Události /

Město Děčín hledá městského architekta

Město Děčín chce zřídit funkci městského architekta. Radnice proto vyhlásila veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Architekt statutárního města Děčín“. Nabídky je možné podávat do konce října 2016.

EARCH.CZ , 9. 9. 2016

Předmětem této zakázky je provádění konzultační a poradenské činnosti v oblasti architektury, urbanismu, územního plánování, životního prostředí a památkové péče v samostatné a přenesené působnosti. Územní rozsah jeho činnosti se kryje s územím statutárního města Děčína.

Bližší informace včetně zadávacích podmínek byly zveřejněny dne 2. 9. 2016 zde.

Lhůta pro podání nabídek končí dne 31. 10. 2016 ve 13 hodin. Hodnocení proběhne dvoukolově za účasti renomovaných architektů a jmenovaných členů rady města.

Složení komise:

Ing. arch. Marek Janatka, Ph.D. / městský architekt v Chrudimi, spoluautor metodiky České komory architektů k problematice městských architektů Ing. arch. Michal Kuzemenský / vedoucí ateliéru architektury a urbanismu na Fakultě architektury ČVUT, člen týmu re:architekti, který se věnuje projektu obnovy Podmokel Ing. arch. Petr Lešek / garant OTTA (Otevřený think tank architektů) při ČKA, autor metodických materiálů ČKA „Architektura pro komunální politiku“ a „Architektura pro venkov“, člen ateliéru Projektil architekti Mgr. Marie Blažková / primátorka Ing. Valdemar Grešík / 3. náměstek primátorky Mgr. Otto Chmelík / předseda Komise urbanistiky a životního prostředí Mgr. Milan Rosenkranc / člen městského zastupitelstva

  • autor: EARCH.CZ *
  • publikováno: * 9. 9. 2016
  • zdroj: * Tisková zpráva

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři