Technologie / IT

5. díl seriálu Reprografie pro architekty: Některé rozdíly v Evropě a USA

Úspěch AEC (z anglického architects, engineers, constructors) souvisí i s rychlostí, s jakou dokážou poskytnout technickou dokumentaci dalším subjektům ve stavebním procesu. V tomto díle seriálu Reprografie pro architekty si povíme, jak lze tisknout a kompletovat dokumentaci jiným způsobem, než na který jsme v Evropě zvyklí.

Michal Čermák , 27. 9. 2011

O zkušenosti se s námi tentokrát podělil externí poradce společnosti Copy General, americký expert na reprografické služby, Joel Salus.

Situace v Evropě – skládám, skládáš, skládáme

V Evropě se stavební plány nazývají převážně „projektová dokumentace“, která obsahuje průvodní zprávu, technickou zprávu, situaci, dokladovou část a výkresovou část (půdorysy, výkresy TZB, stavební detaily, …). Dokumentace se běžně tiskne v mnoha velikostních formátech, od A4 až po A0 nebo i větší, a proto ji architekti většinou skládají do velikosti A4, aby bylo možné jednotlivé části roztřídit, polepit štítky, svázat a vložit do jednotlivých složek, které se dohromady zkompletují do jednoho „balíku“. A pokud si chcete prohlédnout například půdorys třetího nadzemního podlaží? Balík rozvážete, najdete konkrétní složku, otevřete, najdete konkrétní výkres a rozložíte. Poté jej musíte samozřejmě opět složit do velikosti A4, abyste ho mohli vrátit zpět. Lze tento proces zkrátit a zjednodušit manipulaci s dokumentací?

Situace v USA – cesta nejmenšího odporu

V USA je proces jednodušší. Již z rozdílného pojmenování projektové dokumentace - „plány a specifikace“ (anglicky Plans and Specs) - je zřejmé, že organizace dokumentace je rozdílná. Architektonická kancelář na začátku projektu určí jednotný velkoformátový standard, kterého se poté drží všichni zúčastnění architekti a projektanti. Tyto plány se až na výjimky složitě neskládají, protože se rolují do tubusu nebo sesvorkovávají. Tiskárna je vytiskne ve správném pořadí, takže pracovník reprografické firmy nebo architekt je už nemusí řadit a označovat štítky, aby se v dokumentaci kdokoli později vyznal. Specifikace (technické zprávy apod.) jsou svázané samostatně – neslučují se s výkresy. To znamená, že požadovaný dokument člověk rychleji najde a výkresy nemusí složitě rozkládat a opět skládat.

Rychleji a levněji

Jestliže je tisk a kompletace „plánů a specifikací“ nebo chcete-li „projektové dokumentace“ mnohem jednodušší a rychlejší, reprografická společnost nepotřebuje tolik pracovníků, kteří budou dokumenty složitě skládat, popisovat, řadit a svazovat, sníží se jí výrazně náklady, a klienti AEC získají stejnou službu za nižší cenu. Podle odhadu Joela Saluse díky těmto rozdílům dokážou americké firmy vytisknout stejně obsáhlou dokumentaci pětkrát rychleji s třikrát menším počtem zaměstnanců než evropské reprografické společnosti.

Co k tomu dodat? Možná jen poznámku Joela Saluse, který poznamenal, že kdyby existovaly reprografické služby evropského standardu v USA, dostali by zákazníci infarkt nebo spíš mrtvici…

Víte, co znamená služba CG PLANprint? Pokud ne, a zajímalo by Vás, jak by Vám tato služba mohla zjednodušit práci s přípravou a zasíláním tiskových dat, nezapomeňte si za dva týdny přečíst na www.EARCH.CZ další díl seriálu Reprografie pro architekty.

Klíčová slova:

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři