Události /

Architekti sobě aneb výzva k účasti na 18. valné hromadě ČKA

v souvislosti s nadcházející 18. valnou hromadou České komory architektů (ČKA) vyzývá střední generace architektů své kolegy k účasti na valné hromadě a o podporu kandidátů navržených do orgánů komory.

Česká komora architektů , 14. 4. 2011

Vážení kolegové,

v souvislosti s nadcházející 18. valnou hromadou České komory architektů (ČKA) bychom vás rádi požádali o podporu naší iniciativy a o podporu kandidátů navržených do orgánů komory.

Rámcově představujeme skupinu architektů, kteří začali praktikovat po roce 1989. Na popud případu zadání zakázky Kybernetického institutu ČVUT v Praze jsme zahájili diskusi o současném stavu veřejných zakázek a architektury, což vyústilo v založení iniciativy „Proti korupci“ na jejímž základě jsme definovali cíle našeho snažení.

Zároveň jsme si vědomi toho, že pokud jsme ve své práci dosáhli úspěchu, vděčíme za to z velké části ČKA, která v době našich začátků vytvořila organizováním otevřených architektonických soutěží podmínky pro uplatnění mladých architektů. Domníváme se, že nyní nastal čas, kdy bychom tuto službu měli společnosti vrátit. Jako střední generace architektů se nacházíme v průsečíku zkušeností a životní síly. Z tohoto důvodu bychom v tuto chvíli rádi nabídli ČKA svůj čas a energii.

Do programu Valné hromady jsme navrhli založení pracovní skupiny ČKA „Proti korupci“ a do představenstva komory kandidujeme zástupce Petra Leška, Josefa Smutného, Martina Tomáše.

Touto angažovaností bychom chtěli vnést do ČKA novou energii. Svou činnost v rámci komory budeme směřovat zejména k zamezení manipulativnímu zadávání veřejných zakázek, k podpoře komory při prosazování architektonických soutěží, zviditelňování oboru ve společnosti, prosazování práva na práci architekta, zajišťování přístupu k zakázkám pro začínající architekty.

Žádáme ty z vás, kteří věc vnímají podobně, aby se účastnili v sobotu 16. dubny 2011 v nové budově Fakulty architektury hlasování valné hromady a naši snahu podpořili.

Děkujeme

Roman Brychta Petr Burian Ondřej Císler Michal Fišer Jakub Havlas Petr Hájek Jan Hájek Adam Halíř Pavel Hnilička Ondřej Hofmeister Tomáš Hradečný Marek Chalupa Pavel Joba David Kraus Ladislav Kuba Michal Kuzemenský Petr Lešek Regina Loukotová Pavel Nasadil Josef Smutný Jan Šépka Marek Štěpán Martin Tomáš Petr Uhlík

V Praze, 11. dubna 2011

Klíčová slova:

Generální partner
Hlavní partneři