Novinky a názory / zprávy

Své parky chce chce obnovit 50 měst

Nadace PROMĚNY na konci dubna uzavřela příjem žádostí v grantové výzvě MĚSTSKÝ PROSTOR 2010-2011. Sešlo se padesát dva projektů na obnovu veřejných ploch zeleně z padesáti měst z celé České republiky. Nadace do konce roku vybere jeden, jehož realizaci podpoří během následujících tří let grantem do výše 25 mil. Kč.

Nadace Proměny Karla Komárka , 20. 5. 2011

Nadace PROMĚNY otevřela grantovou výzvu MĚSTSKÝ PROSTOR 2010-2011 v září loňského roku. Poprvé při ní oslovila kromě okruhu samotných příjemců grantu, tedy měst, také širší veřejnost. Své „tipy na proměnu“ tak mohli posílat například architekti, výtvarníci, oborové asociace či odborné školy, zástupci občanských sdružení i obyvatelé měst.

„Na základě návrhů od zástupců širší, převáženě odborné veřejnosti jsme teprve oslovovali představitele příslušných městských úřadů. Přibližně třetině podaných žádostí předcházel právě tip od lidí mimo radnice,“ shrnuje prví výsledky ředitelka nadace PROMĚNY Gabriela Navrátilová a doplňuje: „Nejaktivnější při podávání námětů byli architekti. Potvrzuje to jejich velký, a zatím bohužel nedostatečně využitý zájem řešit projekty v městském veřejném prostoru. V rámci naší grantové výzvy není spolupráce s architektem při zpracování žádosti podmínkou. U projektů, na nichž město s odborníky spolupracuje od samého začátku, se to ale na celkové kvalitě vždy projeví.“

Grant nadace PROMĚNY, který může dosáhnout až 25 mil. Kč, je určen na obnovu nebo založení veřejné plochy zeleně. Kromě finančního příspěvku nadace městům nabízí také odbornou a konzultační podporu a pomoc se zapojením veřejnosti. Města spolu s žádostí předkládají nadaci projektový záměr, vyloučeny nejsou ani projekty, které již mají zpracovanou architektonickou studii nebo projektovou dokumentaci.

 „Bez ohledu na to, v jaké fázi se hodnocený projekt nachází, zásadním zůstává projektový záměr,“ vysvětluje ředitelka nadace. „Kromě místa samotného posuzujeme jeho širší vazby v rámci městského prostoru, to, jak dnes funguje, i jeho plánované budoucí využití. Rozhodující jsou přesvědčivé argumenty, jasný cíl projektu a reálné požadavky města na funkci i údržbu prostranství po rekonstrukci. Velkou roli hraje také práce s veřejností. Přihlížíme nejen k zapojení obyvatel města do projektu, ale i obecně do celkového rozvoje města.“ První hodnocení projektů provádí nadace, k posouzení užšího výběru, které je spojeno s obhlídkou vybraných míst, přizývá odbornou komisi.

Z celkového počtu 52 podaných žádostí je 33 z českých měst, 19 z moravských. Nejvíce žádostí, celkem 9, pochází z Moravskoslezského kraje, následují Praha, Středočeský a Ústecký kraj. Odezvu měla výzva i v pěti krajských městech; Prahu reprezentuje sedm městských částí. Jediný Karlovarský kraj není zastoupen žádným projektem. Celkem 18 měst se již zúčastnilo alespoň jedné ze tří předcházejících výzev vyhlášených nadací PROMĚNY od roku 2006. Necelou polovinu předložených projektů tvoří městské parky a parkově upravené plochy, zbývající část pak zámecké a jiné veřejně přístupné zahrady, lesoparky i jeden park lázeňský. Vítězný projekt nadace vybere do konce letošního roku. Jeho realizace se pak dá očekávat v letech 2012-2014.

Více informací na www.nadace-promeny.cz.

Klíčová slova:

Generální partner
Hlavní partneři