Události / architektonické soutěže

Mezinárodní studentská soutěž Studenti pro Dřevojas

Finanční a věcné ceny či možnost vystavovat na přehlídce moderního designu Designbloku 2015 čeká na mladé designéry, kteří uspějí ve II. ročníku studentské soutěže Studenti pro Dřevojas. Zapojit se mohou jednotlivci i týmy z řad studentů vyšších a vysokých škol na území České a Slovenské republiky.

Dřevojas , 17. 2. 2015

Dřevojas, v. d. vyhlašuje v souladu s pravidly České komory architektů a ve spolupráci s Ústavem nábytku, designu a bydlení Mendelovy univerzity v Brně, katedrou designu Fakulty umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a katedrou designu Fakulty umění Technické univerzity v Košicích soutěž pro studenty designových oborů.

Šanci mají jednotlivci i celé týmy do tří členů vyššího nástavbového, bakalářského, magisterského a doktorandského studia vyšších a vysokých škol akreditovaných ministerstvy školství na území České a Slovenské republiky.

Soutěžní návrhy na téma „Koupelnový nábytek a využití koupelny jako místa pro relaxaci v roce 2025“ ohodnotí odborná pětičlenná porota, v níž zasedne vítěz I. ročníku soutěže a student ČVUT Bc. Jakub Med, Ing. arch. Kristina Ullmannová, Ing. arch. Peter Koban a zástupci společnosti Dřevojas. „Kromě splnění všech formálních náležitostí budeme klást důraz na originalitu, inovativní pojetí, myšlenku i celkový design návrhu. Vzhledem k tomu, že vítězná koupelnová sestava bude uvedena do výroby, přihlédne porota rovněž ke složitosti výroby a praktičnosti pro konečného zákazníka,“ doplňuje k zadání pro soutěžící marketingový manažer výrobního družstva Dřevojas Ing. Zdeněk Blažek.

Podrobné informace a pravidla soutěže naleznou soutěžící na oficiálních stránkách www.studentiprodrevojas.cz. Dotazy a soutěžní návrhy mohou studenti zasílat na studentiprodrevojas@drevojas.cz.

Termíny soutěže

16. 2. 2015 – vyhlášení soutěže 15. 5. 2015 – datum odevzdání soutěžních návrhů 25. – 29. 5. 2015 – zasedání odborné poroty 1. 6. 2015 – vyhlášení výsledků soutěže

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři