Události / architektonické soutěže

Město Velké Meziříčí vypisuje soutěž na novou podobu Náměstí a přilehlých ulic

Město Velké Meziříčí hledá novou podobu Náměstí a přilehlých ulic. Cílem architektonicko-urbanistické soutěže je nalézt nejvhodnější řešení předmětu soutěže – jde o vymezení ploch, návrh dopravního konceptu, vegetace, nových vodních prvků a městského nábytku či řešení povrchů. Odevzdání soutěžních návrhů je možné do 26. června.

EARCH.CZ , 18. 4. 2016

SOUTĚŽ O NÁVRH NÁMĚSTÍ A PŘILEHLÝCH ULIC VE VELKÉM MEZIŘÍČÍ

Typ soutěže: Jednokolová veřejná anonymní architektonicko-urbanistická projektová soutě Vyhlašovatel: Město Velké Meziříčí, zastoupené starostou města Ing. Radovanem Necidem Předpokládané ceny a odměny: celkem 450 000 Kč Datum odevzdání soutěžních návrhů: 26. 6. 2016 / 16:30

Předmětem soutěže je zpracování architektonicko-urbanistického návrhu řešení Náměstí a přilehlých ulic Radnická, Vrchovecká, Komenského, Kostelní, U Bašty ve Velkém Meziříčí. Cílem návrhu je zvýšit atraktivitu náměstí jak pro občany města, tak pro návštěvníky.

Obecné doporučené požadavky vyhlašovatele – stavební program:

kvalitní návrh veřejného prostoru hledání nových vztahů, funkcí vhodné řešení dopravní průjezdnosti vhodné řešení dopravní obslužnosti zvážit kapacitu a možnost parkování prověřit propojení komunikací pro cyklisty s Náměstím vhodné komunikace pro pěší - vytvořit místo pro setkávání a pro odpočinek vhodné umístění vegetace, osvětlení, mobiliáře, vodního prvku, úprava či přesunutí pomníku respekt k urbanistickým a architektonickým hodnotám místa respekt k ekonomickým možnostem vyhlašovatele – celkové investiční náklady na rekonstrukci náměstí by neměly překročit 50 milionů Kč včetně DPH

Porota a odborní znalci:Nezávislí členové poroty – řádní:

Ing. et Ing. Tomáš Jiránek akad. arch. Ladislav Kuba Ing. Vladimír Sitta akad. arch. David Vávra

Členové poroty závislí na vyhlašovateli – řádní:

Ing. Radovan Necid Josef Komínek Ing. arch. Olga Čermáková

Kompletní podklady k soutěži naleznete na webových stránkách města Velké Meziříčí.

  • autor: EARCH.CZ *
  • publikováno: * 18. 4. 2016
  • zdroj: * Tisková zpráva

Klíčová slova:

náměstí revitalizace

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři