Události / architektonické soutěže

Obec Lomnice vyzývá v soutěži k proměně náměstí v reprezentativní veřejný prostor

Lomnice, středně velký městys na prahu Drahanské vrchoviny se zhruba 1400 obyvateli, prostřednictvím Společnosti Petra Parléře vyhlašuje veřejnou urbanisticko-architektonickou soutěž o revitalizaci náměstí Palackého. Porota, ve které zasedna třeba architekt Marek Štěpán nebo Jan Sedlák, vybere nejlepší návrh do konce roku 2016.

EARCH.CZ , 7. 10. 2016

Území, které je předmětem soutěže představuje historické jádro městyse – prostor náměstí Palackého s nástupními prostory. Jedná se o vnímatelný prostor ohraničený fasádami domů, případně jinými prostorovými prvky, nástupy z navazujících ulic Poštovská, Pod Starou farou, Tišnovská, příchod k autobusovému terminálu.

Účelem soutěže je nalézt nejvhodnější řešení ze souboru soutěžních návrhů. Záměrem je navrátit náměstí Palackého kvalitu reprezentativního a pobytového veřejného prostoru odpovídající významu a velikosti městyse Lomnice. Návrhy musí respektovat historické, kulturní, prostorové a funkční souvislosti prostoru náměstí a jeho úlohu v každodenním životě i během slavnostních a společenských událostí.

O vítězi urbanistické soutěže rozhodne porota, jejímž předsedou byl zvolen uznávaný český architekt Ing. arch. Marek Štěpán. Termín pro odevzdání soutěžních návrhů vyhlašovateli je 24. listopadu do 15:00 hod. Výsledky soutěže budou oznámeny koncem roku 2016.

Podrobnější informace a soutěžní podmínky jsou k dispozici na profilu ČKA či na webových stránkách Společnosti Petra Parléře, která je pověřena organizací soutěže. Regulérnost soutěže schválila Česká komora architektů.

  • autor: EARCH.CZ *
  • publikováno: * 7. 10. 2016
  • zdroj: * Tisková zpráva

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři