Novinky a názory / zprávy

Vznikne v Českých Budějovicích náplavka? Studie poukazuje na potenciál vodních toků ve městě

Studie Město a voda 2020 vypracována českobudějovickým ateliérem A8000 je strategickým zamyšlením nad příležitostmi, které nabízí přítomnost vodních toků ve městě České Budějovice. Autoři studie se soustředí na obrácení města, městské zástavby i pozornosti obyvatel směrem k řekám, neboť právě řeka může být tím, co celou komunitu spojuje a posiluje. Jedná se o rozpracování jednoho z klíčových témat Strategického plánu města České Budějovice na období 2017–2027

A8000 , 27. 7. 2020

Řeka byla tepajícím srdcem Českých Budějovic již v historii, kdy například Zátkovo nábřeží v okolí Café Savoy hýřilo životem místních obyvatel, kteří nadšeně trávili čas v blízkosti řeky. Proč se ale život od řeky obrátil jinam? Co nám brání využívat naplno potenciálu, který nám voda nabízí? 

„První velkou překážkou využití vodních ploch v Českých Budějovicích je fakt, že pro obyvatele města je téměř nemožné dostat se k vodě, nebo u vody pobývat,“ říká architekt Martin Krupauer. Břehy řek byly upravovány v průběhu času jako technická infrastruktura bez ohledu na možnost nebo nemožnost užívání řeky obyvateli města. Pokud se obyvatel nebo návštěvník města dostane do blízkosti vody, stále je od ní velmi dalekoArchitekti se proto ve své studii soustředí na přetvarování břehů tak, aby lidé mohli k vodě, mohli žít společně s řekou a mohli ji vnímat jako samozřejmou součást veřejného prostoru. 

Návrh řešení Jiráskova nábřeží v Českých Budějovicích, které vypracovalo architektonické studio A8000

Klíčovým územím jako je centrum města (Zátkovo nábřeží, Mlýnská stoka v parku na Sadech) či prostor Vltavy mezi českobudějovickým výstavištěm a sportovním areálem SKP byla věnována zvýšená pozornost. 

Architekti tato území prezentují i ve vizualizacích, které jasně ukazují, že České Budějovice mohou využitím svých řek získat nový městský prostor – atraktivní náplavku na Zátkově nábřeží. Navíc představují „Slunečný ostrov“ v místě širokého břehu Vltavy, který by více propojil části města na obou březích Vltavy. Architekti si však uvědomují, že vodu je důležité vnímat nejen očima, ale také si ji moci konkrétně užít. Věnují se proto i formám propojení východní a západní části města přes Vltavu a s tím spojenému návrhu řešení Jiráskova nábřeží. Nejen obyvatelé Českých Budějovic by si tak v budoucnu mohli zaplavat a zchladit se přímo v centru města. Existuje snad lepší způsob, jak si v létě odpočinout od sluncem rozpáleného města?

V rámci studie Město a voda 2020 se architekti z atelieru A8000 věnovali také využití břehů Mlýnské stoky

Studie neřeší nastolené bariéry pouze obecně, snaží se myslet na spojení řeky a obyvatel do nejmenších podrobností. „Ve studii se věnujeme i zdánlivým maličkostem jako jsou například konkrétní vstupy do vody či kde a jakým způsobem by se měly udržovat břehy, sekat tráva,“ dodává Martin Krupauer. Tyto „maličkosti“ jsou nakonec tím, co rozhoduje o konečné symbióze člověka s vodou, ale i o tom, jestli si obyvatelé města zvolí tato místa, jako místa setkávání, odpočinku a relaxace. 

Mezi další témata studie patří například možnost zatraktivnění města a řeky Vltavy rekreační plavbou. Z toho důvodu studie prověřuje prodloužení vltavské vodní cesty nad Jiráskův jez, tedy přímo do srdce Českých Budějovic.

Studie si neklade ambice vše vyřešit v jednom dokumentu, nicméně v jejím rámci byly navrženy možná strategická a principiální řešení či přístupy k jednotlivým územím. Byla vymezena funkčně a urbanisticky ucelená území, která budou nadále detailněji prověřována a již konkrétněji rozpracovávána.

V centru Českých Budějovic by mohla vzniknout atraktivní náplavka, která podstatně rozšíří veřejný prostor města

  • autor: A8000 *
  • publikováno: * 27. 7. 2020
  • zdroj: * Tisková zpráva

Klíčová slova:

České Budějovice náplavka A8000

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři