Technologie /

Podzimní semináře o architektuře a betonových konstrukcích Beton University

V listopadu proběhne druhé pololetí 10. ročníku vzdělávacích seminářů Beton University, které jsou zařazené do akreditovaného vzdělávacího programu v projektu celoživotního vzdělávání pro členy ČKAIT a ČKA.

Českomoravský beton, a. s. , 8. 10. 2019

S novým seminářem Architektura v betonu zavítáme 14. 11.do Brna. Seminář je zaměřen na použití pohledových betonů v architektuře. Prezentována bude filozofie přístupu architekta k jejich použití včetně příkladů úspěšných realizací z České republiky i ze zahraničí. Posluchači se mohou mimo jiné těšit na přednášku předního českého architekta a pedagoga prof. Ing. Mgr. akad. arch. Petra Hájka, který získal cenu Architekt roku 2018. Pan architekt vystoupí na semináři s přednáškou na téma Realizace z betonu. Mezi jeho architektonické počiny patří například multifunkční sál DOX+ a Krkonošské centrum environmentálního vzdělávání ve Vrchlabí (KCEV). Petr Hájek ve stejnojmenném videodokumentu říká: „půvab betonu pro architektyje právě v tom, že do něj mohou odlít své myšlenky a že mu mohou dát tvar, který potřebují.“ Účastníci tohoto semináře budou rovněž seznámeni s novými předpisy a nástroji pro navrhování nejen pohledových betonů. Součástí budou rovněž odborné přednášky na téma provádění a ošetřování betonu včetně příkladů z praxe. Například bude pohledem betonáře představena aktuálně realizovaná stavba Vinařství LAHOFER na jižní Moravě, která se blíží ke svému otevření.  

Dále se uskuteční dva semináře na téma Konstrukce a betony pro jejich zhotovení I., které jsou zaměřené na různé druhy betonu tak, jak je potřebují investoři, projektanti a zhotovitelé. Jednotlivé příspěvky jsou zajištěny zástupci jednotlivých odborných partnerů, které zastupují jak akademici, tak i zástupci stavebních firem. Semináře proběhnou 7. 11. v Hradci Králové a 27. 11. v Plzni. Na reportáže z předešlých seminářů se můžete podívat na YouTube kanálu Beton University

Více informací a podrobný program k uvedených seminářů naleznete na stránkách www.betonuniversity.cz, kde probíhá i samotná registrace.

Generální partner
Hlavní partneři