Novinky a názory / zprávy

Rakouský kolektiv Tracing Spaces bude vystavovat v bývalém obchodním domě Prior v Brně

Výstava rakouského kolektivu Tracing Spaces: Zastavit a jet potrvá od 25. 11. 2022 do 22. 1. 2023 ve skladovém prostoru legendárního obchodního domu Prior v Brně Foto: Tracing Spaces

Prostor pro angažovanou architekturu, pod Fakultou architektury VUT v Brně, otevře 24. 11. výstavu rakouského kolektivu Tracing Spaces „Zastavit a jet. Uzly transformace a přechodu“ [Stop and Go. Nodes of Transformation and Transition]. Výstava potrvá od 25. 11. 2022 do 22. 1. 2023 ve skladovém prostoru legendárního obchodního domu Prior (TESCO, dnes OC Dornych), jehož demolice je plánována na rok 2023.

Tracing Spaces , 28. 11. 2022

Výzkumný projekt Stop and Go, který vedli kurátoři a umělci Michael Zinganel a Michael Hieslmair, zkoumal postsocialistické změny v uzlech nadnárodní mobility a migrace podél panevropských dopravních koridorů v trojúhelníku tvořeném Vídní, Tallinnem a bulharsko-tureckou hranicí. Tyto tři případové studie jsou prezentovány především formou velkoplošných diagramů a abstraktních map cest, sítí a urbánních souostroví podél mezinárodních tras, které výzkumný tým projel ve své dodávce Ford Transit. V Prioru budou vystaveny také předměty, které si kurátoři přivezli ze svých výzkumných cest „terénem“. Součástí jsou i částečně dokumentární videodíla dalších umělců ve formě velkoformátových projekcí.

„Termín Panevropské dopravní koridory označuje dopravní spojení mezi bývalými zeměmi Východní a Západní Evropy. Jejich rozšíření je jedním z hlavních projektů plánování infrastruktury EU: Silniční dopravní koridory představují památníky modernizace států i sdružení států, které jsou plánovány, budovány a rozšiřovány pod politickým a ekonomickým tlakem (a protitlakem ekologických argumentů). Zároveň však představují zásobárnu představivosti, na kterou se může upínat množství snů (a nočních můr) jednotlivců i institucí. Koridory fungují jako magnet, přitahují věci i jednotlivce, kteří se po nich pohybují a přimykají se k nim. Tyto zkušenosti jsou zaznamenány v oficiálních statistikách kontrolních orgánů, ve zpravodajství masmédií, v každodenních příbězích uživatelů a okolních obyvatel, ve výzkumných zprávách a uměleckých dílech. Místa, kde je tok dopravy přerušen – autobusové terminály, logistická centra, dálniční odpočívadla, tržiště nebo hraniční přechody – jsou pozoruhodná tím, že nám umožňují číst strategie kontroly (nad)národních organizací a velkých podniků a motivy a biografie aktérů na cestě. Z tohoto procesu vzniká dynamický model urbanity, propojených souostroví, z nichž některá jsou každodenní rutinou multilokální existence aktérů přetvářena z ne-míst na intimní záchytné body,“ říkají o projektu kurátoři z kolektivu Tracing Spaces.

Na výstavě tak budou k vidění např. dílo Borise Despodova – dokument Koridor č. 8, pojednávající o ambiciózním, avšak nikdy nerealizovaném projektu výstavby silnice vedoucí od pobřeží Černého moře do Albánie; historii mezinárodního autobusového nádraží ve Vídni (z něhož vede nejfrekventovanější trasa do Srbska); video Želimira Žilnika ukazující osudy uprchlíků, kteří ještě před uprchlickou krizí v roce 2015 přišli ze severní Afriky, Sýrie, Iráku a Afghánistánu a uvízli v Srbsku; rytmy trajektového terminálu v Tallinnu a jeho spojení s Helsinkami, které udává charakter celého námořnímu přístavu, nebo video Zapomenutý prostor od Allana Sekuly a Noëla Burche, které nám umožňuje nahlédnout do kontejnerové lodní dopravy překlenující světové oceány.

Kolektiv Tracing Spaces založili v roce 2012 vídeňští historici, architekti, umělci a kurátoři Michael Hieslmair a Michael Zinganel ve Vídni. Jako nezávislá interdisciplinární výzkumná platforma koncipují a vytváří projekty, výstavy, publikace a další formáty na téma měst, mobility, cestovního ruchu a migrace, stejně jako umělecké projekty založené na uměleckém výzkumu. Od léta 2015 provozují prostor na vídeňském Nordwestbahnhof, jednom z posledních logistických uzlů ve vnitřním městě, kde postupně vzniká mnohovrstevnatá multimediální kartografie migračních a mobilních zkušeností zde pracujících aktérů, zasazená do sociálního prostředí logistické krajiny.

Součástí vernisáže ve čtvrtek 24. 11. v 18:00 bude i prezentace kurátorů výstavy. V rámci doprovodného programu proběhne diskuse s českými autory projektu Ocelová města o architektuře logistiky ve střední a východní Evropě, promítání filmů a komentované prohlídky po budově bývalého Prioru s teoretičkou architektury Šárkou Svobodovou a architektkou Evou Truncovou. Obchodní dům, postavený v letech 1980–1984 podle návrhu architektů Zdeňka Řiháka a Zdeňka Sklepka, byl ve své době nejmodernějším obchodním centrem na Moravě. Na rok 2023 je plánována jeho demolice a na jeho místě vznikne komplex šesti budov s kancelářemi, obchody a nájemními byty.

Foto: Vernisáž proběhne ve čtvrtek 24. 11. v 18:00. Součástí bude i prezentace kurátorů výstavy

Výzkumný projekt Stop and Go vedli Michael Zinganel a Michael Hieslmair ve spolupráci s humánním geografem Tarmo Piknerem z Tallinnu a antropoložkou a historičkou Emilií Karaboevou ze Sofie. Projekt financoval Vídeňský fond pro vědu, výzkum a technologie (WWTF). Brněnská výstava je realizována ve spolupráci s Fakultou architektury VUT, pod záštitou primátorky města Brna JUDr. Markéty Vaňkové a s finanční podporou Ministerstva kultury, Státního fondu kultury, statutárního města Brna a České komory architektů.

 

PROSTOR PRO ANGAŽOVANOU ARCHITEKTURU

OC Dornych, Dornych 404/4, 3. patro • st–ne 14:00–19:00

25. 11. 2022–22. 1. 2023

  • autor: Tracing Spaces *
  • publikováno: * 28. 11. 2022
  • zdroj: * Tisková zpráva

Klíčová slova:

výstava Brno

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři