Události / architektonické soutěže

Cena Petra Parléře 2011

Právě jsme vstoupili do nového roku a už na nás za dveřmi klepe další ročník prestižní architektonické soutěže CPP 2011 - Cena Petra Parléře 2011. Jaké budou její témata? Do kdy se můžete registrovat? Kdy budou známy výsledky? A jaké budou ceny?

EARCH.CZ , 6. 1. 2011

Foto: eArch

"Vracíme městům paměť, půvab a krásu"

 

Cena Petra Parléře 2011

Ideová urbanisticko-architektonická soutěž 9. ročník

Tematické zaměření

Veřejná prostranství a budovy ve veřejné správě

Historické budovy

Koupaliště

 

Registrace námětů

 1. leden 2011

  Na základě této výzvy mohou města podat náměty do urbanisticko-architektonické soutěže o Cenu Petra Parléře. Náměty mohou být zaměřeny na revitalizaci veřejných prostranství a budov ve veřejné správě, historických budov a koupališť. Námětů může být podáno i více najednou. Pokud bude námět Hodnotitelskou radou akceptován a zařazen do architektonické soutěže, město může získat jednu nebo i více urbanistických či architektonických studií za paušální poplatek.

  Základní podmínkou je podání přihlášky v uvedeném termínu se stručnou charakteristikou námětů na předepsaném formuláři a zaplacení registračního poplatku ve výši 5 000 Kč. Registrační poplatek bude fakturován v okamžiku, kdy sekretariát soutěže obdrží od města oficiální přihlášku.

   

  Prezentace námětů

 2. únor 2011

  Všechna přihlášená města budou pozvána na prezentaci svých námětů, která se uskuteční 9. února 2011 v Praze. Tady Hodnotitelská rada rozhodne, který z předložených námětů bude zařazen do architektonické soutěže.

  Každé město, jehož námět bude do soutěže zařazen, uhradí vstupní poplatek v rozmezí 40–50 tisíc Kč, podle náročnosti zadání. Poplatek se vrací jen v případě, že město neobdrží žádnou studii. Spolu s kladným vyrozuměním obdrží města i podrobnější informace a požadavky na zaslání nezbytných podkladů pro soutěžící a zpracovatele soutěžních podmínek.

  Zařazeným městům bude přidělen bezplatně odborný konzultant – architekt, který se v případě potřeby bude spolupodílet na tvorbě oficiálního zadání.

   

  Urbanisticko-architektonická soutěž

  1.březen – 23. květen 2011

  Soutěž je vyhlašována v souladu s obecně platnými právními předpisy, zákonem č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách a Soutěžním řádem České komory architektů jako veřejná, ideová a jednokolová. Účelem a posláním soutěže je ocenit nejvhodnější a nejzajímavější řešení jednotlivých zadání, případně umožnit zadat realizaci některého z návrhů bez uveřejnění podle ustanovení § 23 odst.6 zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách.

  Soutěž bude vyhlášena na internetových stránkách vyhlašovatele (www.cenapp.cz) a České komory architektů (www.cka.cz). Výsledky soutěže budou zveřejněny v červnu 2011 a slavnostní vyhlášení se uskuteční v září 2011.

Klíčová slova:

Generální partner
Hlavní partneři