Novinky a názory / historie a teorie

Zapomenuté místo uprostřed města, 4. část

Následující řádky jsou věnovány architektonicky nejcennějšímu objektu v areále bývalé panelárny Prefa Holešovice, sociálně-administrativnímu centru, tzv. SAC. Nejzápadnější stavební objekt tvoří přechod mezi veřejným prostorem a průmyslovým závodem. Kdy přesně SAC začalo sloužit svému účelu není jisté, dokončeno bylo pravděpodobně v druhé polovině roku 1971.

Jiří Moos , 23. 6. 2017

Sociálně-administrativní centrum Objekt SAC je charakteristický vykonzolováním pultových střech nad střešními terasami. Vykonzolování střechy se stalo motivem mnoha stavebních objektů v areálu. SAC lze rozdělit do pěti samostatně funkčních celků - vrátnice, dvou bytových jednotek, jídelny, administrativní budovy a sociálního zařízení. Do objektu se vstupovalo na jihu průběžnou pasáží nebo vstupem do obytné části, která obsahovala dvě bytové jednotky. Na pasáž dále navázovaly provozy hovorny a kancelář mistra přísunu. Pasáž končila vstupem do areálu panelárny. Po chodníku, vedoucím podél SAC, se pak dalo do objektu znovu vstoupit několika vstupy. První z nich sloužil jako vstup do jídelny. Druhý vstup ústil do representační haly šestipodlažní administrativní věže.

V 1. patře věže byla umístěna telefonní centrála a kancelářské místnosti. Druhé patro sloužilo vedení závodu, třetí sloužilo jako kanceláře administrativy a patro čtvrté bylo rezervováno pro konstrukční oddělení panelárny. V posledním podlaží byla navíc umístěna fotokomora, lázeň či vstup na vyhlídkovou terasu. Poslední samostatný celek objektu sloužil jako sociální zařízení.

Architektonické řešení objektu ovlivnil především požadavek Útvaru hlavního architekta. Požadovalo se vytvoření budovy, která bude reprezentovat předmostí nově plánovaného mostu přes Vltavu, dnešního Trojského mostu. Objekt měl sousedit s uvažovaným veřejným parkem. Hmotu objektu tvoří přízemní horizontální podnož a vertikální věž administrativy. Přízemí bylo založeno na kontrastu plné a prosklené stěny. Významné prostory dispozice zvýrazňovala jejich střešní konstrukce či členění a prosklení fasády. Například jídelnu zvýraznila pilová střecha, jež zajišťovala příznivé horní osvětlení. Pohledově exponované plochy přízemní části byly obloženy keramickou glazovanou mozaikou a u šaten pak kovoplastickými dílci. Na přízemní části směrem do závodu je plastika ženy s ptačí hlavou, jejíž autor není znám.

To, čím je objekt výjimečný, je konstrukční řešení administrativní věže. Hlavní nosnou konstrukci tvoří ocelový skelet 3x3 pole o rozměrech 3,6/3,6 metrů. Zavětrování rámů je provedeno pro jeden směr v příčce vedle schodiště, pro zachycení sil ve druhém směru slouží tuhé rámové kouty. Průvlaky tvoří rošt, který je podpírán čtyřmi sloupy. Rohová pole jsou pak zavěšena táhly na nosníky tvořící parapet střešní terasy. Obvodový plášť tvořily modré parapetní panely PT01 Boletice 360/120 v kombinaci s ocelovými okny 360/210.

Generálním projektantem byl, jako u všech objektů panelárny, SPÚ Keramoprojekt Praha. Vedoucím projektantem projektu byl Ing. Skřivánek. U všech výkresů se v kolonce kontrola objevuje podpis Ing. arch. Kozáka. Z toho lze usuzovat, že návrh budovy je spojený především s ním.

V nedávné době prošla část objektu rekonstrukcí. Vrátnice, bytové jednotky a jídelna byly v exteriéru bíle omítnuty, obvodový plášť věže byl kompletně vyměněn. Za závažný zásah do architektury domu lze považovat odstranění exteriérových mozaikových obkladů. Původní architektura byla založena na střídání omítaných a mozaikových ploch s plochami prosklenými. Omítnutí celého horizontálního objemu do bílé barvy domu příliš nesvědčí, stal se nudným, až fádním. I na novém plášti věže lze vypozorovat odchylky od původního řešení, zejména v barevnosti prvků.

Viditelné ocelové prvky nosné konstrukce byly původně světle modré. V současnosti jsou tmavě šedé a tím se méně uplatňují. Barevnost parapetních panelů se posunula do chladnějšího odstínu modré. Vzhled věže dále definovalo horizontální střídání plných parapetních panelů s prosklenými plochami. Toto střídání je dnes narušeno. Na třech fasádách věže, kromě fasády se schodištěm, je přímo ve středu proveden svislý pás z neprůhledných panelů. Věž tak ztratila svou původní lehkost. V poslední řadě je nutné zmínit rohový styk obvodových panelů. Původní řešení bylo velice subtilní. Dnes je rohový detail o dost robustnější, na to doplácí opět subtilnost věže. Veškeré původní interiérové obklady i mobiliář byly zlikvidovány.

Část se sociálním zařízením zatím zrekonstruována nebyla. V současnosti má projekt Krytý parking - stavební úprava východního křídla objektu č. 18/23 od Atelieru FNA do konce roku 2018 platné stavební povolení. Projekt navrhuje v část sociálního zařízení krytý parking pro osobní automobily. Návrh opět počítá s bílým omítnutím exteriéru. Dojde tedy k definitivnímu odstranění mozaikového obkladu, pouze venkovní plastika ženy s ptačí hlavou je ponechána na svém místě.

Objekt SAC by tak měl být celý po rekonstrukci, kterou nelze označit za výrazně nepovedenou. O to palčivější by byla jeho stále hrozící demolice.

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři