Novinky a názory / zprávy

Žatec vyhlásil architektonickou soutěž na revitalizaci Havlíčkova náměstí

Město Žatec chce revitalizovat Havlíčkovo náměstí a vyhlašuje architektonickou soutěž. Architekti mají za úkol navrhnout novou podobu Havlíčkova náměstí a jeho transformaci živé centrum sídliště.

City Upgrade , 8. 3. 2020

"Boural se starý Most, bylo to období těžkých mlh, inverzí, zvyšovala se těžba uhlí v pánvi, mizely obce, kostelíčky, boží muka. Rozhodli jsme se: zahradní úpravy provedeme tvarově plastické, sochařské, obložené lomovým kamenem, brutalistní změny návrhu terénu. Návrhům jsme věnovali maximální pozornost, schvalování v krajské umělecké komisi, hodnocení autorských děl. Byly to naše protesty doby. (..) Je dobré, aby byl znám záměr stavby před revitalizací.” výňatek textu z dopisu Ing. arch. Vratislava Štelziga, architekta a autora původního návrhu Havlíčkova náměstí, který popisuje dobu vzniku původního návrhu.

Jedná se o jednofázovou otevřenou anonymní projektovou soutěž o návrh. Předmětem soutěže je zpracování architektoniko-urbanisticko-krajinářského návrhu revitalizace Havlíčkova náměstí v Žatci s cílem oživení místa a transformace na důstojné centrum sídliště Podměstí. Součástí návrhu bude propojení okolních budov a navazujících ploch, které s náměstím souvisí a ovlivňují jeho využití. Místo by se díky úpravám mělo opět stát navštěvovaným a využívaným centrem žateckého Podměstí.

Zajímavým místem města Žatec je jeho Podměstí, které se rozprostírá pod hradbami a návrším historického centra města Žatce.  Je to kus města s podobně rozsáhlou historií jako centrum, avšak částečně překrytou socialistickou výstavbou sídliště. Podměstí s centrem Havlíčkova náměstí má stále potenciál nabídnout svým obyvatelům kvalitní místo pro život a historickému centru poskytnout hodnotné a kapacitní zázemí kulturně společenského významu.

Cílem soutěže je získat kvalitní architektoniko-krajinářský návrh obnovy náměstí a přilehlých ploch, který bude podkladem pro zpracování navazující projektové dokumentace. Soutěžní podklady a další informace naleznete na webu soutěže www.zatec.cityupgrade.cz

Řádní členové poroty

             MgA. Markéta Zdebská, předsedkyně poroty

             Ing. arch. Ondřej Tuček

             Ing. Vladimír Sitta

             Ing. Radim Laibl, místostarosta města Žatec

             Jaroslav Špička, místostarosta města Žatec

Náhradníci poroty

             Ing. arch. Jiří Žid

             Ing. Gabriela Becková, odbor rozvoje města Žatec

Odměny

             1. cena: 300.000 Kč

             2. cena: 200.000 Kč

             3. cena: 100.000 Kč

Komentovaná prohlídka místa

             19. 3. 2020 v 10 hod

Datum odevzdání soutěžních návrhů

             15. 5. 2020 ve 14 hod

Web soutěže

             http://zatec.cityupgrade.cz/

Vyhlašovatel

             Město Žatec  

Organizátor soutěže

             architekti City Upgrade s.r.o.

             Ing. arch. Lucie Kadrmanová Chytilová

             Ing. arch. Pavla Sommerschuh

  • autor: City Upgrade *
  • publikováno: * 8. 3. 2020
  • zdroj: * Tisková zpráva

Klíčová slova:

architektonická soutěž

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři