Události /

Institut pro památky a kulturu spustil registrace na podzimní konferenci PROPAMÁTKY

Od června je možné se registrovat na 12. ročník podzimní konference PROPAMÁTKY, která se pravidelně věnuje obnově a využívání staveb. Letos se organizátoři zaměří na historické budovy škol. Setkání se uskuteční od 6. do 8. listopadu v Písku.

Institut pro památky a kulturu, o.p.s. , 9. 9. 2019

Registrace opravňuje k účasti na všech třech dnech setkání včetně doprovodného programu. Ve středu 6. listopadu je připraven blok příspěvků zaměřených na historii jednotlivých škol v Písku a jeho okolí, ale také na vývoj školství v regionu obecně. Tato část bude za dobrovolné vstupné přístupná i pro veřejnost. 

Hlavní konferenční den se odehraje ve čtvrtek 7. listopadu. Vstupní příspěvek odborného bloku přednese Jan Šimek z Národního pedagogického muzea, který bude hovořit o historickém vývoji podoby školních budov v souvislosti s proměnou společnosti i legislativy. Další přednášející rozeberou některé konkrétní aspekty vzniku a proměny podoby tohoto typu objektů. Profesor Karel Kibic představí výsledky svého doposud nepublikovaného výzkumu o nejstarších školách a o tom, co se z nich zachovalo do současnosti. Jiří Škabrada z Fakulty stavební ČVUT v Praze se zaměří na venkovské školy. Naopak o těchto stavbách ve městech a o jejich roli v urbanismu bude mluvit Alena Krusová z Národního památkového ústavu. 

Odpolední program představí formou diskusních bloků konkrétní příklady obnovy a nového využití školních budov, a to i včetně příkladů, kdy byla starší historická stavba doplněna či rozšířena o novodobou moderní architekturu. V bloku najde místo i rekonstrukce ZŠ Komenského v Písku pro potřeby nového využití Městskou knihovnou, kde se celé setkání uskuteční. 

Na pátek 8. listopadu je pro registrované účastníky připraven program exkurzí a prohlídek. V rámci něj bude možné navštívit vybrané školní budovy v okolí Písku, na kterých bude představeno jejich nové využití, ale účastníci budou krátce seznámeni i s jejich historií. 

Program je postupně aktualizován a stejně jako každý rok ho doplní i řada doprovodných aktivit. Aktuální informace sledujte na stránkách KONFERENCE a na FACEBOOKU. Akce byla zařazena do programu celoživotního vzdělávání ČKAIT a ČKA.

Klíčová slova:

konference PROPAMÁTKY

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři