Události /

Co všechno můžete zažít ve Sluňákově?

Ekologické centrum Sluňákov, jenž navrhl ateliér Projektil, si pro Vás připravilo na rok 2011 spoustu tématických akcí. Které to jsou?

Sluňákov – centrum ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s. , 3. 2. 2011

PROGRAM 2011

EKOLOGICKÉ VEČERY EKOLOGICKÉ DNY OLOMOUC AKCE PRO VEŘEJNOST

8. 2. út 18:00 Divadlo hudby Olomouc ARCHITEKTURA OČIMA ZAHRADNÍHO ARCHITEKTA ZDENĚK SENDLER

O svých osobních prožitcích se světem architektury v kontextech prostoru, krajiny, zahrad, člověka a přírody u nás i v zahraničí.

Dipl. Ing. Zdeněk Sendler (1956 ve znamení střelce, opice), autorizovaný architekt patří k nejvýznamnějším českým zahradním architektům. Pracuje v Brně v Atelieru zahradní a krajinářské architektury. Vyučil se na zahradním učilišti v Rajhradě, obor okrasné zahradnictví, Střední zahradnické škole v Brně Bohunicích, obor sadovnictví – květinářství a Vysoké zemědělské škole v Lednici na Moravě, Fakultě zahradnické, obor zahradní a krajinářské tvorby. Pracoval na Státním statku Mikulov, projekce Brno – Modřice, VŠÚOZ Průhonice u Prahy, středisko Brno, nyní pracuje v Atelieru zahradní a krajinářské architektury Brno. Průběžně učí na vysokých školách a publikuje. Mezi jeho záliby patří architektura, film, lukostřelba, cyklistika, včelařství, sportovní kabriolety. Je autorem mnoha parků, jejich realizací i návrhů, například Park – Přírodní katedrála v Brně byl odměněn prestižní cenou Grand Prix OA 1994, Denisovy sady v Brně ve spolupráci s Atelierem Brno (Cena Grand Prix OA 2004), Park Boženy Němcové v Karviné (studie, DSP, DRS - čestné uznání Grand Prix OA 2000), park „ Novomlýnská „ v Praze (cena Park roku 2008, Cena Václava Weinfurtera za nejlepší projekt parku), Klášterní zahrada v Litomyšli, jejíž funkčnost oceňují návštěvníci města, získala několik významných ocenění a byla publikována v prestižních architektonických publikacích, naposledy ve výběru nejlepších evropských realizací za období 2000 – 2005 (European Landscape Architekture – Edition Topos, Callvey Verlag Munchen).

29. 3. út 18:00 Divadlo hudby Olomouc OBRAZY V KRAJINĚ, KRAJINA V OBRAZECH - LENKA SUKOVÁ

Co nám může prozradit krajina o skalních obrazech, které v ní nacházíme, a o lidech, kteří je zde na konkrétních místech vytvořili? Co vypovídají skalní obrazy o krajině, v níž jsou umístěny, o životě lidí, kteří je zde zanechali, o jejich bytí a vztahu ke světu? Jakým způsobem a v jakých podobách je v krajině a skalním umění konkrétní oblasti zastoupen čas? Odpovědi na tyto otázky budeme hledat v libyjské části pohoří Džebel Uweinát a na několika dalších místech severovýchodní Afriky.

Mgr. Lenka Suková vystudovala egyptologii a indologii se specializací hindština na Univerzitě Karlově v Praze. Od roku 2008 tamtéž studuje egyptologii v doktorském studijním programu. V letech 2004 až 2006 pracovala v Náprstkově muzeu asijských, afrických a amerických kultur jako kurátorka sbírky Oddělení pravěkého a starověkého Předního Východu a severní Afriky. Od roku 2007 pracuje v Českém egyptologickém ústavu, kde se podílí na plnění úkolů vědecko-výzkumného záměru (dílčí úkoly II, IVa a VIII) a spravuje a vědecky zpracovává dokumentaci z výzkumů v Dolní Núbii (1961–1965). Od roku 2009 se účastní interdisciplinárního výzkumu domovského pracoviště v Súdánu. Zabývá se skalním uměním severovýchodní Afriky a kulturním a společenským vývojem v oblasti východní Sahary v době staršího a středního holocénu.

Více informací: Sluňákov - centrum ekologických aktivit města Olomouce,   www.slunakov.cz

 

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři