Události /

Drazí architekti...

Galerie Architektury Brno připravila výstavu a diskuze o roli architekta ve společnosti. Výstava „Drazí architekti...“ chce podnítit diskusi na téma role architekta v současné společnosti – jak je vnímaná samotnými architekty, tak i jinými profesemi, které se zabývají společenskými či environmentálními tématy (geografové, sociologové, antropologové, politologové, kunsthistorici, filozofové, umělci, ekonomové, politici atd.).

Galerie Architektury Brno , 13. 6. 2017

Úlohou architektů a urbanistů je artikulovat požadavky společnosti a podrobovat je kritickému pohledu. Mají nástroje, jak ovlivnit vývoj a fungování osídlení a krajiny. S rostoucí komplexností navrhování vystavěného prostředí se však architekti a architektky často omezili na pouhé naplňování normativních, formálních či ekonomických nároků a rezignovali na jejich zpochybňování či vyjadřování se ke společenským otázkám souvisejícím s plánováním měst. Spousta architektů a architektek zapomněla na etiku architektonické praxe a společenskou zodpovědnost.

Dnešní doba klade na profesi architekta vysoké nároky. Existují témata veřejné diskuze, jako funkce městského architekta, novela stavebního zákona, tvorba územních plánů, vztah architektury a památkové péče apod., jež jsou přirozenou součástí architektonické praxe. Ale problematika např. konceptu práva na město, demokratického plánování a participace veřejnosti, privatizace a komercializace veřejného prostoru, regulace (užívání) veřejného prostoru, gentrifikace, ghettoizace, zákon o sociálním bydlení, marketing a konkurenceschopnost měst, udržitelnost, apod. se zdají být značnou částí českých architektů a urbanistů opomíjeny.

Pro projekt byly osloveny desítky odborníků, jejichž příspěvky ve formě textů, videí, kreseb a fotogafií budou prezentovány na výstavě, například:

Tomáš Ctibor • Marie Davidová • Petr Dub • Ivan Gogolák & Lukáš Grasse • Pavel Holubec • Jan Hora • Martin Jančok & Michal Janák • Karolina Jirkalová • Jiří Knesl & Jakub Kynčl • Michal Kohout • Ivan Koleček • Daniela Krajčová • Jakub Mikuláštík & Karolína Kripnerová • Lenka Kužvartová • Radko Květ • Petr Lešek • Karel Maier • Lukáš Makovský • Petra Marko & Igor Marko • Miroslav Masák • Pavla Melková • Dan Merta • Barbora Mráčková & Barbora Šimonová • Jakub Filip Novák & Daniela Nováková Baráčková • Viktor Odstrčilík & Alexandra Georgescu & Tomáš Kozelský • Martin Rusina & Martin Frei • Luděk Sýkora • Janica Šipulová • Kateřina Vídenová & Adam Wlazel • Jiří Vítek • Miroslav Vodák & Tomáš Zdvihal • Karolína Vránková

Výstava vznikla za podpory hlavního partnera galerie ALUPROF a partnera výstavy NEST interiér.

Srdečně Vás zveme na zahájení výstavy „Drazí architekti...“, které proběhne v úterý 13. června 2017 v 18.00 hodin v prostorách Galerie Architektury Brno.

Vernisáž uvede kurátorka výstavy Karolína Plášková.

Součástí výstavy budou dvě doprovodné moderované diskuze, jež se budou konat v úterý 13. 6. 2017 od 17:00 a ve středu 21. 6. 2017 od 18:00 v Galerii Architektury Brno. Výstava bude otevřena úterý–neděle od 10:00 do 18:00 hodin a potrvá do 27. června 2017. Vstupné na výstavu je dobrovolné.

Klíčová slova:

Brno Architekt

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři