Události / architektonické soutěže

Architektonická soutěž na Jiráskovy sady v Litoměřicích

Nadace PROMĚNY vyhlašuje třetí ročník architektonické soutěže Cena nadace PROMĚNY. Předmětem je zpracování architektonického návrhu řešení obnovy parku Jiráskovy sady v Litoměřicích. Vybraný návrh se stane podkladem projektu, jehož realizaci nadace podpoří grantem do výše 25 mil. Kč. Součástí nadační podpory určené městu Litoměřice je i organizace architektonické soutěže a finanční prostředky na vyplacení cen.

, 2. 6. 2011

Projekt obnovy Jiráskových sadů v loňském roce zvítězil v nadační grantové výzvě programu PARKY. Park je součástí centrální zóny Litoměřic, cílem je vytvořit z něj jedinečný, soudobý městský park, využitelný pro všechny věkové kategorie návštěvníků.

„Jak si proměnu Jiráskových sadů představují návštěvníci parku, již víme. V lednu a únoru se ve městě uskutečnilo anketní šetření a veřejné projednávání, výstupy z nich jsou jedním z podkladů pro architekty,“ komentuje vývoj projektu ředitelka nadace Gabriela Navrátilová. „Z anketního šetření, jehož se zúčastnilo přes 900 respondentů, i z následné veřejné diskuse vyplynulo, že litoměřičtí si přejí maximálně zachovat charakter Jiráskových sadů. Na druhou stranu má pro ně park řadu nedostatků. Požadavky na vylepšení se týkají například povrchu cest, lidem chybí volná travnatá plocha, vybavení mobiliářem nebo místo pro kulturní aktivity a pro sport.“

K účasti v architektonické soutěži, jejíž výstupy by se měly vypořádat i s těmito nedostatky, bylo vyzváno šest atelierů:

 Atelier zahradní a krajinářské architektury – Ing. Zdenek Sendler, Brno  MgA. Ing. arch. Michal Fišer, Ing. Štěpán Špoula, Praha  Ing. Štěpánka Šmídová, Praha  terra florida, v. o. s., Praha  Ing. Eva Vízková, Praha  ZAHRADA NAD METUJÍ, s.r.o., Nové Město nad Metují

Ateliery mohou své návrhy předkládat do 13. září. Následovat bude hodnocení odbornou porotou, spojené s osobní prezentací autorů návrhů. Na vyhlášení výsledků architektonické soutěže bude navazovat také výstava všech soutěžních návrhů v Litoměřicích. Na podzim je rovněž plánováno další veřejné projednání vybraného řešení obnovy parku.

Nadace PROMĚNY kromě organizace soutěže poskytuje i finanční prostředky ve výši 200 tisíc Kč na vyplacení cen prvním třem ateliérům. Celkový grant na projekt, jež zahrnuje i realizaci vybraného architektonického řešení, může dosáhnout až 25 mil. Kč. Součástí projektu je nejenom proměna oblíbeného městského parku, ale také práce s veřejností. „Realizace proměny městského prostoru se zapojením jeho uživatelů, je podstatné pro jeho pozdější fungování,“ vysvětluje ředitelka nadace.

Území Jiráskových sadů je ze všech stran ohraničeno městskou zástavbou. Rozloha tohoto největšího parku v Litoměřicích je 5,3 hektarů. Park se vyvíjel postupně od poloviny 19. století, do současnosti prošel několika nekoncepčními úpravami. Dnes je park hojně využíván zejména dětmi a mládeží z institucí, jejichž budovy s parkem sousedí, dále rodiči s dětmi i seniory.

V souladu s plánovaným harmonogramem by se obnovené Jiráskovy sady měly lidem plně otevřít na jaře roku 2014.

Další podrobnosti o nadaci, architektonické soutěži a projektu najdete na www.nadace-promeny.cz.

  • autor: *
  • publikováno: * 2. 6. 2011

Klíčová slova:

Generální partner
Hlavní partneři