Novinky a názory / zprávy

Zjistěte více o šetrném stavění

Ve středu 22.května se v pražském hotelu Clarion bude konat třetí ročník konference Šetrné budovy 2013, jejíž součástí je letos také veřejnosti otevřené Expo. Můžete zde získat informace o nejnovějších trendech v šetrném stavebnictví, neboť do Prahy přijedou mimo jiné poprvé přednášet světové kapacity v oboru, jako je holandský architekt Thomas Rau nebo americký expert Harvey Bernstein.

EARCH.CZ , 21. 5. 2013

Na veřejnosti přístupné výstavě budou představeny nejnovější technologie, produkty a nápady v oblasti šetrného stavitelství. Po elektronické registraci budou pro účastníky přístupné prostory výstavy a vstupy do sálů Meridian, Tycho a Kepler, kde se budou konat zajímavé přednášky a prezentace.

Jako součást Expa se bude konat také stavebně-technologická a energetická poradna pořádaná ve spolupráci s EKIS, kde můžete zdarma konzultovat záležitosti týkající se vašich bytů, domů, apod.

Zdarma přístupnou část programu si můžete prohlédnout níže.

Hotel Clarion, Sál Tycho

14:30–15:30, Seminář: RAU Architects, špičkově udržitelné holandské studiořečník: Marijn Emanuel, hlavní architekt, RAU Architects Vstup zdarma po registraci na Expo.

15:45–16:45, Seminář: Výzvy informačního modelování staveb (BIM) řečník: Casey D Rutland, zástupce ředitele, Arup Associates Vstup zdarma po registraci na Expo. 

17:00–18:00, Diskuse: Architekti o udržitelnosti stávajících budov Jak chápat udržitelnost u původních domů? Máme se více snažit o zachování původní urbanistické a architektonické hodnoty nebo spíše o maximální snížení energetické náročnosti a zlepšení dalších environmentálních vlastností? Vyžaduje projektování šetrných rekonstrukcí nějaké specifické postupy,znalosti a informace? A jaká je pozice architekta v této oblasti? Panelisté: Dalibor Borák (Dobrý dům), Štěpán Valouch (Opočenský Valouch architekti), Mahulena Svobodová (Zelené památky), Miloš Solař (Národní památkový ústav) David Leníček (Len+K architekti) Moderují: Jaroslav Pašmik a David Mareš Diskusi pořádá Česká rada pro šetrné budovy ve spolupráci s Českou komorou architektů. (Certifikační rada ČKA zařadila akci Šetrné budovy 2013 do systému celoživotního profesního vzdělávání a přiřadila jí 5 bodů.) Vstup zdarma po registraci na Expo.

18:00–19:00, Diskuse: Nová vyhláška o dokumentaci staveb, udržitelnost a nástup digitálních technologií Motivuje nová vyhláška architekta či projektanta k udržitelnosti? Je rozah dokumentace definován dostatečně, aby především stavby veřejného sektoru byly provedeny hospodárně? Reflektuje vyhláška novou realitu projektování dle environmentálních certifikačních systémů? Omezuje nějak projektování v BIMu? Panelisté: Václav Mach, čestný předseda ČKAIT, Jan Vrana, architekt, Pavel Štěpán, president Českého svazu stavebních inženýrů Moderují: Jan Klečka a Jaroslav Pašmik Diskusi pořádá Česká rada pro šetrné budovy ve spolupráci s ČKAIT. Vstup zdarma po registraci na Expo.

//-->

//-->

Hotel Clarion, kongresové foyer

11:00–11:20, Prezentace EKIS I – ENVIROSPrezentace společnosti ENVIROS v rámci energetického poradenství EKIS. Informace a zaměření prezentace bude doplněno.

11:30–11:50, Přestavba panelového domu do pasivního standardu Prezentace spolešnosti Ekowatt s.r.o, týkající se přestavby panelových domů do pasivního standardu

12:00–12:20, Požadavky na snižování energetické náročnosti budov Prezentace firmy KNAUFINSULATION

12:30–12:50, Obnovitelné zdroje energie pro rodinné domy Užitečné informace o termických solárních systémech a tepelných čerpadlech. Jaké jsou mýty a pověry? Jaká je skutečnost? Na jaké detaily by se zájemci o tyto technologie měli zaměřit? Přednášku vede Doc. Ing. Tomáš Matuška, Ph.D., odborník v oblasti obnovitelných zdrojů energie, specialista na solární tepelnou techniku, přednáší na Fakultě strojní ČVUT v Praze.

13:00–13:20, Efektivnější řízení urbanistických celků, CISCO & DIMENSION DATA Energetická šetrnost urbanistických celků není pouze o technických opatřeních, které snižuji spotřebu ale také o inteligenci, kterou tyto celky v některých případech postrádají. Propojení technologických celků, jejích důkladný monitoring a optimalizace provozu vede k efektivnějšímu využití těchto zdrojů. Dnešní doba přináší mnohé technologické inovace, které jsou využívány s cílem efektivně vyrábět danou energii ale co řízení její spotřeby na konci – u uživatele. Představíme koncept řešeni inteligentního řízeni který začíná u zdroje a končí v místech odběru, kombinuje dnes běžně samostatně používané technologie které ale díky vzájemné integraci vytvářejí nový rozměr inteligence, která vede k větší efektivitě.

13:30–13:50, Skanska v zeleném stavění a aplikace úsporných řešení v šetrné výstavbě Prezentace brněnského projektu Otevřená zahrada. Jedná se o názorný příklad moderního a zeleného stavění. V budově Otevřené zahrady probíhají od začátku roku 2013 výukové programy z environmentálních oblastí a poskytují zázemí nejen Nadaci Partnerství, ale také dalším třem významným neziskovým organizacím z Brna. Přijďte se seznámit s tímto ojedinělým projektem firmy SKANSKA. Přednáší Ing. Petr Flek a Bc. Karel Fronk, Skanska a.s. a Adam Halíř, Projektil architekti s.r.o.

14:00–14:20, Nová zelená úsporám Program Nová zelená úsporám je zaměřen na investice do energetických úspor při rekonstrukcích i v novostavbách. V programu bude podporováno například komplexní zateplování rodinných a bytových domů a veřejných budov (školy, školky, domovy seniorů apod.), a také nová výstavba v pasivním energetickém standardu. Přednáší zástupce SFŽP.

14:30–14:50, Fasádní systémy pro budoucnost, TRIMO Prezentace bude zaměřena na nové typy sendvičového opláštění naší společnosti, který jsou fasádní systémy Qbiss One a zejména pak Qbiss Air jako sendvičový produkt se skleněnými plášti a plynovým izolačním jádrem, který se zavěšuje na fasády pomocí ocelových kotev. Tento produkt je absolutní novinkou na trhu a byl vyvinut s ohledem na zvyšující se nároky na energetickou efektivitu objektu a udržitelnost stavebních materiálů. Díky svým technickým vlastnostem garantuje/vykazuje vynikající hodnoty zejména v oblasti tepelně technické (U), prostupnosti UV záření (g) a propustnosti světla (LT). Prezentace bude doplněna příklady realizací.

15:00–15:20, Stavební řešení Saint-Gobain šetrná k přírodě Stavební řešení Saint-Gobain šetrná k přírodě. Informace a zaměření prezentace bude doplněno.

15:30–15:50, Stavební řešení Saint-Gobain šetrná k přírodě – pokračování Stavební řešení Saint-Gobain šetrná k přírodě - pokračování. Informace a zaměření prezentace bude doplněno.

16:00–16:20, Průkazy energetické náročnosti budov Nová právní úprava, v souladu s druhou evropskou směrnicí o energetické náročnosti budov, legislativně ukotvuje již existující trend, kterým je zvyšování energetických standardů budov. Rozšiřuje také využití průkazů energetické náročnosti i do oblasti realitního trhu. Přednášejí zástupci iniciativy Šance pro budovy.

16:30–16:50, Průkazy energetické náročnosti budov – pokračování Průkazy energetické náročnosti budov - pokračování

17:00–17:20, Změna dodavatele energií - na co si dát pozor? Přednášející z Energetického regulačního úřadu odprezentuje nejčastější chyby při změně dodavatele elergie. Na co si dát pozor u alternativních prodejců?

17:30–17:50, Změny v hodnocení budov a možnosti renovace domu s dodavatelem energií, Saint Gobain Jaké jsou legislativní a technologické požadavky? Během přednášky představí společnost Saint Gobain svůj katalog Tepelných vazeb, přechod z navrhování podle U-konstrukcí na Uem a spolupráci společnosti s dodavatelem energií.

Hotel Clarion, Sál Meridian

11:00–11:20, Jak vybrat nejšetrnější zdroje tepla? Jak nejlépe zateplit? Nevíte, zda a jak zateplit dům? Zvažujete tepelné čerpadlo nebo solární panely a nejste si jistí, že to je pro vás ekonomicky výhodné? Přijďte na přednášku Petra Kotka ze společnosti EnergySim a dozvíte se, jak šetrně váš dům zrekonstruovat nebo na co si dát pozor při návrhu novostavby. Jak poznat pasivní dům od nízkoenergetického nebo nulového? Má smysl investovat do úspor energie? Jak ušetřit výběrem vhodného systému vytápění a výběrem dodavatele?

11:30–11:50, Prezentace EKIS III – SEVEn Prezentace společnosti SEVEn v rámci energetického poradenství EKIS. Informace a zaměření prezentace bude doplněno.

12:00–12:20, Energetické úspory při použití LED osvětlení, Neo Neon Příspěvek firmy Neo Neon vás seznámí se základním zhodnocením možných energetických úspor interiérového osvětlení budov. Představí návrhové prvky pro celkové řešení a yyužití správné osvětlovací soustavy a techniky. Účastníci semináře budou také seznámeni s normativními požadavky. Ke konci firma představí i příkaldy svých realizací.

12:30–12:50, Jak si vybrat správné bydlení Všichni víme, že rozhodnutí o novém bydlení je zásadní životní změnou ovlivňující budoucí každodenní aktivity. Na základě čeho se rozhodnout při výběru nového domova? Jediné špatné rozhodnutí může zničit úspory za 20 i 30 let. Přesto podle realitního odborníka Jana Baxy Češi výběru svých nových domovů přikládají stejný důraz jako výběru jakéhokoliv jiného zboží. Jak se dá posoudit lokalita pro výběr bydlení? Jaký je vztah kvality a ceny bydlení a co se za posledních 20 let v bydlení změnilo?

13:00–13:20, Jak si vybrat správné bydlení – pokračování Všichni víme, že rozhodnutí o novém bydlení je zásadní životní změnou ovlivňující budoucí každodenní aktivity. Na základě čeho se rozhodnout při výběru nového domova? Jediné špatné rozhodnutí může zničit úspory za 20 i 30 let. Přesto podle realitního odborníka Jana Baxy Češi výběru svých nových domovů přikládají stejný důraz jako výběru jakéhokoliv jiného zboží. Jak se dá posoudit lokalita pro výběr bydlení? Jaký je vztah kvality a ceny bydlení a co se za posledních 20 let v bydlení změnilo?

13:30–13:50, Gen2 Switch - výtah do zástuvky, OTIS Je možné zapojit výtah do zásuvky? Ano. Společnost OTIS vyvinula nový hybridní výtah Gen2 Switch. Jedná se o první výtah, který lze zapojit do jednofázové zásuvky a není tedy potřeba do budovy zavádět třífázový proud. S touto inovací lze ušetřit náklady na provoz výtahu až o 70%.

14:00–14:20, První veřejná pasivní administrativní budova - Vzdělávací a poradenské centrum Otevřená zahrada, SKANSKA Představení koncepce budovy a nových použitých technologií v projektu Otevřená zahrada. Přednáší Miroslav Kundrata, Nadace Partnerství, Adam Halíř, Projektil architekti s.r.o. a Ondřej Hlaváček, Techorg s.r.o.

14:30–14:50, Prezentace firmy KnaufInsulation Prezentace firmy KnaufInsulation

15:00–15:20, Nástroje pro optimalizaci spotřeb energií v budovách, SIEMENS Komplexní řešení pro monitoring, řízení provozu a optimalizace spotřeb energií v komerčních a veřejných budovách. Kontinuální sledování a analýza spotřeb energií. Reporting a garance úspor. Komplexní řešení pro monitoring, řízení provozu a optimalizace spotřeb energií v komerčních a veřejných budovách. Kontinuální sledování a analýza spotřeb energií. Reporting a garance úspor.“

15:30–15:50, Vliv osvětlení na zdraví a produktivitu, ZUMTOBEL Společnost Zumtobel patří mezi jednoho z předních výrobců a dodavatelů světelných řešení. Cílem firmy jsou svítidla podporující a odpovídající rozličné činnosti člověka. Zumtobel dodává světelná řešení, která jsou jak ekonomická, tak i ergonomická. Mezi realizace světelných řešení Zumtobel patří například první pasivní kancelářská budova v ČR INTOZA v Ostravě, City Green Court v Praze, nebo IQ v Ostravě, kde je systém řízení osvětlení LUXMATE.

16:00–16:20, Představení projektu Amazonie, Len+K Pražská zoologická zahrada chystá přestavbu původního pavilonu velkých savců na pavilon Amazonie. Domov v něm najdou kajmani, jaguáři, mravenečníci či kapustňáci. Hotový by měl být v roce 2017. V soutěži, které se zúčastnily témeř tři desítky architektonických ateliéru, suverénně zvítězil ateliér Len+k. Autor projektu Robert Leníček představí projekt Amazonie.

16:30–16:50, Představení projektu Amazonie - pokračování, Len+K Pražská zoologická zahrada chystá přestavbu původního pavilonu velkých savců na pavilon Amazonie. Domov v něm najdou kajmani, jaguáři, mravenečníci či kapustňáci. Hotový by měl být v roce 2017. V soutěži, které se zúčastnily témeř tři desítky architektonických ateliéru, suverénně zvítězil ateliér Len+k. Autor projektu Robert Leníček představí projekt Amazonie.

17:00–17:20, Sálavá topidla a osoušeče rukou Dyson AirbladePrezentace řešení společnosti Řídící systémy, spol. s r.o.

17:30–17:50, FLEXIRA - převratný systém propojení a řízení tepla, AZ POKORNÝ FLEXIRA - převratný systém propojení a řízení teplaDalší informace a registrace zde.

Klíčová slova:

konference šetrné budovy

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři