Události / architektonické soutěže

AC-CA - River Champagne Bar

Mezinárodní ideová soutěž o návrh „Šampaňského baru“ u pařížské řeky Seiny a romantického mostu umělců „Pont des Arts“ vypukla 25. února 2014.

EARCH.CZ , 9. 3. 2014

Cíle soutěže

Cílem této mezinárodní soutěže je navrhnout „Šampaňský bar" na břehu pařížské řeky Seiny" u romantického mostu umělců „Pont des Arts.

Účastníci jsou vyzváni, aby vytvořili nový architektonický symbol tohoto hlavního města stavbou, jejíž společenský prostor bude zahrnovat pult s prostorem pro personál, místo vymezené k sedění, pódium, kde se bude provozovat jazzová hudba, salonek pro VIP, terasu atd.

Tato soutěž si klade za cíl dosáhnout následujícího:

- Podnítit a následně odměnit výjimečné a znamenité návrhy na střední úrovni, což zahrnuje funkčnost, strukturu i detaily.

- Na základě studie prověřit a prozkoumat veškeré možné kombinační možnosti, jak vytvořit v rámci města sociální prostor (Prostor, který by dokázal fungovat jako místo setkávání nejrůznějších společenských skupin)

- Vyprovokovat hodnocení jednotlivých návrhů s ohledem na vazby mezi architekturou a vodou, v tomto případě řekou.

- Podpořit zapojení aspektu udržitelného rozvoje ve všech fázích projektu.

Struktura soutěže

Jedná se o jednostupňovou soutěž s cílem určit nejvhodnější návrh, který nejlépe splňuje obecné a specifické cíle soutěže.

Soutěže se mohou zúčastnit

Architekti, absolventi architektury, inženýři a studenti. Týmy z jiných oborů jsou rovněž vítány.

Jednotlivá podání mohou být dílem jednotlivce nebo skupiny do 4 členů, věk není omezen.

Ocenění

Výherci obdrží ceny v celkové hodnotě US$ 6,000 dělené následovně:

1. cena: US$ 3,5002. cena: US$ 1,7003. cena: US$ 800Dále bude uděleno 7 čestných uznání.

Rozvrh

- Oficiální vyhlášení soutěže - 24. února 2014- Začátek soutěže a časné registrace - 3. března 2014- Konečný termín pro registrace3. července 2014- Konečný termín pro odevzdání projektů - 7. července 2014

Paříž je hlavním městem Francie a současně městem s největším počtem obyvatel této země. Leží na řece Seině, na severu země. Se všemi předměstími (tvoří je 20 administrativních okrsků) mělo město v roce 2009 2 234 105 obyvatel, zatímco takzvaná metropolitní oblast, nebo chcete-li „velká Paříž“ je se svými více než 12 miliony obyvatel jedním z evropských center s nejvyšší populací.

Champagne neboli šampaňské je šumivé víno vyrobené z hroznů, které dozrály ve francouzské oblasti Champagne, a které bylo vyrobeno na základě receptur, jež si vyžadují druhotnou fermentaci vína přímo v lahvích za vzniku oxidu uhličitého. Vzniklý produkt, neboli šampaňské, se tak smí označovat, pouze pokud bylo o hrozny pečováno a pokud víno vzniklo na základě speciálního zákona kraje Champagne.

Klíčová slova:

soutěž

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři