Novinky a názory / historie a teorie

Zapomenuté místo uprostřed města, 3. část

Třetí díl cyklu o panelárně v Holešovicích je věnován nejpodstatnějšímu objektu areálu z hlediska jeho výroby – výrobní hale.

Jiří Moos , 16. 6. 2017

Hlavní výrobní objekt, s výškou 12 metrů a se zastavěnou plochou přibližně 3 575 m², je nejrozlehlejším stavebním prvkem panelárny. Před výstavbou holešovické přeložky byla v těsném sousedství se zbylou zástavbou Holešovic. Ačkoliv měřítko haly bylo v těchto místech nevídané, a s její výstavbou byla spojená demolice historické vesnice, samotná architektura haly nebyla odbornou veřejností zatracována.

Byla to poctivá a upřímná budova a právě toto dobová architektura postrádala. Výrobní hala se nesnažila být něčím, čím není, vznikla architektura pravdivá. Hala okouzlovala svou hrubostí, dalo by se říci „nearchitekturou“, kterou umocnilo sochařské dílo od neznámého autora, zobrazující dvě postavy u železobetonového panelu, jenž je zavěšen na jeřábovou kočku.Na uliční fasádu byl, jak to v té době bylo zvykem, umístěn motivační nápis: „Pod vedením KSČ za štastnou budoucnost našeho pracujícího lidu.

Hlavním účelem objektu byla výroba celostěnných železobetonových prvků a konstrukcí. Nosnou konstrukci tvoří prefabrikovaný železobetonový skelet s vodorovnými železobetonovými vazníky a železobetonovými deskami. Parapety jsou vyzdívané, ostatní fasádní plochy tvoří vlnité sklolaminátové desky na ocelovém roštu. Původně byla ze tří stran uzavřená a strana směrem ke skládkám otevřena.Projekt rekonstrukce areálu z roku 1965 navrhoval rozšíření výrobní haly směrem ke skládce panelů. Přístavba ocelové konstrukce o šířce cca 9 metrů uzavřela dosud otevřenou stranu haly. Prodloužená část je patrná odlišným pojednáním fasády. Dokumentaci přístavby haly měl v rámci Keramoprojektu na starost vedoucí projektant Ing. Skřivánek.

Ve směru výroby se nacházelo 6 lodí, které byly rozděleny na tři pracoviště. První pracoviště, mísící jádro, bylo zařízení na přípravu betonové směsi. Druhý pracovní úsek tvořila hala baterií. Panelárna disponovala 6 bateriemi ve 3 lodích. Každou z nich obsluhoval jeřáb s nosností 10 tun. Paření baterií bylo nepřímé. Dopravu betonové směsi zajišťovala elektrická posuvna s koši na beton.

Třetí pracoviště byla hala obvodovek. Tu tvořily dvě lodě. Nacházela se zde válečková dráha, na které byla umístěna ocelová podložka s formou. Forma se naplnila betonovou směsí korbovým vozem a po zhotovení panelu byla přenesena na pařící místo. Po propaření se forma opět přenesla jeřábem na překlápěcí zařízení a panely byly překlopeny do svislé polohy. Poté došlo k uložení do ocelových konstrukcí na meziskládce. Forma se vrátila na původní pracoviště, byla očištěna a celý proces výroby se opakoval.

Výrobní hala sloužila svému účelu nepřetržitě od začátku výroby v roce 1961 až do roku 2013, kdy byl nový vlastník Wolf Prefa s.r.o. nucen výrobu ukončit. Po ukončení výroby bylo nabídnuto ke koupi veškeré technologické vybavení haly. Od ukončení výroby hala chátrá. V současnosti je celá výrobní hala uzavřená a neplní žádnou funkci. Změna využití objektu by na sebe vázala celkovou přestavbu, a to pouze s možným využitím skeletové nosné konstrukce. Takové řešení by však vyžadovalo nepřiměřeně vysoké finační nároky. Vzhledem k současnému stavu haly a k tomu, kolik prostoru v tak cenném území zabírá, je více než pravděpodobné, že objekt výrobní haly bude v následujících letech zbourán.

Zásobník kameniva

V těsné blízkosti výrobní haly se nachází objekty, které s ní byly provozně propojené. Prvním z nich je zásobník kameniva sloužící k odběru, dopravě a dávkování kameniva do mísícího jádra. Původně se kamenivo dopravovalo pásovým dopravníkem umístěným v podzemním tunelu. Objekt je vysoký asi 10 metrů a má tři podlaží. Zajímavým prvkem je venkovní železobetonové točité vřetenové schodiště s vykonzolovanými stupni, dnes ve velmi špatném stavu. Celkový stav objektu je havarijní.

Sila na cement

Objekt sil je opět umístěn v blízkosti mísícího jádra ve výrobní hale. Sila sloužila pro uskladnění cementu, který byl posléze využíván pro výrobu betonové směsi. Dvě železobetonová kruhová sila, o světlosti 7 metrů, jsou vysoká přibližně 12,5 metrů a vešlo se do nich celkem 800 tun cementu. V současnosti jsou nefunkční.

Skládka hotových výrobků

Na východ od výrobní haly, v centru celého areálu, se nachází největší prostor - skládka hotových výrobků. Skládku definují čtyři řady prefabrikovaných železobetonových sloupů, které jsou propojené vazníky, sloužící jako jeřábové dráhy. Původní projekt drah mostových jeřábů vznikl dle rumunských norem, které neodpovídaly těm československým. Nedošlo tak k dostatečnému odisolování, které by odpovídalo podmínkám zdejšího podnebí. Docházelo k časté poruchovosti jeřábů, a sotva po dvou letech provozu vznikl projekt na rekonstrukci kotvení jeřábových drah. Skládka hotových výrobků byla dále opatřena hydranty na kropení panelů.

Klíčová slova:

Jiří Moos Praha

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři