Technologie / IT

1. díl seriálu Reprografie pro architekty: Nejvhodnější datové formáty pro velkoformátový tisk

Mezi nejpoužívanější datové formáty pro publikování technické dokumentace patří DWF, PLT a především PDF. V dnešním díle seriálu se dozvíte o rozdílech mezi těmito soubory a důvod, proč není vhodné používat pro předávání dat k tisku nativní souborové formáty. Poradíme Vám, který formát je nejvhodnější pro velkoformátový tisk a proč.

Michal Čermák , 28. 6. 2011

Nativní formáty nejsou vhodné pro tisk

Ať už tisknete v kanceláři nebo posíláte soubory na vyhotovení do tiskového centra, máte malou šanci, že se podaří vytisknout výkresy bez chyby, používáte-li nativní souborové formáty. Tuto skutečnost si ukážeme na formátu DWG aplikace Autodesk® AutoCAD (z anglického DraWinG), jenž je de facto standardem pro ukládání dat ve 2D a 3D.

Soubory typu DWG mohou používat externí reference (známé pod zkratkou xRef) a fonty, které má s velkou pravděpodobností uložené v počítači pouze autor nebo vlastník plné verze aplikace Autodesk® AutoCAD. Stejná situace může nastat při použití výkresových stylů, které definují tloušťky čar, barvy apod. Problém při tisku nastane, pokud autor nepřiloží při odesílání souboru do tiskového centra všechny zmíněné externí soubory správně propojené s výkresovým souborem. V takovém případě není poskytovatel reprografických služeb schopen výkresy správně vytisknout, tím pádem vyplyne pro klienta i pracovníka tiskového centra nadbytečná komunikace a dodatečná práce, tudíž celý proces trvá delší dobu a stojí více peněz.

DWF

Formát DWF (z anglického Design Web Format) je vhodný především pro elektronické sdílení projektové dokumentace mezi odborníky AEC (z anglického Architects, Engineers, Construction), jelikož si zachovává inteligenci formátu DWG a díky efektivnímu komprimování dat dosahuje menší velikosti a zároveň je schopen narozdíl od formátu DWG přenášet i písma nebo chránit soubor heslem. Přesto formát DWF není vhodný pro předávání podkladů k tisku, protože je obecně větší pravděpodobnost, že při tisku dojde ke komplikacím a tisk dokumentace bude trvat déle, než u formátu PDF.

PLT

Soubory PLT (mohou mít příponu i hgl nebo hpg) mají velkou nevýhodu v tom, že se musí vytvářet pomocí příslušného tiskového ovladače určeného pro konkrétní tiskové zařízení, což způsobuje komplikace. Aplikace pro prohlížení a úpravu souborů PLT nejsou rozšířené a ty kvalitní nejsou zadarmo, tudíž je problematické provést předtiskovou kontrolu, případně dodatečně opravit nedostatky výkresového listu. Výhodou souboru PLT je schopnost vytisknout i složité objekty zdrojových souborů, které se nedaří vytisknout ze souboru DWF nebo PDF, protože PLT převádí složité objekty na základní geometrické prvky, takže nároky na zpracování tiskovým procesorem jsou menší. Soubor PLT má své přednosti, ale vzhledem ke svémujednostrannému použití nemůže konkurovat všestrannému formátu PDF.

Nejvhodnější formát pro tisková data je PDF

Jednou z hlavních výhod formátu PDF (z anglického Portable Document Format) je rozšířenost a nezávislost na typu operačního systému a hardwarového zařízení. Soubory PDF si lze dnes prohlédnout i na leckterém telefonu. V počítači se k prohlížení používá nejčastěji volně stažitelný software Adobe Reader a základní úpravy lze provést například pomocí aplikace Adobe Acrobat. PDF dokáže spolehlivě a věrně uchovat vektorovou grafiku, hladiny, písma i rastrové obrázky. Většina tiskových zařízení je optimalizována pro formát PDF. Vzhledem k věrnému uchování různých typů obsahu je velmi pravděpodobné, že se výkresová dokumentace povede vytisknout bez problémů hned napoprvé, pokud ovšem autor dodrží při tvorbě elektronických výkresových listů určité požadavky.

PDF je tedy nejvýhodnější volbou pro tisk projektové dokumentace, jak doporučují na základě svých zkušeností i odborníci z reprografické společnosti Copy General. V příští díle se dozvíte, jak správně připravit tiskový soubor PDF, abyste předešli nepříjemným překvapením.

V příštím díle se dozvíte, jak správně připravit tiskový soubor PDF, abyste předešli nepříjemným překvapením.

Klíčová slova:

Generální partner
Hlavní partneři