnout na stránkách soutěže. Formuláře lze vyplňovat a poslat také elektronicky.

O soutěži Stavba roku 2015Stavba roku seznamuje nejširší odbornou i laickou veřejnost s úrovní stavitelství a architektury v České republice. Soutěž je vypsána na podporu kvalitních realizací staveb se snahou ocenit společné úsilí investorů, projektantů a dodavatelů. Organizuje ji Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství jako nadační program řízený radou programu za účasti spoluvypisovatelů soutěže, kterými jsou Ministerstvo průmyslu a obchodu a Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT). Soutěži udělil záštitu prezident České republiky, předseda Senátu Parlamentu České republiky, ministr životního prostředí, ministryně pro místní rozvoj, ministr dopravy, ministr kultury, primátorka Hlavního města Prahy, rektor Českého vysokého učení technického v Praze, Státní fond rozvoje bydlení, Státní fond životního prostředí, Státní fond dopravní infrastruktury. Soutěž je zařazena do programu Dnů stavitelství a architektury organizovaných SIA ČR - Radou výstavby.

  • autor: EARCH.CZ *
  • publikováno: * 3. 4. 2015
  • zdroj: * Tisková zpráva

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři