Novinky a názory / zprávy

Vychází kniha 99 domů 3. Představuje nejlepší rodinné domy postavené za posledních šest let

Kniha 99 domů 3 je autorským výběrem 99 nejlepších rodinných domů postavených v České republice v posledních šesti letech. Autorsky ji sestavil tým architektů Ján Stempel, Jan Jakub Tesař a Petr Pištěk, kteří působí na Fakultě architektury ČVUT v Praze (FA) a zároveň jsou známými a oceňovanými autory rodinných domů. Pro třetí díl bestselleru vybírali z více než třech stovek přihlášených realizací.

Fakulta architektury ČVUT v Praze , 29. 8. 2020

Publikace je výsledkem dlouhodobé vědecko-výzkumné práce Ústavu navrhování I FA ČVUT v Praze. Jedná se o jedenáctý titul v pořadí vydaný týmem odborníků tohoto ústavu. Knihou navázali na předchozí dvě knihy – 99 domů (z roku 2012) a 99 domů 2 (z roku 2016), jež se v krátké době staly bestsellery. Odborná kritika je mimo jiné oceňuje za to, že přispívají k popularizaci architektury u široké veřejnosti. „Neznám nikoho, kdo by pro kultivaci diskuse o rodinném bydlení v Česku udělal víc, než dvojice Stempel–Tesař,“ říká Henrieta Moravčíková ze Slovenské technické univerzity v Bratislavě. 

Kniha zaujme nejen potenciální stavebníky a architekty, ale každého, kdo se zajímá o současnou českou architekturu. Pomůže zorientovat se v požadavcích na přípravu stavby rodinného domu a inspiruje, jakými možnostmi disponuje soudobé stavění. Kniha obsahuje 99 rozmanitých přístupů a realizací domů od téměř 70 architektonických kanceláří. Nejde o jednoznačnou kuchařku nebo sbírku nápadů, ale spíš o ukázku, jak stavět jinak. Jak říká jeden z autorů Ján Stempel: „Kniha představuje jednoduše dobré domy od architektů, kteří umí pracovat s atmosférou a pocity, které má dům vyvolávat.“

Kniha 99 v 3., Ján Stempel, Jan Jakub Tesař a Petr Pištěk. Zdroj: Fakulta architektury ČVUT

Čtenář v knize najde především bohatou fotodokumentaci, jíž doprovázejí komentáře vysvětlující architektonickou koncepci každé stavby. Fotografie jsou doplněny půdorysy, řezy a situacemi ve stejném měřítku, což čtenářům umožňuje srovnávat velikost a prostorové uspořádání. Úvodní text Dalibora Boráka vysvětluje nejčastěji používanou terminologii v oblasti pojmenování domů z hlediska jejich energetické náročnosti. Borák srozumitelnou formou popisuje, např. rozdíly mezi domem nízkoenergetickým, energeticky pasivním nebo energeticky soběstačným. Orientace v nich usnadní investorům sestavování požadavků na nový dům. 

Rodinný dům v Havlíčkově Brodě, Daniela Polubedovová © Filip Šlapal

Čím se třetí díl liší od těch předchozích? „Z hlediska kvalitní architektury jsou domy ve všech třech dílech tím nejlepším, co se v České republice postavilo,“ říká další z autorů Jan Jakub Tesař. „Třetí díl ve srovnání s předchozími dvěma díly nabízí vyšší kvalitu v detailním provedení. Ukazuje, jakým vývojem prochází technologie a materiály, které se při stavění používají. Domy z prvního dílu neměly k dispozici dnešní možnosti. Z hlediska udržitelnosti a energetické úspornosti jsou domy mnohem dál,“ dodává Jan Jakub Tesař. O knize se ve své recenzi zmiňuje uznávaný architekt Ákos Moravánszky působící na univerzitě ETH v Curychu: „Doba ikonických staveb od hvězdných architektů je pryč. 99 domů, jejichž architekti dokázali navrhnout estetické stavby šetrné k životnímu prostředí, odráží skutečnou architektonickou kulturu.“

Třetí díl se od jeho předchůdců liší také v tom, že obsahuje výhradně novostavby. Rekonstrukcí, přestaveb a dostaveb totiž v poslední době velmi přibývá, a tak se autoři rozhodli, že jim věnují samostatnou knihu. 

Publikace, která je v kontextu zemí střední a východní Evropy ojedinělým počinem, vychází v edici ARCHITEKTURA garantů prof. Ing. arch. Jána Stempela a Ing. arch. Jana Jakuba Tesaře z Fakulty architektury ČVUT v Praze. 

Stempel, Ján, Tesař Jan Jakub, Pištěk Petr: 99 domů 3

V edici ARCHITEKTURA vydalo nakladatelství KANT – Karel Kerlický 2020

Počet stran: 424

 ISBN: 978-80-7437-323-7

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři