Události / architektonické soutěže

Olověný Dušan 2011 | nominovaný ateliér Florián

Florian‘s Studio Student Work působí v rámci Fakulty architektury ČVUT Praha od roku 2004. Vedle vedoucího Miloše Floriána se na výuce a dalších aktivitách podílí především doktorand Lukáš Kurilla, pak doktorandi Nina Hedwic Mainerová, Marek Růžička a studenti, členové týmu. Na architekturu a urbanismus se pohlíží jako na multifunkční dynamické systémy.

EARCH.CZ , 19. 4. 2011

Studio pracuje celkově na principu parametrického a generativního plánování, jež je založeno na aplikaci digitálních technik obohacených jak o pokročilé animace, simulace a nástroje pro plánování struktury formy budovy, tak i o parametrické projektové systémy a skriptovací metody. Pomocí parametrizace může architekt, designér, projektant či student generovat nekonečně mnoho podobných struktur budov či objektů, což jinými slovy znamená geometrický výstup předem definovaných rozměrových, referenčních a funkčních závislostí.

Struktura je definována algoritmy, do nichž vstupuje řada proměnných, jako jsou například dimenze a počet jednotlivých komponentů. Pokud jsou algoritmické skripty, jež určují tvar a lokalizaci strukturálních komponentů, napsány dostatečně obecně, je možné měnit vstupní parametry, a tím i finální výraz. Hodnocení a vývoj variant zůstává zcela v kompetenci autora-plánovatele na rozdíl od automatického dosazování různých parametrů do formy, návrhu, architektonického modelu nebo celé struktury.

V parametrickém designu jsou místo formy stanoveny jeho konkrétní parametry, které ve spojení s digitálními technologiemi je možné využít pro iterativní metody navrhování a optimalizace. Ideálem jsou strukturálně orientované modely budov, kde růst je potenciálně řízen celou vyvíjející se strukturou pomocí stávajících prvků této struktury. Koncentrace růstových modelů umožňuje kombinace atomické struktury a mechanických vlastností materiálu s makro-chováním struktury budovy jako celku zasazeného do dynamického prostředí. To vede k různým modelům pro různé materiály ve vazbě na rozsáhlejší struktury budov vztažené k specifickým vlastnostem materiálu. Výsledkem je úspora materiálů, výroba a realizace struktur budov citlivých vůči životnímu prostředí. Vzniká algoritmická architektura.

 

 

Hodnocení poroty

Stálice mezi nominovanými ateliéry se vymyká svým zaměřením na experimentální digitální metody navrhování. Efektní multimediální prezentace s náročnými fyzickými i digitálními modely svědčí o tom, že ateliér nespoléhá jen na zázemí školy a vybudoval si síť spolupracujících institucí a firem. 

Klíčová slova:

Generální partner
Hlavní partneři