Události /

Plzeň zve architekty k diskusi

V úterý 19. listopadu 2013 od 14 hodin se v kulturním centru Papírna v Plzni uskuteční první mimopražský Otevřený think tank architektů (OTTA). Tématem tohoto diskusního setkání, které proběhne v rámci programu Pěstuj prostor společnosti Plzeň 2015, je aktivismus a participace v architektuře.

Petr Klíma , 18. 11. 2013

„Diskuse se zaměří na iniciativy, které se v českých městech věnují architektuře a veřejnému prostoru – a s tím spjatému tématu zapojování veřejnosti a aktivizace občanské společnosti,“ říká koordinátor a moderátor akce architekt Petr Klíma z týmu Evropského hlavního města kultury Plzeň 2015. „Smyslem akce je poskytnout přizvaným občanským iniciativám možnost propojení, vzájemného informování a podpory. Kromě odborné veřejnosti srdečně zveme do Papírny všechny zájemce o diskusi,“ vyzývá nejen Plzeňany Klíma.

Program akce, která bude zahájena úvodním slovem Milana Svobody (Plzeň 2015) a příspěvkem Petra Leška (ČKA), je rozdělen do tří hlavních bloků podle jednotlivých témat. „Jednou z klíčových otázek v debatě bude, jak v lidech vzbudit zájem o jejich město a jak jejich zájem přetavit v drobné či větší změny městského prostředí. Diskutováno bude také téma zapojení veřejnosti do rozhodování o proměnách míst, kde obyvatelé města žijí a tráví svůj volný čas,“ uvádí Petr Klíma.

„Věříme, že diskuse mimo jiné umožní účastníkům panelu i veřejnosti v publiku předat si navzájem zkušenosti s výše uvedenými tématy – mezi hosty jsou například Vít Masare z iniciativy Auto*Mat, ředitel organizace Praha 14 kulturní a festivalu Street For Art David Kašpar, organizátor akce Kontejnery k světu Jakub Mareš, aktivista Matěj Hollan z brněnského sdružení Brnění či historik architektury Jakub Potůček ze sdružení Za krásnou Olomouc,“ dodává Klíma. V debatě podle něj zazní i téma občanské aktivity související například s osudem Winternitzových automatických mlýnů v Pardubicích či místa po někdejším plzeňském Domu kultury.

Na Otevřený think tank architektů naváže v 19.30 hodin slavnostní zahájení výstavy Virtuální Plzeň I. Výstava, koncipovaná jako procházka „virtuální Plzní“, představí pět desítek nerealizovaných studentských projektů pro řadu míst, která jsou v Plzni již řadu let předmětem veřejné diskuse. Autory návrhů jsou studenti vysokých škol architektury v ČR. Podrobný program OTTA (včetně výčtu účastníků tří panelových diskusí) je k dispozici na webu www.plzen2015.cz.

Pořadateli akce jsou Česká komora architektů a společnost Plzeň 2015, která se tématu aktivismu a zapojování veřejnosti věnuje především v rámci programu Pěstuj prostor. Ten se prostřednictvím otevřených výzev pro malé změny v plzeňském veřejném prostoru i skrze pořádání různých programových akcí snaží o osvětu v oblasti přístupu obyvatel i městské správy k veřejnému prostoru.

Více o programu Pěstuj prostor najdete na webu www.verejnyprostorvplzni.cz.

Česká komora architektů (ČKA) pravidelně pořádá setkání OTTA (Otevřený think tank architektů), která probíhají ve formě panelové diskuse a jsou věnována konkrétnímu okruhu. Do konce roku 2013 proběhnou tato setkání hned čtyři. Rezervujte si svůj čas a zúčastněte se přínosné diskuse, která je určena nejen architektům, ale i široké veřejnosti.

Akce OTTA nabízejí otevřenou platformu pro debaty nad profesními a společenskými otázkami, které s profesí architekta souvisejí. Pro každé setkání je zvoleno konkrétní téma, uvedené vstupním příspěvkem, a poté následuje moderovaná diskuse. Výstupem jsou konkrétní náměty a doporučení pro směřování ČKA.

Poprvé v historii konání diskusí OTTA ČKA vyjede do jednoho z koutů České republiky. V rámci programu Pěstuj prostor společnosti Plzeň 2015 zavítá do západočeské metropole. 19. listopadu zde Kulturní centrum Papírna hostí OTTU na téma Aktivismus a participace v architektuře.

Na půdě ČKA se poté uskuteční další tři akce s neméně zajímavou tematikou. 20. listopadu budou vítáni všichni, kteří se zajímají o organizaci The American Institute of Architects (AIA) a bohaté zahraniční zkušenosti předních českých architektů. 28. listopadu pak ústředním tématem bude pozice hlavního architekta a 10. prosince bude OTTA řešit vliv povodní na architekturu.

Program všech chystaných setkání OTTA:

AKTIVISMUS A PARTICIPACE V ACHITEKTUŘETermín: 19. listopadu 2013, 14-18 h Místo: Kulturní centrum Papírna Plzeň, Zahradní 173, Plzeň, www.pap-rna.cz Moderátor: Petr Klíma, architekt, člen sdružení Plzeň 2015 Pořadatel: ČKA a Plzeň 2015, o. p. s.

Setkání proběhne v rámci programu Pěstuj prostor společnosti Plzeň 2015. Zaměří se na iniciativy, které se v řadě českých měst věnují architektuře a veřejnému prostoru a také s nimi spojeným tématům participace a zapojování veřejnosti, demokracie a občanské společnosti. Cílem akce je poskytnout občanským iniciativám možnost propojení, vzájemného informování a podpory. Smyslem think tanku bude rovněž definování vhodné pozice ČKA v této oblasti. Na akci od 19 hodin naváže vernisáž výstavy studentských prací Virtuální Plzeň I.

AIA A ZAHRANIČNÍ ZÁLEŽITOSTI Termín: 20. listopadu 2013, 17-20 h Místo: ČKA, Josefská 34/6, Praha 1, www.cka.cc Moderátor: Jaroslav Šafer, člen představenstva ČKA, architekt s devatenáctiletou zahraniční praxí v Anglii a Austrálii Účastníci panelové diskuze: Ladislav Lábus (HFAIA), Petr Bílek (AIA), Tomáš Bitnar (AIA) a Otto Dvořák (AIA) Pořadatel: ČKA

Panelová diskuze s českými členy The American Institute of Architects (AIA) nastíní působení a vliv této organizace. Mezi účastníky diskuse nebude chybět ani nově zvolený děkan FA ČVUT a první český čestný člen organizace (HFAIA) Ladislav Lábus, kterého ČKA před rokem k tomuto velkému uznání jeho profesní kvality doporučila. Přijďte využít jedinečnou příležitost potkat a promluvit si s členy AIA o jejich osobních zahraničních zkušenostech.

MĚSTSKÝ ARCHITEKT Termín: 28. listopadu 2013, 17-20 h Místo: ČKA, Josefská 34/6, Praha 1, www.cka.cc Moderátor: Marek Janatka, autorizovaný architekt a Člen Asociace pro urbanismus a územní plánování Pořadatel: ČKA

Jaký je smysl městského architekta a jaká je náplň jeho práce? Má se jeho pozice vynucovat zákonně, nebo naopak ponechat rozhodnutí na samotných městech? Zváni jsou jak stávající, tak minulí městští architekti, tak zástupci měst, kde tato pozice funguje.

POVODNĚ A ARCHITEKTURA Termín: 10. prosince 2013, 17-20 h Místo: ČKA, Josefská 34/6, Praha 1, www.cka.cc Akci připravují: Jiří Vítek - vodohospodář, odborník na hospodaření s dešťovou vodou Štěpán Špoula - krajinářský architekt Klára Salzmann - krajinářský architekt Pořadatel: ČKA

Povodně a architektura. Jak spolu souvisí a jak můžeme povodně architekturou a územním plánem ovlivnit? Týká se nás vůbec téma povodní? Jaké máme možnosti? Co můžeme udělat pro optimalizaci vody v krajině? Jak souvisí řešení veřejného prostoru se zadržováním vody ve městě? Využíváme dostatečně všechny možnosti pro maximální zadržení vody v území? Budeme rádi, pokud se setkání zúčastníte a pomůžete nám nastartovat diskuzi na tak důležité téma.

Z důvodu omezených kapacit prosím hlaste svoji účast na adresu michaela.rygrova@cka.cc nebo telefonicky na 257 532 285.

  • autor: Petr Klíma *
  • publikováno: * 18. 11. 2013
  • zdroj: * tisková zpráva

Klíčová slova:

OTTA

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři