Události /

Mark Dudek – přednáška Schools & Children's Spaces

Fakulta architektury ČVUT v Praze srdečně zve na další přednášku z cyklu věnovaného typologii stavebních forem – již v pondělí 2. května bude o specifickém prostředí škol a prostor pro děti mluvit Mark Dudek z Velké Británie.

EARCH.CZ , 25. 4. 2016

Mark Dudek – Schools & Children's Spaces

Kdy: pondělí 2. května 2016 od 18:30Kde: Fa ČVUT v Praze – přednáškový sál 155 („Gočár“), Thákurova 9, Praha 6

Mark Dudek je specialistou v oboru navrhování škol a dětských center. Kromě aktivní projekční praxe (www.markdudek.com) se zaměřuje také na poradenskou činnost a především propojení praxe s výzkumem. Je autorem řady článků a stěžejních publikací v oblasti navrhování staveb pro vzdělávání: „Schools and Kindergartens – a Design Manual“ nebo „Children's Spaces“. Ve svém výzkumu i pedagogické praxi působí Mark také na Sheffield University School of Architecture. S Českou republikou Marka Dudka spojuje mimo jiné také školitel jeho dizertační práce Dalibor Veselý – český architekt, který řadu let pedagogicky působil na AA School of London.

Školy a prostory pro děti Mark Dudek chápe jako vysoce specifické prostředí, které reflektuje neustále se měnící pedagogické teorie, jemné prostorové a psychologické požadavky dětí i praktické požadavky spjaté s tímto konkrétním typem budov.

Přednáškový cyklus věnovaný typologii stavebních druhů pořádá Ústav nauky o budovách Fakulty architektury ČVUT v Praze. Jednotlivé přednášky zahraničních hostů postupně představí typy budov se kterými se v projekční praxi i užívání setkáváme nejčastěji – bydlení, školské stavby, kanceláře aj. Cílem cyklu je představit význam typologie jako vědního oboru, popsat jaký vývoj nových typů budov a jejich kombinací lze v současném světě pozorovat a jakými metodami je možné tyto nové formy uchopovat a zkoumat. Jednu z klíčových otázek také představují možnosti propojení výzkumu s veřejnou, potažmo soukromou sférou.

Odkaz na událost.

  • autor: EARCH.CZ *
  • publikováno: * 25. 4. 2016
  • zdroj: * Tisková zpráva

Klíčová slova:

přednáška školy

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři